Hlavní jistič

Hlavní jistič je vypínač umístěný v místě odběru, který automaticky vypne dodávku elektrické energie při překročení nastavené hodnoty. Jedná se především o případy přetížení či zkratu. Spotřebiče jsou tímto způsobem chráněni před poškozením a lidé před možným úrazem. Před přetížením a následným kolapsem je chráněna i distribuční síť. Hlavní jistič je obvykle umístěn blízko elektroměru. V případě jakýchkoliv operací prováděných s elektřinou lze pomocí tohoto jističe ručně vypnout dodávku elektřiny a následně ji zase zapnout. I přestože je jistič majetkem odběratele, jeho výměna a úprava přísluší výhradně specialistovi.

Hlavní jistič bývá buď jednofázový, určený zejména pro byty či rekreační objekty, nebo třífázový využívaný spíše v rodinných domech a místech s náročnějšími spotřebiči. Hodnota hlavního jističe je uváděna v ampérech a počítá se podle maximálního očekávaného příkonu instalovaných spotřebičů. Výpočet hlavního jističe se provede jako součin napětí v síti U a velikosti proudu I ( P=U*I, kde P znamená celkový příkon ve wattech). Pro každý jistič je tedy vhodná odlišná distribuční sazba odvislá od spotřeby elektřiny. Velikost přístroje udává, jak velký objem rezervuje distributor pro dané odběrné místo. Znamená to, že pokud bude odběratel chtít využít tento maximální příkon, bude distributor schopen mu ho ihned dodat.

Hodnota jističe

Hodnota jističe udávaná v ampérech (A) vyjadřuje, laicky řečeno, kolik spotřebičů mohu mít ve své domácnosti zapojeno, tak aby bezproblémově fungovaly ve stejný okamžik. Pokud vlastníte jistič s nízkou proudovou hodnotou, například 1x25A, může se stát, že pokud budete vařit, péct, u toho sledovat televizi a zapnete myčku na nádobí, způsobíte přerušení proudu. Jističe podle elektrického rozvodu domácnosti dělíme na jističe jednofázovépoužívané v bytech pouze k občasnému provozu elektrických spotřebičů (TV, pračka, myčka, rychlovarná konvice) nebo jističe trojfázové používané v objektech s energeticky náročnějšími spotřebiči (ohřev vody, vytápění, napájení indukční varné desky).

Nejčastějšími typy jističů jsou ty s hodnotou 1x25A (jednofázový)3x20A a 3x25A (trojfázové).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *