Jak na výpověď pojistné smlouvy k povinnému ručení


Všichni majitelé motorových vozidel musí ihned po zakoupení auta a při jeho přepisu na svoji osobu uzavřít zákonem dané povinné ručení. Má to své rozumné odůvodnění, povinné ručení totiž chrání v případě pojistné události všechny zúčastněné účastníky dopravní nehody.

To, jaké jsou podmínky povinného ručení té či oné společnosti je na ní. Proto se mohou poměrně hodně lišit ať už z důvodu, že některé jsou předražené, tak z důvodu, že ty levnější chtějí k sobě nalákat nové klienty. Častým pozitivem, které majitelé vozů oceňují, jsou i bonusy v případě, že nedošlo k pojistné události atd.

Pokud vůz vlastníte, máte povinné ručení a vznikly důvody, kdy chcete odstoupit a podat výpověď pojistné smlouvy, je důležité, abyste věděli, co je pro ni nutné udělat. Také načerpejte informace k tomu, jak by na vaši výpověď povinného ručení mohla zareagovat vaše stávající pojišťovna. Možná budete překvapeni, ale je dobré být připraveni na vše. Nemusíte hledat na internetu, zde jsou ty nejčastější důvody pro odstoupení i informace, co výpovědi předchází, nebo následuje.

Obsah článku

Možností, jak vypovědět povinné ručení je několik

Končí vám pojistné období

K nejběžnějším způsobům, jak na výpověď povinného ručení, je podat ji ke konci pojistného období, na které je sjednáno. Výpověď musí být podána písemně a pojišťovna ji musí obdržet šest týdnů před výročím podpisu smlouvy. To je obvykle i den platnosti smlouvy, ale někdy to může být i datum splátek. Jsou i pojišťovny, které netrvají na výpovědi před výročím smlouvy, ale toto byste si u své museli sami zjistit. Při výpovědi je nutné smlouvu podepsat a pojišťovně vrátit Zelenou kartu.

Výpověď dohodou

Abyste mohli podat výpověď pojistné smlouvy dohodou, je nutný souhlas stávající pojišťovny. Než tedy uzavřete smlouvu novou u jiné pojišťovny, počkejte na písemný souhlas od své stávající pojišťovny. Většinou, než vám jej pojišťovny dají, je nutné sdělit jim důvody pro vaši výpověď, které musí být relevantní. Kupříkladu to, že jste našli výhodnější nabídku pojišťovny neřadí k relevantním důvodům výpovědi smlouvy. Vězte, že pojišťovna není povinna na dohodu přistoupit, a často se tomu děje.

Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Pokud jste uzavřeli povinné ručení a záhy zjistili, že vám nevyhovuje, nejste spokojeni, můžete do dvou měsíců od jeho uzavření snadno smlouvu vypovědět. Stačí zaslat písemnou výpověď a do 8 dní od doručení bude smlouva ukončena. Pojistné, které je nespotřebováno, vám pojišťovna vrátí.

Výpověď po pojistné události

Další možností, kdy vypovědět povinné ručení, je tříměsíční doba od vzniku poslední pojistné události. V případě, že pojišťovně zašlete písemnou výpověď smlouvy, do 1 měsíce od doručení dojde k ukončení smlouvy. Pojistné, jež je nespotřebováno, Vám bude vráceno. V takovémto případě máte nárok na výpověď nejen vy, ale i pojišťovna.

Výpověď při zvýšení pojistného

Nový předpis pro pojistné období může znamenat změnu výše pojistného. Stane-li se tak, má pojištěný nárok smlouvu vypovědět. Pojišťovny jsou povinny tuto změnu zákazníkům oznámit dva měsíce předem a zákazníci mají čas do jednoho měsíce podat svoji výpověď smlouvy. V tomto případě není nutné dodržet 6-ti týdenní výpovědní lhůtu. V případě, že pojistné na další období zaplatíte, je to považováno za přistoupení na změnu pojistného.

Výpověď při změně vlastníka vozidla, vyřazení vozidla z evidence, odcizení auta…

K dalším důvodům, kdy hledáme výpověď pojistné události vzor, je např. změna vlastníka vozu. Prodejem dochází k zániku smlouvy o povinném ručení vztahující se k tomuto vozu. Prodej je nutné co nejdříve pojišťovně oznámit např. doložením kupní smlouvy. Pojištění se automaticky na nového vlastníka nepřevádí. Smlouva zaniká ke dni oznámení změny vlastníka a pojišťovna Vám vyplatí přeplatek na pojištění. To stejné platí při darování vozu nebo jeho dědění.

Dojde-li k vyřazení auta z evidence vozidel trvale, nebo dočasně, je to pádný důvod k ukončení smlouvy o povinném ručení. Opět věc musíte doložit dokladem o vyřazení z evidence nebo technickým průkazem se záznamem o ekologické likvidaci. Smlouva končí ke dni vyřazení auta z evidence a bude Vám vráceno nespotřebované pojistné.

Je-li vám automobil ukraden, je důležité toto doložit pojišťovně písemnou výpověď s doložením protokolu o odcizení vozu od Policie ČR. Nebudete tak nést zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout ne Vaším přičiněním.

Když neplatíte pojistné

Posledním důvodem, kdy dochází k automatickému zániku smlouvy o povinném ručení je, že zákazník neplatí pojistné. Pojišťovna má však nárok na zaplacení všech pohledávek i poplatky za zpoždění plateb a podobně.

Vypovědět aktuální povinné ručení není obtížné, stačí mít přehled o tom, kdy bude výročí vaší smlouvy, nebo se držet dalších lhůt, při kterých je to možné. Zajímejte se o povinné ručení u konkurenčních pojišťoven, může vám to uspořit nemalé peníze do rodinného rozpo

Rate this post
Publikováno
V rubrikách Auto

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *