Distributor elektrické energie

Dodavatel elektřiny je společnost, který prodává energii, komoditu jako takovou. Na fakturě, je vidět, že platby jsou rozděleny – část je za distribuci, část za silovou energii. Distributor elektřiny vlastní elektrického vedení a potrubí, kterými vede elektřinu do domácností. Na rozdíl od distributora, lze dodavatele změnit a ovlivnit výši měsíční platby. Distribuční společnost se stará o přenos energie.

Typy distributorů v ČR:

  • ČEZ Distribuce: většina ČR (dle krajů sem patří: Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Plzeňský, Královéhradecký, Středočeský, Pardubický, Moravskoslezský a Olomoucký).
  • E.ON Distribuce: jižní Čechy a jižní Morava (dle krajů sem patří: Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj s Prostějovskem, Zlínský kraj bez Vsetínska a Kraj Vysočina bez Havlíčkobrodska).
  • PRE Distribuce: Praha spolu s městem Roztoky u Prahy.

Spolu s přenosem elektrické energie má distributor na starost odečty stavu elektroměrů a případné poruchy a havárie distribuční sítě. V případě výpadku proudu či technické závadě, je distributor povinen co nejdříve obnovit dodávku elektrické energie.

Cena elektrické energie se skládá ze dvou základních částí: regulovaná a neregulovaná složka. Do regulované složky se zahrnuje cena za distribuci, tedy nejčastěji náklady na dopravu, skladování energie a distribuci. Patří sem poplatky za hlavní jistič, distribuci na vysokém a nízkém tarifu, příspěvek na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo cenu za činnost operátora trhu s elektřinou. Celková cena je limitována Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Meziroční růst této složky je proto u jednotlivých distributorů obdobný. V průměru tvoří podíl regulovaných položek méně než 50 % výsledné ceny dodávky pro zákazníky kategorie domácností. Ceny distribuce stanoví jednou ročně, a to na následující kalendářní rok, nejpozději 30. listopadu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *