bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

CNG

25/03/2018

CNG (Compressed Natural Gas) je zkrácené označení pro stlačený zemní plyn. Jedná se o klasický zemní plyn stlačený na 20–30 MPa. CNG je jedna z alternativních palivových hmot, [více]

Biopaliva

25/03/2018

Biopaliva jsou produktem, který se získává úpravou biomasy. Může se jednat o úpravy mechanické (štípání, drcení) a chemické, resp. termo-chemické, bio-chemické či mechanicko-chemické (např. pyrolýza, fermentace či lisování). [více]

Biomasa

25/03/2018

Biomasa je hmota organického původu (rostlinná či živočišná). Energie biomasy má původ ve slunečním záření a lze ji oproti energii z fosilních paliv (především ropa, uhlí či [více]

Energetická třída spotřebiče

05/03/2018

Energetická třída spotřebiče určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem používaným na území Evropské unie. Energetické třídy jsou definovány směrnicemi EU a jednotlivé členské země je [více]

1 3 4 5