Zelená úsporám

Podmínky programu Nová zelená úsporám V programu Nová zelená úsporám je podporováno zateplení rodinných domů, výstavba pasivních rodinných domů a výměna a pořízení ekologických zdrojů energie pro rodinné domy. Podporováno je rovněž zateplení bytových domů v Praze a výměna a pořízení ekologických zdrojů energie pro bytové domy v Praze, dále výstavba bytových domů s velmi nízkou energetickou… Pokračovat ve čtení Zelená úsporám

Zelená energie

Zelená energie je označení elektrické energie, která byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. Jedná se tedy o elektřinu vyrobenou ve vodních, větrných, sluneční, geotermálních a přílivových elektrárnách. Význam zelené energie v posledních letech roste, a tvoří tak možnou alternativu k fosilním palivům, jejichž zásoby jsou omezené. Zelená energie při výrobě elektřiny je tedy získávána pomocí vodních, větrných nebo solárních elektráren, které… Pokračovat ve čtení Zelená energie

Publikováno
V rubrikách Z

Zajistitel

Jedná se o společnost, která zajišťuje pojistitele. Pojistitel samozřejmě za tuto službu zajistiteli platí. V případě, že se prvopojistitel dostane do platební neschopnosti a není tedy schopen uhradit své závazky, přebírá zodpovědnost jeho zajistitel. Kdo může být zajistitel? Jak jsme nastínili, zajistitel je konkrétní společnost. Může se jednat o specializovanou firmu podnikající v tomto oboru, ale… Pokračovat ve čtení Zajistitel