GSM

Za zkratkou GSM se ukrývá název pro největší mobilní komunikační síť, která funguje už od roku 1992. Globální systém pro mobilní komunikaci se rozprostírá ve více než 200 zemích po celém světě. Je do něj přihlášeno na 5 miliard SIM karet. Odhady hovoří o tom, že GSM síť využívá polovina lidí na planetě. Primárně funguje pro hlasové služby. Posílání dat je neefektivní a pomalé. To je jeden z hlavních důvodů, proč se v budoucnu uvažuje o nahrazení GSM jinou výkonnější sítí.

Struktura sítě GSM:

Síť za systémem GSM je velká a složitá, aby mohla poskytovat veškeré vyžadované služby. Je rozdělena do několika sekcí.

  • Mobilní telefony – na obrázku vpravo část označená MS: Mobile Station – koncová zařízenípro většinu služeb sítě GSM
  • Systém základnových stanic– na obrázku vpravo část označená AN: Access Network – umožňuje přístup mobilních telefonůdo sítě
  • Síťový spojovací subsystém (též Síťový a přepínací podsystém) – na obrázku vpravo označený CS: Circuit Switched – část sítě zajišťující spojování telefonních hovorů nejvíce podobná pevné síti. Většinou se jí říká prostě hlavní síť.
  • Hlavní síť GPRS – na obrázku vpravo označená GPRS PS: Packet Switched – volitelná (ale prakticky ve všech sítích přítomná) část která umožňuje internetové spojení na bázi paketů.
  • Společné prvky – na obrázku vpravo označené CS & PS – především databáze domovský registr(HLR), návštěvnický registr VLR, Autentizační středisko (AuC), Equipment Identity Register (EIR), Středisko krátkých textových zpráv (SMS-GMSC je jeho vstupní část)

Všechny elementy spolupracují, aby mohly poskytovat GSM služby jako hovory, SMS a přenos dat.

Bezpečnost GSM

Síť GSM byla navržena s průměrnou úrovní zabezpečení. Systém byl navržen tak, aby ověřoval uživatele použitím sdíleným-tajným šifrováním. Komunikace mezi uživatelem a základovou stanicí může být šifrována. Vývoj UMTS představil možnost USIM, která používá delší autorizační klíč, který zajišťuje vyšší bezpečnost a oboustrannou autorizaci mezi uživatelem a sítí – zatímco GSM autorizuje jen uživatele do sítě (a ne obráceně). Bezpečnostní model proto nabízí důvěrnost a autentičnost, ale omezené autorizační schopnosti.

GSM pro zabezpečení používá některé šifrovací algoritmy. Šifry A5/1 a A5/2 se používají pro zajištění bezpečnosti hovoru ve vzduchu. A5/1 je silnější algoritmus používaný v Evropě; A5/2 je slabší a používá se v ostatních zemích. Vážné slabiny byly nalezeny v obou algoritmech a A5/2 je možné prolomit v reálném čase. Systém podporuje více algoritmů, takže operátoři mohou nahradit tuto šifru silnější.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *