Bez názvu

Obsah článku

O pojišťovně

Česká podnikatelská pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí svým klientům moderní produkty a komplexní pojistná řešení v oblasti životního i neživotního pojištění. Na českém pojistném trhu působí od roku 1995.

ČPP si udržuje tradičně silnou pozici v pojištění vozidel, zejména v povinném ručení. S více než milionem pojištěných vozidel je třetím největším poskytovatelem tohoto typu pojištění na českém trhu. ČPP se úspěšně rozvíjí i v dalších pojistných segmentech, v životním a úrazovém pojištění, občanském majetkovém pojištění a pojištění podnikatelů.

Ve velké konkurenci domácích pojišťoven se ČPP profiluje jako stabilní a finančně silná společnost. Aktuálně spravuje více než 1,6 milionu smluv a její služby využívá přes 1 milion klientů. Od roku 2005 je ČPP součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.

Pojištění vozidel

Povinné ručení

Sjednáním našeho povinného ručení (pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) splníte zákonnou povinnost a navíc získáte jistotu pomoci v případech, kdy způsobíte za volantem újmu na zdraví nebo škodu na majetku třetí osobě.

 • Získání a převod bonusu za bezeškodní průběh jsou samozřejmostí
 • K dispozici jsou vám spolehlivé asistenční služby při nehodě i poruše
 • Pojistné události vyřizujeme rychle a korektně
SPOROPOV SPECIÁLPOV SUPERPOV
Základní produkt pro ty, kteří obvykle využívají své vozidlo jen na území ČR Spolehlivá a optimální ochrana v ČR i po Evropě Pojištění pro náročnější klienty
Úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA Úrazové pojištění řidiče automobilu ZDARMA, navíc s dvojnásobnými limity plnění
Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku35 mil. Kč/35 mil. Kč Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku50 mil. Kč/50 mil. Kč Limity pro újmy na zdraví a škody na majetku111 mil. Kč/111 mil. Kč
Územní platnost EVROPAse spoluúčastí při pojistné události v Evropě Územní platnost EVROPA Územní platnost EVROPA
Asistence SPORO v ČR Asistence SPECIÁL v ČR i Evropě Asistence SUPER v ČR i Evropě
Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA Pojištění přívěsného vozíku do 750 kg ZDARMA
První pojistná událost bez vlivu na bonus v ČPP
Vybraná doplňková pojištění za zvýhodněnou cenu

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění slouží k náhradě škod, které si na svém voze způsobíte sami. Jeho účelem je krýt škody na vašem voze bez ohledu na to, kdo je viníkem. Navíc může krýt také škody způsobené živly, odcizením či vandalismem.

 • Sjednejte si spolu s havarijním pojištěním také povinné ručení a získejte slevu
 • Široká nabídka doplňkových pojištění vám umožní sestavit si pojištění přímo na míru vašim potřebám – připojistěte si ta rizika, které vás reálně ohrožují
 • Bonus z povinného ručení můžete snadno převést a uplatnit při sjednávání havarijního pojištění
1. KOMBINACE RIZIK 2. KOMBINACE RIZIK*
havárie
odcizení odcizení
živel živel
vandalismus vandalismus

Životní, úrazové a rizikové pojištění

Investiční životní pojištění

Zvolte pojištění, které finančně zabezpečí vás i vaši rodinu a využijte komplexního krytí pojistných rizik. Navíc s možností zajímavého zhodnocení vložených prostředků, které lze aktivně ovlivnit vlastní volbou investování.

 • EVOLUCE PLUS
 • ŠTÍSTKO
 • OK1 PLUS
 •  MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Rizikové a úrazové pojištění

Pojištěním RIZIKOVKA ochráníte svou rodinu. Produkt nabízí širokou pojistnou ochranu pro mnohá rizika jako jsou úraz, nemoc, invalidita, dále speciální rizika pro děti či neživotní rizika. Využijte systém bonusů a zajímavých slev.

Skupinovým úrazovým pojištěním s Filipem Plus pojistíte na úrazová rizika skupinu dospělých nebo dětí. Úrazové pojištění můžete sjednat i jako připojištění, například k našemu životnímu nebo rizikovém pojištění.

Rizikovka

Produkt nabízí širokou možnost připojištění pro celou rodinu. Pojistit můžete dvě dospělé osoby téměř na shodná životní i neživotní rizika. Dále lze připojistit samostatně až 4 děti a automaticky zahrnout v rámci úrazového připojištění jedné dospělé osoby všechny děti s definovaným vztahem k tomuto dospělému pojištěnému v době platnosti pojistné smlouvy.
Hlavním a jako jediným povinným pojištěním je pojištění pro případ náhlé smrti pojištěné dospělé a dětské osoby. Ostatní rizika si může pojištěná osoba zvolit dle své individuální potřeby. Produkt též nabízí speciální rizika pro pojištěné děti, jakými jsou hospitalizace s doprovodem a ošetřování členem rodiny.
V rámci RIZIKOVKY máte možnost čerpat řadu bonusů a slev – bonus za bezeškodní průběh, věrnostní bonus, sleva za celkovou výši pojistného, sleva za sjednanou smlouvu životního i neživotního pojištění v ČPP nebo slevu za udělení souhlasu se zasíláním informací o pojištění na e-mail.
 • zahrnutí dalších osob nebo nesjednaných rizik a úprava parametrů v průběhu pojištění
 • výběr životních i neživotních připojištění dle individuálních potřeb Vás i Vaší rodiny
 • automatické zahrnutí dětí v rámci úrazového připojištění dospělého pojištěného s definovaným vztahem k tomuto pojištěnému
 • individuální připojištění až čtyř dětí na vybraná rizika, bez vazby na ostatní pojištěné osoby
 • kratší pojistná doba pro všechna úvěrová rizika, pro pojištěné děti
 • pro pojištěné dítě možnost pojištění až do 26 let
 • věrnostní bonus – již po uplynutí 1 roku trvání pojištění ČPP vrátí pojistníkovi část zaplacených poplatků (při splnění podmínek definovaných v pojistných podmínkách a přehledu poplatků a parametrů pojištění)
 • bonus za bezeškodní průběh – v případě, že z pojištění nevznikne pojistná událost, vyplatí ČPP bonus, parametry pro jeho získání jsou definovány v pojistných podmínkách a přehledu poplatků a parametrů pojištění
 • slevy na pojistném – sleva za celkovou výši pojistného, za sjednané smlouvy životního a smlouvu neživotního pojištění, sleva za udělení souhlasu s posíláním informací o pojistné smlouvě na e-mail

Dále pojišťovna nabízí kapitálové životní pojištění.

Pojištění majetku a odpovědnosti

Pojištění majetku a odpovědnosti není žádný nadstandard. Pojištění majetku přináší řadu možností, jak váš majetek co nejlépe zajistit proti následkům nahodilých událostí. Zahrnuje pojistná rizika, která potenciálně ohrožují váš movitý i nemovitý majetek. Pojištění odpovědnosti za škodu pak chrání přímo vás před újmou, kterou můžete způsobit třetí osobě. S našimi pojistnými produkty vám sestavíme pojištění majetku a odpovědnosti tak, aby plně odpovídalo vašim představám a pokrývalo všechny vaše potřeby.

Pojištění majetku a odpovědnosti DOMEX a DOMEX+

V jednoduchosti je síla. Novým pojištěním DOMEX+ pojistíte svůj majetek a odpovědnost vždy v maximální možné míře. Bez kompromisů.

DOMEX+ přichází s vylepšenou asistenční službou, kterou získáte k pojištění domácnosti a stavby. Za pojistný rok můžete využít více zásahů s vyšším limitem na jednu událost.

Pojištění bytových domů BYTEX

Pojištění bytových domů poskytuje pojistnou ochranu domu nejen proti živelným nebezpečím, ale také proti mnoha dalším rizikům. Díky chytré struktuře pojištění nemusíte platit pojistné za pojistná rizika, která váš bytový dům reálně neohrožují.

 • bytové domy včetně jejich součástí a příslušenství, u kterých nejméně jedna polovina plochy slouží trvale k obytným účelům
 • budovy, drobné a vedlejší stavby nacházející se na stejné parcele, na které je umístěn pojištěný bytový dům a které se užívají společně s bytovým domem
 • bytové domy ve výstavbě či rekonstrukci, vč. stavebních součástí a příslušenství
 • dočasné stavby, včetně součástí a příslušenství
 • zařízení staveniště
 • stavební materiál a výrobky sloužící k opravám, výstavbě, rekonstrukci či údržbě pojištěného bytového domu
 • elektromotory a elektronická zařízení zabudované do pojištěného bytového domu a sloužící jeho provozu
 • zařízení kanceláří bytového družstva či společenství vlastníků
RIZIKA ZÁKLADNÍ VARIANTA ROZŠÍŘENÁ VARIANTA
Požár ano ano
Výbuch ano ano
Přímý úder blesku ano ano
Pád letadla ano ano
Vichřice ano ano
Krupobití ano ano
Aerodynamický třesk ano
Kouř ano
Mráz na vodovodním a topném systému ano
Náraz vozidla ano
Pád stromů, stožárů ano
Sesuv nebo zřícení sněhových lavin ano
Sesuv půdy ano
Tíha sněhu a námrazy ano
Únik kapaliny z technického zařízení ano
Zemětřesení ano
Zatečení atmosférických srážek ano
Zpětné vystoupení vody z odpodního potrubí ano
Poškození nebo zničení elektromotorů a elektronických zařízení ano
Poškození nebo zničení skel z jiných příčin (zasklení vnějších stavebních otvorů a lodžií) ano
Poškození nebo zničení zateplené fasády hmyzem, ptactvem nebo hlodavci ano
Povodeň, záplava lze připojistit lze připojistit
Odcizení věcí krádeží nebo loupeží lze připojistit lze připojistit
Úmyslné poškození/zničení/vandalismus (graffiti) lze připojistit lze připojistit
Náhrada ztráty vody lze připojistit lze připojistit
Prostředky protipožární ochrany lze připojistit lze připojistit
Strojní pojištění výtahů lze připojistit lze připojistit
 • Pojišťujeme v nových cenách – tedy v cenách, za které lze poškozenou věc znovu pořídit
 • Princip stavebnice – sestavíme pojištění na míru potřebám klienta
 • Máte na výběr ze spoluúčastí –1 000 Kč, 5 000 Kč a 10 000 Kč. Tato volba výrazně ovlivňuje výši pojistného, ale také výši částky, kterou se v případě pojistné události spolupodílíte
 • Na jedné smlouvě máte možnost uzavřít více pojištění

Pojištění psů HAFAN

Pojištění psů Hafan myslí na vašeho čtyřnohého kamaráda. Zahojí výdaje za jeho léčbu.

 • pojištění asistenčních a canisterapeutických psů sjednáváme za zvýhodněnou cenu
 • pojištění je platné na území České republiky, za příplatek k základnímu pojistnému lze psa pojistit také na území Evropy
 • máte možnost si zvolit jednu ze tří variant limitů pojistných částek
 • základní spoluúčast je stanovena na 500 Kč

Cestovní pojištění do zahraničí

Cestovní pojištění od ČPP vás ochrání po celém světě, ať už cestujete pracovně, za odpočinkem nebo s touhou sportovat. Nenechte se zaskočit neočekávanými událostmi například v podobě zdravotních obtíží, úrazů, odcizení zavazadel či ztrátou cestovních dokladů. Před tím, než vyrazíte na cesty, se u nás můžete pojistit během 3 minut online.

Typy pojištění

 • Pojištěníléčebných výloh
 • Pojištění odpovědnosti
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění storna cesty
 • Pojištění nevyužité dovolené
 • Pojištění zpoždění letu
 • Pojištění zpoždění zavazadel
 • Pojištění pro případ únosu letadla
 • Pojištění nákladů na veterinární péči v zahraničí
 • Tematické balíčky ochrání nejen vaše letní, zimní či golfové vybavení
 • Pojištění Léto plus
 • Pojištění Zima plus
 • Pojištění Golf plus

Pojištění podnikatelů

Chraňte své podnikání. Vypracujeme pro vás pojistný program na míru, který se postará o to, aby vaše podnikání neohrozili zloději ani nešťastná náhoda. Naplníme vaše pojistné potřeby, ať už máte pod křídlem malý nebo velký podnik.

Typy pojištění

 • Pojištění podnikatelů a průmyslu
 • Pojištění finanční způsobilosti dopravce
 • Pojištění úpadku cestovní kanceláře
 • Pojištění MaxiON
 • Pojištění proti terorismu

 

Kontakty

P.O.BOX 28
Modřice
664 42

Datová schránka: 3v8dkek

Platné univerzální číslo účtu ČPP: 700135002/0800

Telefon: 957 444 555

E-mail: info@cpp.cz

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *