Česká pojišťovna ZDRAVÍ

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. je první pojišťovnou na českém pojistném trhu, která se specializuje na soukromé zdravotní a nemocenské pojištění.

Na pojistném trhu České republiky působíme od roku 1993 a od té doby si v tomto segmentu stále udržujeme vedoucí postavení.

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. získala 2. místo v kategorii specializovaný pojistitel v soutěži Pojišťovna roku 2011.

Produktová nabídka

PYRAMIDA ZDRAVÍ

S pojištěním PYRAMIDA ZDRAVÍ získáte kompenzaci za každý den strávený na lůžku ve zdravotnickém zařízení, finanční prostředky, které můžete využít dle vlastního uvážení, k úhradě nákladů souvisejících s hospitalizací či pobytem v nadstandardním pokoji. V případě podstoupení operace Vám bude vyplacena další vysoká částka, kterou můžete také libovolně využít.

Pojištění PYRAMIDA ZDRAVÍ Vám dále usnadní období léčby zlomeniny formou proplacení nákladů na lehkou sádru a stanete se díky němu VIP pacientem s přístupem do těch nejlepších klinik a zdravotnických zařízení.

 • Pojištění pobytu ve zdravotnickém zařízení – HOSPITALIZACE PREMIUM
 • Pojištění zlomeniny
 • Pojištění operace
 • Pojištění poúrazové péče

Kde končí léčba z veřejného zdravotního pojištění, začíná nadstandardní následná péče ČP ZDRAVÍ.

MULTIZDRAVÍ

Pojištění MULTIZDRAVÍ vyrovnává ztrátu Vašeho příjmu zapříčiněnou pracovní neschopností z důvodu nemoci či úrazu. Poskytuje kompenzaci při hospitalizaci v nemocnici, zajišťuje finanční prostředky při pobytu v lázních či rehabilitačních ústavech. V případě, že se následkem nemoci nebo úrazu Váš zdravotní stav zhorší natolik, že Vám bude přiznána invalidita třetího stupně, bude Vám vyplácena renta po dobu 5 let.

Můžete si vybrat variantu, která kryje pojistnou událost způsobenou libovolnou příčinou, tedy jak nemocí, tak úrazem. Druhou možností je varianta, která kryje pojistnou událost způsobenou pouze úrazem, například dopravní nehodou. V tomto případě není třeba vyplňovat zdravotní dotazník.

 • pojistit se mohou zaměstnanci i OSVČ ve věku od 18 do 60 let, kteří jsou pojištěnci veřejného zdravotního pojištění v ČR nebo mají trvalý či přechodný pobyt občana EU na území ČR
 • výše pojistné částky se pohybuje:
  • od 150 Kč do 6000 Kč v závislosti na Vašem příjmu, který je zkoumán až při likvidaci pojistné události
  • pokud si však sjednáte pojistnou částku do 300 Kč, Váš příjem nebudeme zkoumat nikdy
 • počátek výplaty pojistného plnění může být dle Vaší volby od 15. nebo 29. dne pracovní neschopnosti
 • pojistné plnění je poskytováno také za pracovní neschopnost z důvodu těhotenství, a to v délce 14 dnů pro každé těhotenství

Pojistná částka

věk pojišťované osoby 30 let

věk pojišťované osoby 40 let

od 15. dne PN

od 29. dne PN

od 15. dne PN

od 29. dne PN

300 Kč

600 Kč

240 Kč

708 Kč

276 Kč

Pracovní neschopnost a hospitalizace při dopravní nehodě

Toto pojištění Vám poskytuje finanční prostředky v případě hospitalizace či pracovní neschopnosti způsobené následkem zranění při dopravní nehodě. Sjednanou pojistnou částku Vám vyplatíme za každý den strávený v nemocnici a zároveň od 29. dne trvání pracovní neschopnosti. Získané peněžní prostředky můžete využít např. k úhradě nákladů spojených s léčením či jako kompenzaci ušlého příjmu.

LADY PLUS a GENTLEMAN PLUS

Počet nových případů onemocnění karcinomem u žen i u mužů má stále stoupající tendenci. Prevencí a zdravým životním stylem snížíte riziko vzniku tohoto onemocnění, ale zcela vyloučit jej však bohužel nelze. Pojištění závažných gynekologických onemocnění LADY PLUS a pojištění mužských karcinomů GENTLEMAN PLUS Vám v takové situaci zajistí prostředky k financování léčby, rekonvalescence nebo kosmetických zákroků a pomůže ke zvýšení kvality Vašeho života.

Pojištění LADY PLUS se vztahuje na zhoubné onemocnění:

 • prsu, děložního čípku, dělohy, děložního těla, vaječníků, vejcovodů, pochvy a vulvy
 • tlustého střeva, konečníku a rektosigmoideálního spojení

Základní parametry pojištění LADY PLUS:

 • pojistit se mohou ženy ve věku od 15 do 65 let s dobrým zdravotním stavem a trvalým bydlištěm v ČR
 • v případě onemocnění karcinomem výše uvedených orgánů Vám poskytneme:
  • jednorázově až 500 000 Kč při diagnóze
  • jednorázově až 200 000 Kč při podstoupení operačního zákroku
  • měsíčně až 25 000 Kč po dobu léčení, a to až 12 měsíců
 • pojištění nezaniká dosažením určitého věku (platí po celý život)

K pojištění LADY PLUS lze sjednat připojištění druhého lékařského názoru tzv. SECOND OPINION. Toto pojištění Vám umožní při onemocnění karcinomem získat druhý lékařský názor, tj. odbornou lékařskou oponenturu navrženého diagnostického nebo léčebného postupu formou osobní konzultace s uznávaným lékařem.

Modelový příklad měsíčního pojistného:

Pro pojistné částky:

 • 200 000 Kč při diagnóze
 • 200 000 Kč při podstoupení operačního zákroku
 • 10 000 Kč měsíčně po dobu léčení, a to až 12 měsíců

S připojištěním SECOND OPINION

Vstupní věk Měsíční pojistné
15 – 24 let 198 Kč
35 – 44 let 334 Kč

Home Credit a Home Credit Slovakia

Pojištění, které je nabízeno k úvěrovým smlouvám uzavřeným se společností Home Credit a.s. nebo Home Credit Slovakia, a.s., pomáhá splácet závazky (splátky hotovostních, spotřebitelských i revolvingových či účelově zajištěných úvěrů) v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a sám byste mohl/a mít s úhradou splátek problémy.

Fio banka

Pojištění k hypotečním úvěrům

Pojištění, které je nabízeno hypotečním úvěrům, pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

Pojištění k platebním kartám

Pojištění, které je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

Banka CREDITAS

Pojištění je nabízeno pro držitele platebních karet. Kompenzuje výdaje vzniklé zneužitím karty, odcizením hotovosti a dále ztrátou nebo odcizením osobních dokladů, klíčů, peněženky či mobilní telefonu, pokud k jejich ztrátě nebo odcizení dojde současně s kartou.

Všeobecná úverová banka

Pojištění, které je nabízeno k tankovacím kartám (tj. ke kreditním kartám vydaným Všeobecnou úverovou bankou a.s.), pomáhá splácet splátky v případě, kdy se ocitnete ve složité životní situaci a mohl/a byste mít s úhradou splátek problémy.

Pojištění cizinců

Pojištění, které je nabízeno ve spolupráci s Pojišťovnou VZP, a to na pobočkách České pošty.

Pojistná rizika

Pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost představuje dočasnou neschopnost výkonu zaměstnání ze zdravotních důvodů.

Jestliže Váš ošetřující lékař zjistí, že nemoc, která Vás postihla, nebo úraz, který jste utrpěl/a, Vám neumožňuje vykonávat dosavadní zaměstnání nebo provozovat samostatnou výdělečnou činnost, a bude vyžadovat léčení, doporučí Vám léčebný režim.

Hospitalizace

Hospitalizací se rozumí několikadenní pobyt na lůžkové části nemocnice, která je pod stálým lékařským dozorem. Obvykle se v nemocnici ocitáme z důvodu závažného onemocnění (nebo i s podezřením na vážnou diagnózu), těžkého úrazu či jiných problémů, které mohou vyžadovat např. operační zákrok.

Úraz

Následky úrazu mohou být velmi vážné a zotavování se z nich s sebou přináší těžké chvíle. Často zůstane jizva, omezená hybnost, bolesti.

Invalidita

Invalidita bývá přiznána pro snížení pracovní schopnosti, jehož příčinou je vážné onemocnění nebo úraz.

Dřívější označení pro invaliditu (plná a částečná) bylo od 1. 1.2010 nahrazeno třemi stupni invalidity (podle míry poklesu pracovní neschopnosti), těžká situace, do které se člověk v důsledku zdravotního nebo tělesného postižení může dostat, se ale nemění.

Závažná onemocnění

Závažným onemocněním jsou v tomto případě myšlena nádorová onemocnění ohrožující české ženy a muže.

Ztráta zaměstnání

Zařazení se do evidence uchazečů o zaměstnání u příslušného úřadu práce, žádost o přiznání hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání nebo o dávky sociálního zabezpečení, s tím vším je možné se setkat v případě ztráty zaměstnání.

Kontakty

Sídlo společnosti

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.
Na Pankráci 1720/123
140 00 Praha 4

infolinka pro ČR: 841 111 132, + 420 267 222 515
infolinka pro SR: 0850 850 150

e-mail: info@zdravi.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *