bilomodra-sales-green-button-refinancujte-s-kytkou-roboto-728x125.jpg

Fyzická osoba

08/05/2018

Fyzická osoba (známá také pod zkratkou FO) je právní pojem, který slouží k označení člověka jako jedince. Status fyzické osoby získá každý člověk okamžikem svého narození a ztratí [více]

FUP

08/05/2018

Za zkratkou FUP (Fair User Policy) se skrývá opatření, které brání nadměrnému stahování dat. Do objemu přenesených dat se započítávají jak ta stáhnutá, tak i [více]

Frekvence plateb

08/05/2018

Frekvence plateb značí, jak často musíte platit příspěvek na penzijní připojištění. Nejtypičtější frekvence bývá měsíční, dále pak čtvrtletní, pololetní, případně roční. Lhůta provádění plateb, která [více]

Fixace úrokové odchylky

08/05/2018

Používá se především u dlouhotrvajících úvěrů, jakými jsou třeba hypotéky. Vždy při založení smlouvy takového úvěru máme možnost vybrat si délku období fixace úroku (obvykle [více]

Fixace hypotéky

08/05/2018

Fixace hypotéky je doba, po kterou je s bankou pevně sjednána úroková sazba. V období fixace nemá banka oprávnění měnit smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnutého [více]

Finanční aktiva

06/05/2018

Do finančních aktiv patří všechny finanční produkty, které nám přináší pravidelný příjem nebo je možné je v případě potřeby prodat, zrušit či vypovědět v krátké době. Mezi [více]

Fáze

06/05/2018

Fáze je označení vodiče, svazku vodičů, vývodu, vinutí či jakéhokoliv jiného prvku vícefázové střídavé sítí. Za normálních okolností je pod napětím. V elektrotechnice se jako fáze označují [více]

Fotovoltaika

30/03/2018

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle [více]

Fosilní paliva

27/03/2018

Co jsou fosilní paliva?  Ropa, uhlí a zemní plyn vznikly v zemi postupnou chemickou přeměnou pravěkých organismů.  Právě proto se označují jako fosilní paliva. Jde o [více]

Fixace elektřiny

27/03/2018

Na konci roku 2008 nabídly tři největší české energetické společnosti fixaci cen elektřiny.  Nový produkt má domácnostem a maloodběratelům zajistit stejné ceny elektřiny na dva roky dopředu. Energetické [více]