Součinitel tepelné vodivosti

Součinitel tepelné vodivosti – λ Tato veličina vyjadřuje schopnost konstrukce vést teplo, konkrétně rychlost šíření tepla ze zahřáté části konstrukce do chladnější části. Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK] a označuje se řecký písmenem lambda [ λ ].

Naměřená hodnota součinitele tepelné vodivosti λm (W/m.K)

Naměřená hodnota je hodnota statisticky vyhodnocená z naměřených hodnot z dostatečné četnosti zkoušek. Naměřená hodnota je vázaná na stanovené referenční podmínky při měření a stavu vlhkosti výrobku.

Pokud referenční podmínky a stav určují vlastnost výrobku zabudovaného v konstrukci, lze naměřenou hodnotu použít přímo do výpočtu.

V případě, že naměřená hodnota je specifikovaná dle referenčních podmínek a stavu vlhkosti určující charakteristickou hodnotu, tak tato hodnota tvoří podklad pro stanovení návrhové hodnoty.

Obsah článku

Tepelné izolanty a vodiče

Tepelný vodič je látka, která dobře vodí teplo, tzn. má vysokou tepelnou vodivost.

Tepelný izolant je látka, která špatně vede teplo, tzn. má nízkou tepelnou vodivost. Opakem tepelného izolantu je tepelný vodič.

Veličina, která umožňuje porovnání látek podle tepelné vodivosti, se nazývá součinitel tepelné vodivosti. Tepelné izolanty mají nízký součinitel tepelné vodivosti.

Hodnota součinitele tepelné vodivosti slouží k rozlišení látek podle schopnosti vést teplo na tepelné izolanty a vodiče. Tepelné izolanty mají nízkou hodnotu, což znamená, že špatně vedou teplo (mají nízkou tepelnou vodivost). Tepelné vodiče mají naopak hodnotu ? vysokou a znamená to, že teplo vedou dobře (vysoká tepelná vodivost). Mezi tepelné izolanty patří zejména plyny, dobrými tepelnými vodiči jsou kovy.

Také mezi pevnými látkami najdeme tepelné izolanty. Jsou to materiály, které obsahují větší množství plynných částic (vzduch). K pevným tepelně-izolačním materiálům patří dvě skupiny izolantů: pěnové izolace (např. pěnový polystyren, extrudovaný pěnový polystyren, pěnový polyuretan) a vláknité izolace (např. skelná vata, minerální vata, ovčí vlna).

Využití tepelných izolantů

Tepelné izolanty najdou uplatnění všude tam, kde je žádoucí maximálně znemožnit předávání tepla vedením. Jednak může být cílem minimalizovat ohřívání nějakého materiálu a jednak zabránit úniku tepla (zateplování domu jako celku i jeho částí). Izolace stěn, podkroví a podlah snižuje tepelné ztráty v zimním období a zabraňuje přehřívání vnitřního prostoru v letních měsících.

Izolanty používáme i v běžném životě, aniž si to přímo uvědomujeme. Např. v zimě sáhneme po vlněném svetru (díky podílu vzduchu izoluje lépe než jiné textilie) nebo při nákupu nádobí upřednostníme plastové či dřevěné rukojeti, které izolují od kovových částí (tepelných vodičů).

Využití tepelných vodičů

Tepelné vodiče využíváme tam, kde je rychlé vedení tepla (popř. chladu) výhodou – chladicí média (chlazení), teplonosná media (vytápění). Především se využívají kovy a jejich slitiny, dobře vedou teplo také kapaliny. V případě kapalin jsou nejrozšířenější směsi vody a dalších chemických látek (např. látky, které chrání topný systém před korozí).

Rate this post
Publikováno
V rubrikách S

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *