Havarijní pojištění

08/05/2018

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní [více]

Dozor nad pojišťovnictvím

05/05/2018

Tuto úlohu plní organizace, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na správné fungování pojišťoven. Na českém trhu na tomto postu figuruje Česká národní banka, která sleduje [více]

Asociace pojišťoven

03/05/2018

Uskupení společností, které podnikají v pojišťovnictví. Smyslem uskupení je propagace jejich společných zájmů při příležitosti novelizace zákonů, atd. Každá taková asociace má užší vedení, které [více]

Důchodové pojištění

01/05/2018

Důchodové pojištění (příp. též penzijní pojištění, I. pilíř) tvoří spolu s nemocenským pojištěnímsoučást sociálního zabezpečení. Představuje zajištění do pokročilého věku, kdy je klientovi pravidelně vyplácená určitá částka. V [více]

Zajistitel

06/04/2018

Jedná se o společnost, která zajišťuje pojistitele. Pojistitel samozřejmě za tuto službu zajistiteli platí. V případě, že se prvopojistitel dostane do platební neschopnosti a není [více]

1 2 3 5