Standby režim

Standby režim Standby režim neboli pohotovostní režim je běžně využívaný vypnutý stav spotřebičů v domácnosti. Avšak zdánlivě vypnuté elektrické spotřebiče i ve standby režimu, jehož indikátorem je většinou svítící dioda na spotřebiči, odebírají z elektrické sítě proud a tím zvyšují účet za elektřinu. Pokud tedy nechcete ročně přicházet až o několik tisíc korun za energii spotřebovanou při standby režimu, je nutné spotřebiče úplně vypojovat… Pokračovat ve čtení Standby režim

Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti – λ Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ]. Naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti λm (W/m.K) Naměřená hodnota je hodnota statisticky vyhodnocená z naměřených hodnot z dostatečné… Pokračovat ve čtení Součinitel tepelné vodivosti

Publikováno
V rubrikách S

Solární panely

Solární panel je tvořen solárními (fotovoltaickými) články, které mohou být tvořeny polovodičovými nebo organickými prvky, které mění elektromagnetickou energii světla v energii elektrickou. Přímou přeměnou světla na elektrickou energii se dnes zabývá samostatná specializace. Fotoelektrický efektvysvětluje vznik volných elektrických nosičů dopadem záření. Celkově se daří za pomoci křemíkových solárních panelů přeměnit v elektrickou energii jen asi 17 % energie dopadajícího záření. Při použití organických solárních… Pokračovat ve čtení Solární panely