Nejlevnější elektřina

Ušetřete na elektřině. Vyplňte formulář níže a získejte elektřinu za bezkonkurenční ceny díky službě Tarifomat.cz. Garantuje vám ty nejlepší nabídky.

Vyberte si energie od Tarifomat.cz a nechte starosti na nich, o vše se postarají. Obstarají veškerou administrativu spojenou s přechodem k jinému poskytovateli elektřiny a smlouvy vám přivezou až domů.

Speciální nabídky

Získejte mimořádně výhodnou smlouvu na elektřinu. V databázi Tarifomat.cz jsou kromě standardních nabídek také neveřejné nabídky. Přístup k nim získáte ihned po vyplnění formuláře. Specialisté Tarifomat.cz vás okamžitě kontaktují zpět a dopodrobna s vámi tyto nabídky proberou.

Nadstandardní služby

  • Pořiďte si energie od Tarifomatu ti vám zaručí bezplatné odborné a právní poradenství po celou dobu trvání služby. Stejně tak garantují v rámci služby špičkový zákaznický servis a finanční záruky.
  • Pokud přecházíte k novému dodavateli energií, pomohou vám se všemi administrativními náležitostmi a vše vybaví za vás.

Využijte služeb Tarifomatu a užijte si levné elektřiny.

Články z kategorie Elektřina

Hlavní jistič

08/05/2018

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče [více]

HDO spínač

08/05/2018

Zkratka HDO znamená hromadné dálkové ovládání. HDO je soubor technických prostředků (jako jsou např. vysílače, přijímače, centrální automatika, přenosové cesty apod.), pomocí nichž dochází k přepínání [více]

HDO (Hromadné dálkové ovládání)

08/05/2018

Hromadné dálkové ovládání je technologie umožňující přepínání mezi vysokým a nízkým tarifem. Toto zařízení využívají společnosti zabývající se distribucí elektrické energie. Existuje přesný rozpis spínání elektrického [více]

Fáze

06/05/2018

Fáze je označení vodiče, svazku vodičů, vývodu, vinutí či jakéhokoliv jiného prvku vícefázové střídavé sítí. Za normálních okolností je pod napětím. V elektrotechnice se jako fáze označují [více]

Energetický zdroj

06/05/2018

Fyzikálně vzato neexistuje žádný energetický zdroj. Energii nemůžeme vyrobit, spotřebovat, ani zničit.Energie se dá pouze přeměnit a je možné formu energií shromažďovat v konkrétních zařízeních tomu určených. [více]

Energetický posudek

06/05/2018

Energetický posudek v legislativě Pojem energetický posudek byl zaveden do české legislativy Zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve [více]

Energetický auditor

06/05/2018

Energetický specialista je specifikován v Zákoně č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších novel v § 10. Je to fyzická osoba, která je zapsána [více]

Energetický audit

06/05/2018

Jako energetický audit se označuje posudek zpracovaný energetickým auditorem. Účelem energetického auditu je ve vší komplexnosti posoudit hospodárnost využívání energií v rámci budovy. Součástí energetického auditu [více]

Elektrické vedení

06/05/2018

Elektrické vedení lze rozdělit na dvě části, elektrickou přenosovou soustavu a distribuční soustavu. Prvně zmíněná část má za úkol přenést elektrickou energii z elektráren do velkých rozvoden. Druhá [více]

1 2 3