Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je určeno k ochraně vozidla před škodami způsobenými živly nebo vzniklými v důsledku havárie, odcizení, vandalismu či neoprávněného užití vozidla. Pokud budete mít uzavřeno havarijní pojištění,pojišťovna vám v uvedených případech vyplatí náhradu škody, která na vozidle vznikne.

Co kryje havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění kryje škody na Vašem vozidle. Tyto škody zahrnují škody způsobené havárií, odcizením, živelnými katastrofami, vandalismem, pádem předmětu nebo střetem se zvěří. Živelné katastrofy obsahují pojištění proti škodám způsobeným požárem, povodní, krupobitím nebo pádem stromu ve vichřici.

Havarijní pojištění si můžete sjednat v různých variantách. Varianta, která kryje všechna pojistitelná rizika, se v pojišťovací hantýrce nazývá all-risk. Nicméně většina pojišťoven nabízí havarijní pojištění v různých balíčcích nebo si můžete poskládat vlastní pojištění z rizik, proti kterým se můžete pojistit.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí. To znamená, že se spolupodílíte na náhradě škody. Za vyšší spoluúčast získáte slevu na pojistném – čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné. Variantu spoluúčasti si dohodnete při uzavírání smlouvy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *