MetLife pojišťovna

Pojišťovna MetLife vznikla v létě roku 1992 jako jedna z prvních univerzálních pojišťoven se stoprocentní zahraniční kapitálovou účastí v České republice, pod názvem PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Jejím zakladatelem byla společnost Alico (American Life Insurance Company) a široké veřejnosti byla společnost na trhu představena pod značkou „Amcico“.

Přelomovým rokem v historii působení pojišťovny se stal rok 2002, kdy pojišťovna splnila zákonnou povinnost stanovenou novým zákonem o pojišťovnictví z roku 1999, oddělila část všeobecného pojištění a stala se tak výlučně životní pojišťovnou.

Pojišťovna MetLife začala hned od počátku svého působení na území České republiky budovat silnou distribuční síť profesionálních pojišťovacích zprostředkovatelů, kanceláří  a agentur. V současné době je na území republiky 30 silných agenturních zastoupení a nejméně 20 kanceláří v dalších menších i větších městech. Pojišťovna zároveň spolupracuje s více než 15 velkými makléřskými společnostmi – pojišťovacími agenty.

Zcela nová kapitola v historii pojišťovny se začala psát od 1. listopadu 2010, kdy se pojišťovna stala součástí americké pojišťovny MetLife, Inc. V České republice i nadále poskytovala své služby životního a úrazového pojištění pod novou obchodní značkou „MetLife“.

MetLife pojišťovna, a.s. se v roce 2015 sloučila s irskou společností MetLife Europe Limited (MEL), která je členem skupiny MetLife a byla založena v Irsku. Část pojistného kmene neživotního pojištění je zároveň k 1. dubnu 2015 převedena na společnost MetLife Europe Insurance Limited (meil), která je rovněž součástí skupiny MetLife a byla založena v Irsku.

MetLife, Inc. je přední poskytovatel životního a důchodového pojištění a zaměstnaneckých benefitů, s unikátním dědictvím v péči o 100 miliónů klientů ve 47 zemích světa, a to s více než 140letou historií. Prostřednictvím svých poboček a dceřiných společností si MetLife, Inc. drží přední pozice na trhu ve Spojených státech, Japonsku, Latinské Americe, Tichomoří, Evropě a na Středním Východě. MetLife, Inc. je největší životní pojišťovnou ve Spojených státech (z hlediska objemu platných životních pojistných smluv). Více informací naleznete na stránce www.metlife.com.

Dalším důležitým historickým milníkem v historii globální společnosti MetLife byla koupě Aviva životní pojišťovny, a.s. (do roku 2002 známá pod značkou Commercial Union), k 1. srpnu 2012.

Společnost MetLife, Inc. naplnila integrací pojišťoven Amcico a Aviva k 1. lednu 2013 svou strategii mezinárodní expanze coby účinného nástroje růstu firmy a rozšíření své značky MetLife.

Životní pojištění

Životní pojištění Vám pomůže postarat se o své nejbližší, umožní Vám překonat a udržet si svůj životní standard v případě, že se stane něco nepředvídatelného, ať už Vám nebo Vašemu partnerovi. Kromě toho, že Vám životní pojištění pomůže zajistit krytí hypotéky, umožní Vám nashromáždit finanční prostředky na vzdělání dětí a vnoučat a v neposlední řadě zajistí Vám i partnerovi další příjem na přilepšenou po ukončení aktivní pracovní činnosti.

Sjednat si životní pojištění je velmi rozumným krokem pro všechny, kteří mají rodinu a navíc mají hypotéku na dům nebo jinou půjčku na větší finanční obnos.

InvestLife

InvestLife je investiční životní pojištění zaměřené převážně na vytváření tzv. kapitálové hodnoty pojištění. S InvestLife je možné vytvořit si finanční rezervu, kterou můžete použít například v době zaslouženého důchodového odpočinku.

Výhody pojištění

-Pojištění neobsahuje žádné připojištění, můžete se tak plně zaměřit na vytváření kapitálové hodnoty pojištění.

Výplata z pojištění

  • pro případ dožití – bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
  • pro případ smrti – bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší.

Mimořádné vklady

  • V případě volných peněžních prostředků je možné vložit prostředky do pojistné smlouvy InvestLife formou mimořádného pojistného.

FairLife

Flexibilní pojištění, které se přizpůsobí Vašim aktuálním nárokům a potřebám. FairLife je určen pro všechny, kteří kladou důraz na poskytovanou pojistnou ochranu.

Program MetLife Fair

MetLife odměňuje klienty za zdravý životní styl a méně riziková zaměstnání. Nabídka platí pro pojištěného dospělého.

– Sleva za výši pevné pojistné částky pro případ smrti až 10 %,

– Balíček Úvěrové asistence – zajištění úvěru či hypotéky proti nejzávažnějším nebezpečím (smrt, invalidita, závažná onemocnění) s klesající pojistnou částkou na individuálně stanovenou dobu,

– Pojištění spojených životů – sleva 15 % nebo 30 % pro vedlejšího pojištěného, pokud si s hlavním pojištěným sjedná balíček Úvěrová asistence,

– Trvalé následky úrazu s jednou z nejlepších progresí pro dospělého na českém trhu (850 %) a pamětí,

– Opce – možnost v budoucnu zvýšit pojistnou částku bez nutnosti přezkoumání zdravotního stavu,

– Možnost asistenčních služeb zdarma pro každé pojištěné dítě,

– Pro pojištěné děti až 2násobné plnění při úrazech v období prázdnin (trvalé následky úrazu s progresí, následky úrazu).

Výhody pojištění 

-Pojištění smrti s minimálními výlukami,

– Vysoká pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění,

– Kombinuje pevné a klesající pojistné částky, denní dávky a penze tak, aby si každý nastavil pojistnou ochranu přesně podle svých představ,

– Každé jednotlivé pojištění si nastavíte na požadovanou pojistnou dobu,

– Možnost příspěvků zaměstnavatele,

– Krytí amatérských a rekreačních sportů bez navýšení pojistného,

– Možnost daňových výhod na pojistném, placené pojistníkem i zaměstnavatelem,

– Možnost investovat až do 26 investičních strategií nebo jedné z variant asistované správy.

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný:

  • pro případ dožití – bude vyplaceno pojistné plnění ve výši aktuální kapitálové hodnoty pojištění,
  • pro případ smrti – bude obmyšleným osobám vyplacena pevná složka pojistné částky pro případ smrti nebo aktuální kapitálová hodnota, pokud je vyšší, a dále klesající složky pojistné částky pro případ smrti (pokud byly sjednány).

Vedlejší pojištěný:

  • pro případ smrti – bude obmyšleným osobám vyplacena sjednaná pojistná částka pro případ smrti.

Pojištěné děti:

  • pro případ smrti – bude obmyšleným osobám vyplacena pojistná částka pro případ smrti ve výši 25 000 Kč.

Garde

Flexibilní investiční životní pojištění pro celou rodinu, které se přizpůsobí vašim aktuálním nárokům a potřebám.

Něco speciálního

-Pokud k vaší smlouvě pojistíte i vašeho blízkého můžete získat slevu 15 nebo 30 % za krytí smrti s klesající pojistnou částkou a za balíček Úvěrová asistence.

-Ke každé pojistné ochraně vracíme po 10 letech bez pojistné události 10 % rizikového pojistného.

-U pojištěných dětí  poskytujeme rozsáhlé asistenční služby (např. hlídání, rehabilitace, úklid, lékař na telefonu apod.)

Výhody pojištění

-Pojištění smrti s minimálními výlukami a se širokou nabídkou plnění,

-Rozšířená pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění,

-Pojistnou částku a pojistnou dobu lze pro každou pojistnou ochranu volit individuálně,

-Možnost kombinovat klesající pojistnou částku s pevnou pojistnou částkou u většiny připojištění, případně pozůstalostní či invalidní penze,

-Možnost vkládat mimořádné pojistné a kdykoliv z něj i provádět částečné výběry bez stornopoplatku*,

-Možnost příspěvků zaměstnavatele,

-Možnost uplatnění daňových výhod na pojistném placené pojistníkem i zaměstnavatelem.

Garde Risk

Flexibilní rizikové životní pojištění pro celou rodinu, které se přizpůsobí vašim aktuálním nárokům a potřebám.

Výhody pojištění

-Pojištění smrti s minimálními výlukami a se širokou nabídkou plnění,

-Rozšířená pojistná ochrana díky široké škále volitelných připojištění,

-Pojistnou částku a pojistnou dobu lze pro každou pojistnou ochranu volit individuálně,

-Možnost kombinovat klesající pojistnou částku s pevnou pojistnou částkou u většiny připojištění, případně pozůstalostní či invalidní penze.

Výplata z pojištění

Hlavní pojištěný dospělý

V případě úmrtí je vyplacen součet pevné a klesající pojistné částky pro případ smrti, případně bude zahájena také výplata roční pozůstalostní penze, byla-li tato možnost sjednána.

Hlavní pojištěné dítě:

V případě úmrtí je vyplacena pojistná částka pro případ smrti.

Skupinové životní pojištění

Klíčem k úspěchu jakékoli společnosti jsou její zaměstnanci. Spokojenost Vašich zaměstnanců je zásadní pro růst a prosperitu Vašeho obchodu. Současné průzkumy uvádějí, že zaměstnanecké benefity se stále více stávají kritériem při hledání nového pracovního místa. Skupinové životní pojištění patří mezi nejcennější zaměstnanecké výhody. Životní pojištění nabízí finanční pomoc rodině pojištěného v případě nejhorší pojistné události.

Pokud hledáte řešení šité na míru pro více než 10 zaměstnanců, můžeme Vám nabídnout řadu produktů, z kterých si můžete vybrat a utvořit plán přesně podle Vašich požadavků. Naši zkušení zaměstnanci Vám budou nablízku, abyste vybrali ten nejlepší pojistný plán a služby pro Vaše zaměstnance.

Základní životní pojištění poskytuje jednorázovou výplatu pojistného plnění v případě úmrtí zaměstnance, ať už z důvodu úrazu nebo nemoci. Obmyšlené osobě je vyplacena pojistná částka ve 100% výši.

Pojistné částky mohou být stanoveny následovně:

1) Násobky platů – pojistné částky jsou stanoveny jako násobky platů (např. jako roční nebo dvouletý příjem apod.)

2) Fixní pojistné částky – pojistná částka je stanovena shodně pro všechny zaměstnance společnosti.

3) Kategorie – zaměstnavatel může rozdělit zaměstnance až do 5 kategorií s odlišnými pojistnými částkami, ať už podle pozice zaměstnance ve společnosti nebo podle rizikovosti dané pozice. Pojistné částky mohou být stanovené jako násobek platu nebo fixně (např. zaměstnanci vrcholového managementu mohou mít pojistné částky stanoveny na 2x roční příjem a ostatní zaměstnanci mohou být pojištěni na 1x roční příjem nebo obchodní zástupci mohou být pojištěni na 1 500 000 Kč a administrativa na 750 000 Kč).

Výhody:
Životního pojištění lze využít v případě čerpání bankovního úvěru. V případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno bance jako první v pořadí.

Rozšíření krytí pro případ úmrtí – poskytuje krytí, pokud dojde k úmrtí do 12 měsíců po ukončení pracovního poměru z důvodu úplné invalidity.

Skupinové životní pojištění

Klíčem k úspěchu jakékoli společnosti jsou její zaměstnanci. Spokojenost Vašich zaměstnanců je zásadní pro růst a prosperitu Vašeho obchodu. Současné průzkumy uvádějí, že zaměstnanecké benefity se stále více stávají kritériem při hledání nového pracovního místa. Skupinové životní pojištění patří mezi nejcennější zaměstnanecké výhody. Životní pojištění nabízí finanční pomoc rodině pojištěného v případě nejhorší pojistné události.

Pokud hledáte řešení šité na míru pro více než 10 zaměstnanců, můžeme Vám nabídnout řadu produktů, z kterých si můžete vybrat a utvořit plán přesně podle Vašich požadavků. Naši zkušení zaměstnanci Vám budou nablízku, abyste vybrali ten nejlepší pojistný plán a služby pro Vaše zaměstnance.

Základní životní pojištění poskytuje jednorázovou výplatu pojistného plnění v případě úmrtí zaměstnance, ať už z důvodu úrazu nebo nemoci. Obmyšlené osobě je vyplacena pojistná částka ve 100% výši.

Pojistné částky mohou být stanoveny následovně:

1) Násobky platů – pojistné částky jsou stanoveny jako násobky platů (např. jako roční nebo dvouletý příjem apod.)

2) Fixní pojistné částky – pojistná částka je stanovena shodně pro všechny zaměstnance společnosti.

3) Kategorie – zaměstnavatel může rozdělit zaměstnance až do 5 kategorií s odlišnými pojistnými částkami, ať už podle pozice zaměstnance ve společnosti nebo podle rizikovosti dané pozice. Pojistné částky mohou být stanovené jako násobek platu nebo fixně (např. zaměstnanci vrcholového managementu mohou mít pojistné částky stanoveny na 2x roční příjem a ostatní zaměstnanci mohou být pojištěni na 1x roční příjem nebo obchodní zástupci mohou být pojištěni na 1 500 000 Kč a administrativa na 750 000 Kč).

Výhody:
Životního pojištění lze využít v případě čerpání bankovního úvěru. V případě pojistné události bude pojistné plnění vyplaceno bance jako první v pořadí.

Rozšíření krytí pro případ úmrtí – poskytuje krytí, pokud dojde k úmrtí do 12 měsíců po ukončení pracovního poměru z důvodu úplné invalidity.

Kontakty

Kancelář Skupinového pojištění

MetLife Europe d.a.c., pobočka pro Českou republiku

oddělení Skupinového pojištění
Purkyňova 2121/3
110 00  Praha 1

Tel.: +420 227 111 000

E-mail: info@metlife.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *