Digitální elektroměr

Digitální elektroměr je statický elektroměr, který skýtá značné množství výhod oproti mechanickým elektroměrům, které se využívali dříve. Digitální elektroměry jsou přesnější, odolnější a neobsahují žádné pohyblivé části.

Statický elektroměr je vybaven tzv. optorozhraním, prostřednictvím kterého se pomocí optohlavy (v terminologii odborníků PRE „makovice“) přiložené na určené místo pouzdra elektroměru, uskutečňují odečty. Tyto odečty žádným způsobem neovlivňují výsledky měření odečítačem a jsou bezchybné. Hodnoty z elektroměrů již v některých případech se odečítají i dálkově prostřednictvím bezdrátové komunikace GPRS/GSM.

Chytré elektroměry

V současnosti probíhá několik projektů, které mají za úkol otestovat tzv. chytré elektroměry (Smart metering nebo jinak AMM – Automated Meter Management) a najít spolehlivou a bezpečnou technologii, vhodnou jak pro odběratele, tak pro dodavatele energie. Odběrné místo osazené „chytrým elektroměrem“ by nám v blízké budoucnosti mělo zajistit oboustrannou komunikaci prostřednictvím moderních komunikačních technologií. Díky tomuto obousměrnému toku dat budeme schopni nabízet zákazníkům široké možnosti tvorby nových produktů, optimalizaci zatížení a automatizaci, které zvýší efektivnost a spolehlivost elektrické sítě.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *