bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

Dozor nad pojišťovnictvím

05/05/2018

Tuto úlohu plní organizace, jejímž hlavním úkolem je dohlížet na správné fungování pojišťoven. Na českém trhu na tomto postu figuruje Česká národní banka, která sleduje [více]

Disponibilní zůstatek

05/05/2018

Disponibilní zůstatek účtu je celková částka, kterou má klient aktuálně k dispozici na svém účtu a může s ní libovolně nakládat. Disponibilní zůstatek může být navýšen o kontokorent či [více]

Denní odškodné

05/05/2018

S tímto pojmem se setkáme v rámci úrazového pojištění, kdy se denní odškodné vztahuje na celou dobu nezbytnou k léčení následků úrazu. Denní odškodné se [více]

Dávky státní sociální podpory

05/05/2018

Dávky státní sociální podpory Státní sociální podpora je tvořena systémem státních dávek učených především rodinám s nezaopatřenými dětmi. Všechny dávky státní sociální podpory mají obligatorní [více]

Daňový odpočet (daňové úlevy)

05/05/2018

Ze svého základu daně z příjmů si můžete odečíst roční souhrn svých měsíčních příspěvků na penzijní připojištění snížený o 6 000 Kč. Maximálně lze odečíst [více]

Daň z elektřiny

05/05/2018

Daň z elektřiny je stejně jako daň z plynu jednou z ekologických daní, jejichž zavedení od 1.1.2008 vyplývá ze závazků, které má Česká republika vůči Evropské [více]

Důchodové pojištění

01/05/2018

Důchodové pojištění (příp. též penzijní pojištění, I. pilíř) tvoří spolu s nemocenským pojištěnímsoučást sociálního zabezpečení. Představuje zajištění do pokročilého věku, kdy je klientovi pravidelně vyplácená určitá částka. V [více]

Dodavatel elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. [více]

Distributor elektrické energie

01/05/2018

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny [více]

Debetní zůstatek

01/05/2018

Záporný zůstatek na účtu klienta. Částka, kterou, klient bance dluží vlivem poskytnutého úvěru, povoleného přečerpání, nedovoleného debetu či z jiného důvodu. Debetní obrat Debetní obrat [více]

1 2