Kupní smlouva

Pokud potřebujete prodat nemovitost přímému zájemci nebo naopak chcete nemovitost koupit od vlastníka bez zprostředkovatele (realitní kanceláře), je na místě nechat si kupní smlouvu sepsat odborníkem.

Použití vzorů z internetu často vede k tomu, že kupní smlouva neprojde vkladovým řízením a katastrální úřad návrh na vklad zamítne pro nesprávnost smlouvy, popř. nesprávnost návrhu na vklad. Poplatek v řádu tisíců za návrh na vklad do katastru nemovitostí tak propadne státu a k Vámi zamýšlenému převodu nemovitostí nedojde.

Jedná se tedy o šetření na nesprávném místě a jedná-li se o přímý prodej bez služeb realitní kanceláře (jehož součástí je zpravidla i příprava smluvní dokumentace spolupracujícím advokátem), je třeba si správnost smluvní dokumentace ohlídat.

Při sepisu kupní smlouvy odborníkem zohlední kupní smlouva zájmy Vaší smluvní strany, ať již jste v pozici kupujícího nebo prodávajícího a budete mít jistotu, že po obsahové i formální stránce je smlouva bezvadná a co nejlépe ošetří Vaše zájmy.

Velmi častým problémem je v praxi i sepis návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Listinné formuláře jsou velmi nepřehledné a pro laika prakticky nevyplnitelné, naopak elektronický formulář na internetu je uživatelsky přívětivý a jeho prostřednictvím dokáže návrh na vklad vytvořit i laik. Nicméně v některých případech můžete narazit na problém, který může způsobit, že návrh na vklad nebude vyplněn správně a následně jeho vklad nebude povolen. Týká se to zejména spoluvlastnických podílů na společných částech budovy a pozemcích, nově vzniklých pozemcích oddělením z jiného pozemku na základě geometrického plánu atd.

Mgr. Karolína Kazdová, advokátka, sídlo Nymburk, pobočka Praha, www.karolinakazdova.cz , zajistí odborný sepis kupní smlouvy, směnné smlouvy či darovací smlouvy, a to včetně návrhu na vklad. Součástí smlouvy může být i zřízení služebnosti – věcného břemene (např. doživotního bydlení).

Ještě větší obtíže může činit prodej, darování nebo směna části pozemku, která nově vzniká na základě oddělovacího geometrického plánu. Označení nově vzniklého pozemku může činit potíže jak ve smlouvě, tak v návrhu na vklad.

V případě zájmu může advokátka, Mgr. Karolína Kazdová, zajistit též advokátní úschovu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *