Zelená energie

Zelená energie je označení elektrické energie, která byla vyrobena z obnovitelných zdrojů. Jedná se tedy o elektřinu vyrobenou ve vodních, větrných, sluneční, geotermálních a přílivových elektrárnách. Význam zelené energie v posledních letech roste, a tvoří tak možnou alternativu k fosilním palivům, jejichž zásoby jsou omezené.

Zelená energie při výrobě elektřiny je tedy získávána pomocí vodních, větrných nebo solárních elektráren, které pracují výhradně na bázi obnovitelných zdrojů, čímž jsou pro přírodu a své okolí ekologicky přijatelné. Elektřina získaná pomocí zelené energie je v porovnání s výrobou elektřiny pomocí tepelných nebo jaderných elektráren dražší, neboť procesy získávání zelené energie jsou stále ve fázi vývoje a zlepšování. Část výnosů z prodeje elektřiny proto někteří výrobci dávají právě na podporu projektů v oblasti získávání zelené energie.

Obsah článku

Zelená energie skupiny ČEZ

Co je Zelená energie?

Zelená energie je projektem Skupiny ČEZ, který nám umožňuje vyjádřit svou zodpovědnost vůči životnímu prostředí a osobně podpořit rozvoj využívání obnovitelných zdrojů energie.

Proč se zapojit do projektu Zelená energie?

Podpora projektů Zelená energie je známkou ekologického smýšlení. Je vyjádřením našeho zodpovědného postoje k našemu společnému životnímu prostředí. Obnovitelné zdroje energie jsou zajímavou a ekologicky citlivější alternativou spalování fosilních paliv, kterých neustále ubývá. Podporujte dobrou věc!

Rate this post
Publikováno
V rubrikách Z

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *