Solární energie

Solární neboli sluneční energie patří k obnovitelným zdrojům energie, podobně jako biomasa, větrná nebo vodní energie. Solární energii lze přímo využít k ohřevu vody nebo přitápění pomocí solárních kolektorů nebo k výrobě elektřiny pomocí fotovoltaických panelů. Solární energie je jediný obnovitelný zdroj, který má dostatečný potenciál dlouhodobě pokrýt energetické potřeby lidstva bez vedlejších následků. Na většinu domů dopadne za rok více sluneční energií, než kolik činí jejich roční spotřeba… Pokračovat ve čtení Solární energie

Publikováno
V rubrikách E, Energie

Hlavní jistič

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče jsou tímto způsobem chráněni před poškozením a lidé před možným úrazem. Před přetížením a následným kolapsem je chráněna i distribuční síť. Hlavní jistič je obvykle umístěn blízko elektroměru. V případě… Pokračovat ve čtení Hlavní jistič

Dodavatel elektrické energie

Dodavatel elektřiny je společnost, která nakupuje elektrickou energii s cílem ji následně prodat především koncovým zákazníkům, případně velkoodběratelům. Trh s elektřinou byl liberalizován v roce 2006. Od té doby vzniklo na českém trhu přes 350 alternativních dodavatelů elektřiny. Náš tip: Ceny energií letí raketově vzhůru, opatřete si domů světla s vysokou svítivostí, která spotřebovávají méně elektrické… Pokračovat ve čtení Dodavatel elektrické energie

Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo je stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné vynaložením vnější práce. Obvykle je to z chladnějšího místa na teplejší. Princip tepelného čerpadla je základem řady strojů a zařízení: chladnička a mraznička klimatizace některé druhy vytápění Princip Nejčastějším typem je kompresorové tepelné čerpadlo. Pracuje na principu obráceného Carnotova cyklu (pozn.: Přímý Carnotův cyklus se užívá u tepelných motorů.). Chladivo v plynném stavu je stlačeno… Pokračovat ve čtení Tepelné čerpadlo

Publikováno
V rubrikách T

Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Fotovoltaika je považována za trvale udržitelnou technologii, a to ze dvou důvodů. Především využívá nejdostupnější obnovitelný zdroj energie na Zemi – sluneční záření. Množství slunečního… Pokračovat ve čtení Fotovoltaika

Elektřina

Electricity pylons and lines above a freeway at dusk. Slight drop of fucus at top of front pylon.

Elektřina je definována jako souhrn projevů elektrostatického pole (z nichž mezi prvními byly silovéúčinky vyvolané třením izolantů a následná polarizace látek) a elektrodynamických jevů včetně elektromagnetismu. Výroba elektřiny Elektřina je vyráběna z různých energetických zdrojů. Ve světě převažuje výroba elektřiny z fosilních paliv (spalováním hnědého nebo černého uhlí) nebo výroba elektřiny v jaderných elektrárnách. V České republice se z fosilních paliv vyrobí 60 % elektřiny. Prim vedou elektrárny na hnědé uhlí. Evropská unie a členské… Pokračovat ve čtení Elektřina

Bankovní účet

Bankovní účet je finanční účet v bance, který zaznamenává finanční transakce mezi klientem a bankou a sleduje tak finanční situaci účtu. Bankovní účty mohou mít kladný neboli kreditní zůstatek, kdy banka dluží peníze zákazníkovi, nebo záporný tedy debetní zůstatek, když zákazník dluží bance peníze. Účty otevřené za účelem vkladů (kreditních zůstatků) jsou označovány jako depozitní účty, zatímco účty vedené za účelem půjček (debetních zůstatků)… Pokračovat ve čtení Bankovní účet

Vinatel

Vinatel je plně licencovaný mobilní operátor, s cílem poskytovat jednoduché a spravedlivé služby za nízké ceny. Vinatel je poháněn mobilní sítí O2 s téměř absolutním pokrytím: více než 99,6% populace. Tarify FLAT+ 585 Kč /měsíc Neomezené volání a SMS v ČR 100 minut do Vietnamu a Číny FLAT+NET 795 Kč /měsíc Neomezené volání a SMS… Pokračovat ve čtení Vinatel

VirtualDream

Tarify Volné minuty v ČR Volání a SMS v síti VirtualDream Volání a SMS do ostatních sítí ČR MMS VD007 35 Kč /měsíc 7 1,50 Kč 1,50 Kč 5,00 Kč VD 30 90 Kč /měsíc 30 0,50 Kč 1,50 Kč 3,99 Kč VD 90 135 Kč /měsíc 90 0,50 Kč 1,50 Kč 3,99 Kč VD 180 225 Kč /měsíc… Pokračovat ve čtení VirtualDream

Tesco Mobile

Tesco Mobile Česká republika je nezávislý mobilní virtuální operátor založený jako 50/50 joint venture mezi společnostmi O2 Czech Republic a Tesco Stores ČR. Naším cílem je nabízet jednoduché řešení pro život s přidanou hodnotou, neboť pouze štědrý operátor vám vždy nabídne něco navíc. Díky mezinárodním zkušenostem a spolehlivosti sítě O2 Czech Republic nabízíme kvalitní řešení od volání po… Pokračovat ve čtení Tesco Mobile