Energetická třída spotřebiče

energetický štítek s energetickými třídami
energetický štítek s energetickými třídami

Energetická třída spotřebiče určuje množství spotřebovávané elektrické energie spotřebičem používaným na území Evropské unie. Energetické třídy jsou definovány směrnicemi EU a jednotlivé členské země je pak zabudovávají do svých legislativ. Každý spotřebič by pak měl být takovou značkou označen. Toto označení bývá součástí energetického štítku, jehož používání je v Evropské unii povinné. S rozvojem elektrických spotřebičů se zavádí nové třídy; nižší třídy (tedy vyšší spotřeba energií) se zakazují prodávat. Tedy pokud již někdo má doma spotřebič s vyšší energetickou třídou může ho mít dokud se mu nenávratně nerozbije. Stejný spotřebič však legálně nezakoupí.

Pro každý druh spotřebiče je pak štítek jiný, zůstává pouze jednotná stupnice. Jedná se o chladničky, mrazničky a kombinace; pračky; sušičky; myčky nádobí; trouby; žárovky a zářivky; klimatizace; bojlery; ostatní. Výrobci jsou povinní uvádět na spotřebičích, do jaké energetické třídy patří.

Dlouhodobým cíle Evropské unie je snižovat energetickou náročnost spotřebičů. Proto je například od 1. července 2010 zakázáno uvádět na trh chladničky, mrazničky (případně kombinace obou) třídy B, C a horší. Od 1. července 2012 je omezen také prodej spotřebičů třídy A. Od roku 2014 se mohou uvádět na trh pouze chladící zařízení s energetickou třídou A+.

Energetické třídy

S koncem roku 2011 došlo u chladniček, mrazniček, praček a myček k zavedení nových energetických tříd A+, A++ a A+++. Jednotlivé třídy jsou (od nejúspornější k nákladnější). Každé plus navíc znamená o 10% úspornější spotřebič, který tedy spotřebuje méně elektřiny.

  • A+++
  • A++
  • A+
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

Příklad práce s energetickou třídou a spotřebou:

Pokud chladničky v energetické třídě A++ dosahují o třetinu menší spotřeby než ve třídě A, můžeme porovnat roční úsporu při koupi o třídu úspornější chladničky.

Roční spotřeba spotřebiče chladničky A++ ve výši 219 kWh (0,6 kWh/den x 365) se při ceně energie 5 Kč/kWh vyšplhá na 1095 Kč. Pokud by byla spotřeba o třetinu vyšší (292 kWh), byly by náklady na roční provoz ve výši 1460 Kč.

Další srovnání energetické úspornosti ukazuje následující tabulka:

Energetická třída Spotřeba za 10 let Úspora vůči typu D
A+++ 7 730 Kč 6 370 Kč
A++ 10 580 Kč 3 520 Kč
A+ 13 230 Kč 870 Kč
D 14 100 Kč
4/5 - (2 votes)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *