Daň z elektřiny

Pilhas de moedas

Daň z elektřiny je stejně jako daň z plynu jednou z ekologických daní, jejichž zavedení od 1.1.2008 vyplývá ze závazků, které má Česká republika vůči Evropské unii. Daní z elektřiny jsou zatíženi dodavatelé a odvádějí ji Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Koncový spotřebitel se tedy platbou této daně nemusí nijak zabývat, protože už je součástí fakturované ceny.

Sazba daně je dána zákonem a je pro všechny jednotná. Aktuálně činí 28,30 Kč/MWh bez DPH. Stejně jako u daně z plynu existují i u daně z elektřiny výjimky, které jsou od ní osvobozeny. Týkají se například ekologicky šetrné elektřiny či elektřiny vyráběné v dopravních prostředcích, pokud je tam i spotřebována. K osvobození je nutné povolení Celní správy.

Plátcem daně je:

  • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
  • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
  • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
  • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Jaká elektřina je osvobozena od daně?

Příklady:

  • ekologicky šetrná elektřina vyrobená v odběrných místech podle energetického zákona, pokud se zde rovněž i spotřebuje, a instalovaný výkon takové výrobny podle energetického zákona zároveň nepřesahuje 30 kW
  • elektřina vyrobená v dopravních prostředcích (pokud se tam spotřebuje)
  • elektřina z výrobků, které podléhají dani ze zemního plynu, dani z pevných paliv nebo spotřební dani
  • elektřina v některých energeticky náročných odvětvích (např.: elektrolytické nebo metalurgické procesy, trakční doprava, spotřeba elektřiny pro výrobu elektřiny nebo kombinovaná výroba elektřiny či kombinovaná výroba elektřiny a tepla)
Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *