Eutrofizace

06/05/2018

Eutrofizace je proces obohacování půdy nebo vody živinami, a to především fosforečnany a dusičnany. V přírodě je tento jev přirozený (například rozklad organismů v zahradním [více]

Eskontní úvěr

06/05/2018

Eskontní úvěr se využívá pro krátkodobé financování potřeb podniků. V České republice není tak často využíván, neboť existují další úvěrové produkty, zejména kontokorentní úvěry, u kterých je získání jednodušší. [více]

Energetický zdroj

06/05/2018

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit.Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. [více]

Energetický specialista

06/05/2018

Energetický specialista nebo také energetický auditor je osoba vedená v seznamu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Jedná se o osobu certifikovanou pro zpracování energetického auditu, průkazu energetické náročnosti [více]

Energetický posudek

06/05/2018

Energetický posudek v legislativě Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve [více]

Energetický auditor

06/05/2018

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10. Je to fyzická osoba, která je zapsána [více]

Energetický audit

06/05/2018

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu [více]

Embosovaná platební karta

06/05/2018

Embosovaná karta je platební karta, která má kromě elektromagnetického proužku na sobě plasticky vytištěny veškeré informace potřebné pro zúčtování transakce – jméno držitele karty, číslo [více]

Elektrické vedení

06/05/2018

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá [více]

Elektrická přípojka

06/05/2018

Elektrická přípojka je místo, které připojí elektrickou energii k jedné nemovitosti. Součástí elektrické přípojky jsou je HDS (hlavní domovní pojistková skříň), která se zpravidla umísťuje na hranici [více]

1 2