Allianz pojišťovna

Pojištění vozidel Proč povinné ručení od Allianz Povinné ručení musí mít ze zákona každé vozidlo, které se pohybuje v silničním provozu. Chrání Vás před nečekanými výdaji v případě, že způsobíte jinému škodu na majetku nebo újmu na zdraví. Výběr ze 4 limitů pojistného plnění – s možností volby nejvyššího limitu plnění na trhu – 200 milionů korun.… Pokračovat ve čtení Allianz pojišťovna

AEGON Pojišťovna

AGEON je součástí světové finanční skupiny se 170letou historií a zkušenostmi z 25 zemí celého světa. Naše poslání je v Česku i všude ve světě stejné: chceme pomáhat klientům se zabezpečením jejich finanční budoucnosti. Náš přístup U našeho životního pojištění klademe důraz na spolehlivé zajištění proti závažným rizikům, jakými jsou invalidita, závažná onemocnění či smrt.… Pokračovat ve čtení AEGON Pojišťovna

Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovna České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B vložka 855 Rozhodnutím Ministerstva financí (č.j. :322/16811/2002), jako orgánu státního dozoru v pojišťovnictví ve smyslu § 42 odst. 5 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů bylo Pojišťovně České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group uděleno povolení k provozování pojišťovací a zajišťovací… Pokračovat ve čtení Pojišťovna České spořitelny

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa je součástí Vienna Insurance Group (VIG). Jde o předního specialistu na pojištění v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Kolem 50 společností ve 25 zemích tvoří koncern s dlouhou tradicí, silnými značkami a velkou blízkostí klientům. Na burze kótovaná Vienna Insurance Group je podnikem s nejvyšším ratingem v rámci hlavního indexu Vídeňské burzy ATX; akcie… Pokračovat ve čtení Kooperativa pojišťovna