AEGON Pojišťovna

AGEON je součástí světové finanční skupiny se 170letou historií a zkušenostmi z 25 zemí celého světa. Naše poslání je v Česku i všude ve světě stejné: chceme pomáhat klientům se zabezpečením jejich finanční budoucnosti.

Obsah článku

Náš přístup

U našeho životního pojištění klademe důraz na spolehlivé zajištění proti závažným rizikům, jakými jsou invalidita, závažná onemocnění či smrt. Součástí filosofie našich produktů je motivace ke zdravému životnímu stylu.

Životní pojištění je dlouhodobý produkt, proto směřujeme své aktivity k vytváření dlouhodobého vztahu s našimi klienty. Mezi naše základní hodnoty patří otevřenost a transparentnost. Poskytujeme srozumitelné, přesné a včasné informace o našich produktech, aktivitách a finančních výsledcích.

Hlášení pojistné události

Pokud chcete uplatnit nárok na pojistné plnění, zkontrolujte nejprve rozsah svojí pojistné smlouvy – jaká rizika máte sjednána a ze kterých pojištění či připojištění lze nárok uplatnit.

Plnění může být uplatňováno i z více sjednaných pojištění nebo připojištění. Například při úrazu můžete uplatnit nárok na pojistné plnění z úrazového připojištění a zároveň třeba z připojištění pracovní neschopnosti či hospitalizace.

Životní pojištění a daně

Připravili jsme jednoduchého průvodce důležitými podmínkami a termíny, který pomůže zvládnout daňové odpočty u životního pojištění včas a bez stresu.

Kdy je na daňové odpočty nárok?

 • Pojištěný musí být zároveň pojistníkem a z pohledu daně z příjmu i poplatníkem.
 • Výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření smlouvy.
 • K výplatě může dojít nejdříve v kalendářním roce, kdy klient dosáhne věku 60 let.
 • U smlouvy nesmí být sjednána možnost tzv. mimořádného výběru z podílového účtu.

Kolik činí odpočet?

 • Maximální částka, kterou lze odečíst ze základu daně za rok 2017 je 24 000 Kč. Tato maximální suma platí i v případě, že má klient více ŽP, u kterých mu vzniká nárok na daňový odpočet.
 • Příspěvky, které hradí na smlouvu zaměstnavatel, nelze odečíst od základu daně, ale jsou od daně z příjmů osvobozeny.
 • Vyčíslená hodnota na daňovém potvrzení je součtem běžného a mimořádného pojistného zaplaceného za daný kalendářní rok, od kterého jsou odečteny poplatky za daňově neuznatelná připojištění.

Od základu daně z příjmů lze odečíst pouze pojistné na pojištění v hlavních tarifech a následující pojištění

 • Invalidní penze
 • Připojištění smrti s klesající PČ (od roku 2010)
 • Pozůstalostní důchod
 • Připojištění smrti s konstantní PČ (od roku 2010)
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně
 • Smrt nebo invalidita 3. stupně s klesající PČ
 • Smrt
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně
 • Invalidita 3. nebo 4. stupně s klesající PČ
 • Zproštění od placení

Kdy je nárok na daňové potvrzení pro vašeho zaměstnavatele?

 • Pojistník má podepsaný dodatek k pojistné smlouvě o využívání daňových výhod.
 • Z dané pojistné smlouvy nebyl od roku 2015 provedený mimořádný odkup jednotek.
 • Na pojistné smlouvě jsou sjednaná pouze daňově uznatelná rizika, a nebo výše pojistného hrazena pojistníkem pokrývá poplatky za daňově neuznatelná rizika.
 • Pojistné hrazené zaměstnavatelem je správně identifikováno

Životní pojištění AEGON

Životní pojištění je tu proto, aby vám pomohlo, když se ve vašem životě stane něco neočekávaného.

Chrání vás pro případ možných rizik, která mohou nastat – nemoc, úraz, invalidita nebo úmrtí blízké osoby. Investiční životní pojištění kombinuje finanční ochranu pro případ nenadálých událostí a tvorbu investiční složky. jejím smyslem je především vytvořit finanční rezervu, která bude později sloužit k čerpání zvýšeného pojistného za krytá rizika.

Životní pojištění je vhodné zejména pro ty, pro které by nenadálá událost znamenala výraznou finanční zátěž rodiny nebo blízkých. Proto je pojištění často nezbytné pro osoby s hypotékou nebo jinými životními závazky.

Základní páteř pojištění tvoří pojištění pro případ smrti nebo dožití. K tomuto základu lze sjednat řadu takzvaných připojištění pro případ, úrazu, vážných onemocnění, invalidity a další.

Pojištění dlouhodobé péče AEGON Care

Zajistí úhradu některých nákladů, které nelze hradit ze státního příspěvku na péči.

 • Nadstandardní léky a speciální výživu.
 • Komerční rehabilitaci.
 • Úpravu bytu a koupi nadstandardních zdravotních pomůcek.

Umožní odpovídající péči, ať již v prostředí domova nebo specializovaného zařízení.

 • Umožní dlouhodobý či střídavý pobyt v zařízeních soukromého typu, v nichž je pobyt bez příspěvku rodiny finančně nedosažitelný.
 • Umožní zajištění občasné péče / výpomoci v domácnosti.

Zajistí příspěvek pro pečující osobu, která musí často opustit svou práci.

 • Zajistí blízké osobě, která o nemocného nepřetržitě pečuje, dosažení alespoň průměrného příjmu v rámci ČR.
 • Pomůže s úhradou nákladů souvisejících s rehabilitací pečující osoby – např. lázně, masáže.

Odlehčí blízkým starosti s péčí a jejím financováním, například možností občasné výpomoci.

 • Umožní svobodně rozhodovat o způsobu péče a podílet se na jejím výběru.
 • Zajistí alespoň částečnou nezávislost na státním sociálním systému při budoucích změnách dávek.

Pojištění je možné sjednat ve třech variantách

Měsíční penze Aegon pro II. stupeň Měsíční penze Aegon pro III. stupeň Měsíční penze Aegon pro IV. stupeň
Varianta_1 1 000 Kč  4 000 Kč 6 000 Kč
 Varianta 2 2 000 Kč  8 000 Kč 12 000 Kč
 Varianta 3 3 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč

Kolik Aegon Care stojí?

Věk Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3
40 let 400 Kč/měsíc 400 Kč/měsíc 563 Kč/měsíc
45 let 400 Kč/měsíc 446 Kč/měsíc 640 Kč/měsíc
50 let 400 Kč/měsíc 530 Kč/měsíc 764 Kč/měsíc
55 let 400 Kč/měsíc 621 Kč/měsíc  899 Kč/měsíc
 60 let 417 Kč/měsíc  759 Kč/měsíc  1 211 Kč/měsíc
 65 let  505 Kč/měsíc  920 Kč/měsíc  1 253 Kč/měsíc

Online pojištění AEGON Direct

5 důvodů pro online pojištění od Aegonu

Je to pohodlné – naše pojištění si sjednáte pohodlně, třeba z domova.
Je to rychlé – jste pojištěni okamžitě po připsání první platby na účet Aegonu.
Je to jasné – jednoznačně a srozumitelně vymezená rizika – víte, za co platíte.
Je to v klidu – beze spěchu se seznámíte s naší nabídkou, sami se rozhodnete.
S důvěrou – Aegon patří k největším finančním společnostem ve světě, svou důvěru nám dalo více než 26 milionů zákazníků.

Pojištění pro případ dopravní nehody nejen pro řidiče
Pojištění pro všechny, kteří cestují a kteří mají obavu z úrazů vzniklých při dopravní nehodě. Toto pojištění je připraveno pro všechny, kteří často cestují – tedy nejen pro řidiče. Nabízí pojistnou ochranu pro případy, kdy v důsledku dopravní nehody (v autě, vlaku, autobusu apod.) dojde k úrazu, který si vyžádá hospitalizaci, léčení, zanechá trvalé následky nebo dokonce způsobí úmrtí.

Pojištění pro případ úrazu
Osvědčené úrazové pojištění, jež se vztahuje na úrazy, ke kterým dojde kdekoli ve světě. Balíček obsahuje rizika, která pokrývají vážné i méně vážné úrazy – trvalé následky úrazu, úmrtí následkem úrazu nebo hospitalizaci v důsledku úrazu.

Pojištění pro případ hospitalizace
V případě hospitalizace v souvislosti s úrazem máte nárok na pojistné plnění za každý den pobytu v nemocnici. Tato částka by vám měla stačit na pokrytí nákladů spojených s hospitalizací a dalších souvisejících výdajů.

Program Aegon Fit

Aegon Fit Prevence – Pro všechny, kteří se starají o své zdraví

Aegon Fit Sport – Pro rekreační a amatérské sportovce

Aegon Fit Dárce – Pro všechny dárce krve

Aegon Fit BMI – Pro všechny, kteří chtějí žít zdravěji

Kontakty

Generální ředitelství

AEGON Pojišťovna, a.s.

Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4
IČ: 271 82 461
DIČ: CZ699002598

Tel. recepce: 244 090 111
Fax: +420 244 090 390
E-mail: dotazy@aegon.cz

Podatelna

V pracovní dny 8 – 16 hod na adrese Aegon Česká republika, Na Pankráci 26, 140 00  Praha 4, v přízemí.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *