Co je zjišťování úvěruschopnosti a k čemu je to dobré?

Možná jste už někdy slyšeli, že banka si před poskytnutím půjčky (ať už hypotéky nebo jiné) musí ověřit úvěruschopnost klienta. Není to nic neobvyklého a dělá to zpravidla každá banka a seriózní instituce. Jde o zjištění, zda má klient předpoklady poskytnutý úvěr nebo půjčku platit. Jak se to dělá? K čemu je to dobré? A je to opravdu nutné? To se dozvíte v tomto článku.

Proč zjišťovat úvěruschopnost klienta?

Důvodu může být hned několik. Prvním a nejdůležitějším důvodem je, že jim tak ukládá zákon. Při poskytování spotřebitelského úvěru musí banka dle zákona dostatečně ověřit klientovu úvěruschopnost. Toto je pro banku důležité v případě, kdy by klient poskytnutou půjčku nebo úvěr následně neplatil. Následně by totiž byla banka nucena domáhat se své pohledávky soudní cestou. Soudy se při soudním sporu z úvěrové smlouvy žalobců vždy dotazují, zda a jak úvěruschopnost zjišťovali. V případě, že by žalobci (banky) toto nebyli schopni prokázat, soudy prohlásí dané úvěrové smlouvy za neplatné.

Dalším důvodem je, že banky samozřejmě chtějí vědět, komu své finanční prostředky půjčují, a jaké mají předpoklady splácet. Banka bezesporu raději poskytne půjčku klientovi, který má stálý pracovní příjem a jiné půjčky nemá než chronicky zadluženému klientovi, který má problém své dluhy platit.

Jak zjišťování úvěruschopnosti probíhá?

Zákon sice stanovuje poskytovatelům spotřebitelských účtů povinnost ověřovat úvěruschopnost svých klientů, avšak nestanovuje žádný přesný postup. Banky by si tedy měly zvolit vlastní strategii, jak úvěruschopnost u daného klienta zjistit. Klienta musí hodnotit vždy individuálně s ohledem na jeho případná specifika.

Většina bank si při zjišťování úvěruschopnosti nejprve prověří dostupné registry. Zpravidla půjde o insolvenční rejstřík, rejstřík exekucí, a Solus (registr dlužníků). Následně si od klienta vyžádají doklad o příjmech. V případě klienta v zaměstnaneckém poměru to bývá potvrzení od zaměstnavatele. V případě podnikatele fyzické osoby potom daňové přiznání. Některé banky zjišťují také celkový příjem domácnosti, který potom zohledňují. Banky také často zjišťují, zda má klient závazky u jiných společností. Poté na základě zjištěných údajů a statistických dat porovnají jeho příjmy a výdaje, kdy z tohoto konečně odvodí, zda klientovi mohou půjčku poskytnout, či zda s klientem neprokonzultují např. menší výši půjčky.

Ochrana banky, ale i klienta

Výše jsme si tedy vysvětlili, k čemu je zjišťování úvěruschopnosti dobré a jak probíhá. Přestože jde o další administrativní krok při žádosti o půjčku, rozhodně ho nelze označit, jako zbytečný. Zjišťování úvěruschopnosti totiž nejenže chrání banku, ale chrání i klienta samotného proti zjevné neschopnosti úvěr splácet.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *