Pojištění odpovědnosti zaměstnance vám může ušetřit pořádný balík

Drtivé většině zaměstnanců hrozí, že při výkonu práce způsobí svému zaměstnavateli škodu. Někdy stačí drobná chyba a na světě je rázem problém netušených rozměrů. Zákon na takové situace pamatuje a uděluje poškozenému právo na náhradu škody až do výše 4,5násobku průměrného měsíčního výdělku. Kdo nerad riskuje, může se pojistit. Pojištění odpovědnosti zaměstnance nebývá drahé a jeho efekt je ku prospěchu obou stran – zaměstnance i zaměstnavatele.

Když se zaměstnanec dopustí škody na majetku zaměstnavatele nebo mu svým nedbalým jednáním způsobí finanční újmu, může věc napravit tak, že ji uvede v předešlý stav. V opačném případě může zaměstnavatel požadovat peněžitou náhradu. Ještě před tím však musí výši škody vyčíslit a zaměstnance informovat.

Rozhodují pojistné limity, spoluúčast a územní rozsah

Pojištění odpovědnosti zaměstnance efektivně chrání pouze za předpokladu nastavení odpovídajícího pojistného limitu. S ohledem na skutečnost, že maximální náhrada škody činí 4,5násobek průměrné mzdy, je vhodné nastavit limit právě na tuto částku. V praxi to znamená, že pro zaměstnance pobírajícího mzdu ve výši 25 tisíc hrubého je optimální pojistný limit 90 tisíc korun. Pojištěnec musí počítat se spoluúčastí, jejíž výše bývá individuální. Levnější produkty obvykle nesou větší míru spoluúčasti, u dražších pojistek je naopak zanedbatelná.

Velmi důležitým kritériem je také územní rozsah. Zájemce o pojištění odpovědnosti by se měl informovat, zda se pojistná ochrana vztahuje také na škody způsobené mimo území České republiky. Výhodné podmínky nabízí například ERGO pojišťovna.

Pozor na výluky

Pojištění odpovědnosti za škodu však není všespásné. Pojišťovny mají výluky na škody způsobené v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, stejně jako na škody způsobené úmyslně a další případy uvedené v pojistných podmínkách. Než si pojištění sjednáte, důkladně si je přečtěte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *