Banka Creditas

0
1038

Historie Banky CREDITAS sahá až do roku 1996, kdy vznikla 1. Třebíčská záložna, „spořitelní a úvěrní družstvo“. Finanční služby byly využívány především jeho členy v okolí Třebíče. Od roku 2010 se záložna začala masivně rozvíjet a transformovat. V plánu byla expanze z původně regionálně působícího družstva na finanční instituci operující celorepublikově. Právě proto došlo k jejímu přejmenování na Záložnu CREDITAS, spořitelní družstvo a také k přesunu centrály z Třebíče do Olomouce. Od té doby finanční i další ukazatele stabilně rostly. Přirozeným vývojem tak záložna dospěla do stádia, jehož logickým vyústěním bylo zahájení transformace spořitelního družstva na akciovou společnost. V listopadu 2015 byla podána žádost o bankovní licenci, která byla následně instituci v měsíci říjnu 2016 udělena. Na český bankovní trh tak 1. ledna 2017 vstoupila nová banka – Banka CREDITAS. Banka CREDITAS přináší svým klientům především výhodné služby platebního styku a zajímavé zhodnocení úspor. V oblasti firemního bankovnictví se specializujeme na financování českých společností a nabízíme také jedny z nejvýhodnějších devizových konverzí na trhu. Banka CREDITAS je součástí skupiny smíšené holdingové osoby, která rovněž zahrnuje investiční skupinu UNICAPITAL, přičemž ovládající osobou skupiny je investor a finančník Pavel Hubáček. Investiční skupina UNICAPITAL působí v oblastech energetiky, zemědělství, developmentu a realit.

Obsah článku

Spořící účet

Hlavní výhody

Peníze kdykoliv k dispozici

S našetřenými peněžními prostředky můžete nakládat podle svých potřeb – máte je totiž neustále dostupné. Jak dlouho budete spořit, je už čistě na vás.

Bez omezení výše vkladu

Ať již na našem spořicím účtu budete mít jakoukoliv částku, vždy ji budete mít zhodnocenou stejně.

Bonusový čtvrtletní úrok

Dobrou motivací ke spoření je také bonusový úrok ve výši 0,1 %, který od nás získáte za každé čtvrtletí, kdy z účtu nebudete vybírat.

Poplatky

Za běžné služby a transakce u nás neplatíte.

 Zřízení, vedení a zrušení spořicího účtu Zdarma
 Převod vkladu z Běžného účtu v Bance CREDITAS na spořicí účet Zdarma
 Převod úroků a vkladu ze spořicího účtu na Běžný účet v Bance CREDITAS Zdarma

  Internetové bankovnictví

 Zřízení či zrušení internetového bankovnictví Zdarma
 Měsíční vedení internetového bankovnictví pro libovolný počet účtů Zdarma
 Odeslání přihlašovací nebo autorizační SMS Zdarma
 Změna přihlašovacích údajů Zdarma

Další podrobnosti

Výše vkladů

Založení Spořicího účtu je nezávislé na výši a termínu uložení prvotního vkladu. Výše a četnost vkladů na účet jinak záleží jen na vás a není nijak omezena. Spořicí účet je proto ideální v situaci, kdy chcete k již našetřeným úsporám postupně přidávat další finanční prostředky v libovolné výši.

Platební účet s omezením

Spořicí účet je platební účet s omezením. To znamená, že je možné uskutečňovat běžné (hladké) platby, avšak nelze na něm zřídit inkaso, SIPO či trvalé platby. K tomuto účtu rovněž nevydáváme platební karty, nicméně vše můžete pohodlně ovládat prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.

Připisování úroků

Výnosy základní úrokové sazby(aktuálně 0,5 % p.a.) jsou na váš Spořicí účet připisovány vždy poslední den v měsíci a jsou ihned disponibilní. Dochází rovněž k jejich kapitalizaci (tzn. dále se zhodnocují i úroky).

Bonusový čtvrtletní úrok (aktuálně 0,1 % p.a.) vám automaticky připíšeme poslední den daného čtvrtletí. Stačí neprovádět v průběhu příslušného kvartálu z účtu odchozí transakce a úrokový bonus je váš.

Vklady jsou pojištěny

Vklady jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro (např. 2 700 000 Kč při kurzu 27 Kč za euro). Pojištěné jsou jak vklady, tak i úroky.

Běžný účet

Hlavní výhody

Bez podmínek
a poplatků

Vedení účtu a nejběžnější transakce jsou zdarma. Ostatní poplatky patří mezi nejnižší na trhu.

Platební karta zdarma

K účtům vydáváme platební karty MasterCard. Základní kartu MasterCard Standard s možností bezkontaktních plateb od nás získáte úplně zdarma.

5 výběrů zdarma

S naší kartou máte pět výběrů měsíčně zdarma z libovolného bankomatu v ČR, ať patří kterékoli bance. Zapomeňte na únavné hledání „svého“ bankomatu.

Poplatky

Za běžné služby a transakce u nás neplatíte.

 Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu Zdarma

  Výběry a vklady v hotovosti

 Vklad na pobočce do 400 000 Kč včetně Zdarma
 Vklad na pobočce nad 400 000 Kč 0,05 % z vkládané částky
 Vklad na pobočce nad 3 000 000 Kč 0,10 % z vkládané částky
 Výběr na pobočce do 400 000 Kč včetně 10 Kč
 Výběr na pobočce nad 400 000 Kč 50 Kč

  Bezhotovostní platby

 Příchozí domácí platba Zdarma
 Odchozí platba v rámci banky Zdarma
 Odchozí domácí platba mimo banku Zdarma
 Nastavení, změna nebo zrušení platebního příkazu či inkasa Zdarma
 Nastavení, změna nebo zrušení SIPO Zdarma

  Výběry z bankomatů

 Výběr z bankomatu v ČR (prvních pět výběrů v měsíci) Zdarma
 Výběr z bankomatu v ČR (od šestého výběru v měsíci) 20 Kč
 Výběr z bankomatu v zahraničí 30 Kč

  Výpisy

 Odeslání poštou (volitelné) 25 Kč
 Osobní předání papírového výpisu na pobočce Zdarma
 Elektronický výpis ke stažení v internetovém bankovnictví Zdarma

 Informace o stavu běžného účtu a o platbách (volitelná služba)

 Odeslání SMS 2 Kč
 Odeslání e‑mailem Zdarma

  Internetové bankovnictví

 Zřízení či zrušení internetového bankovnictví Zdarma
 Měsíční vedení internetového bankovnictví pro libovolný počet účtů Zdarma
 Odeslání přihlašovací nebo autorizační SMS Zdarma
 Změna přihlašovacích údajů Zdarma

Úvěr na bydlení

Úroky již od 4,9 % ročně

Zápůjční úroková sazba je fixní po celou dobu splácení úvěru. Stanovuje se individuálně na základě bonity klienta.

Zvýšená věková hranice

Úvěr na bydlení poskytujeme se splatností až do 75 let věku klienta.

Podle vašich možností

Úvěr v minimální výši 50 000 Kč můžete splácet až 20 let tak, aby váš rodinný rozpočet nebyl zbytečně zatížen příliš vysokými splátkami.

Poplatky

Za běžné transakce a služby u nás neplatíte.

 Přijetí a posouzení žádosti o úvěr Zdarma
 Poplatek za vypracování smluvní dokumentace Úvěru na bydlení * 2 % z dohodnuté jistiny úvěru
minimálně 3 000 Kč
maximálně 15 000 Kč
 Správa a vedení úvěru Zdarma
 Poplatek z předčasně splacené části nebo celého úvěru Zdarma

* Poplatek za vypracování smluvní dokumentace se hradí po schválení úvěru a podpisu smluvní dokumentace.

Další podrobnosti

Účelový úvěr

Úvěr lze využít na nákup nemovitosti, výstavbu obytné nemovitosti, rekonstrukci, refinancování úvěrů poskytnutých na bydlení či konsolidaci dříve poskytnutých úvěrů, jež byly použity na investici do nemovitosti. Dále také na vypořádání spoluvlastnických a dědických nároků k nemovitosti.

Zajištění úvěru

Úvěr je třeba zajistit obytnou nemovitostí v osobním vlastnictví s živelním pojištěním. Zajištění probíhá zástavním právem k nemovitosti, které musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Banku CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo. Pojištění zastavené nemovitosti musí být platné po celou dobu trvání úvěrového vztahu.

Ocenění nemovitosti

Je vyžadováno ocenění nemovitosti, ke které bude zřízeno zástavní právo za účelem zajištění úvěru. Náklady za vyhotovení ocenění nemovitosti žadatel o úvěr nenese, rovněž neprovádí ocenění nemovitosti, je však povinen poskytnout součinnost k provedení ocenění nemovitosti (zejména nemovitost zpřístupnit).

Výše úvěru a splatnost

Úvěr se poskytuje od 50 000 Kč na dobu trvání až 20 let od poskytnutí úvěru. Výše úvěru se rovná maximálně 80 % hodnoty nemovitosti stanovené bankou na základě ocenění smluvního znalce Banky CREDITAS nebo Kupní smlouvou.

Předčasné splacení

Kdykoliv můžete vložit mimořádnou splátku nebo úvěr na bydlení zcela doplatit, a to zdarma.

Zvýšená věková hranice

Úvěr na bydlení je poskytován fyzické osobě občanovi starší 18 let se splatností až do 75 let věku klienta.

Co je nutné při žádosti doložit

Při žádosti žadatel, případně spolužadatel pro účely posouzení úvěruschopnosti dokládá: občanský průkaz, řádně vyplněnou žádost o poskytnutí úvěru, potvrzení o výši příjmů (ne starší jednoho měsíce) nebo daňové přiznání za poslední dvě ukončená zdaňovací období (při předání daňového přiznání včetně příloh je nutné doložit také doklad o zaplacení daně a čestné prohlášení o pohledávkách vzhledem k Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně), dále výpisy z účtu klienta za poslední dva měsíce a jeden výpis staršího data, výpisy z bankovního a nebankovního registru klientských informací ne starší jednoho měsíce. Případně také další informace k doplnění vyžádané poskytovatelem či zprostředkovatelem.

Pokud spotřebitel nedodá veškeré výše uvedené požadované dokumenty a Banka CREDITAS nebude z tohoto důvodu schopna posoudit jeho úvěruschopnost, Banka CREDITAS úvěr neposkytne.

Mapa poboček

Odeslaný screenshot obrázek

Sídlo banky

Banka CREDITAS a.s.
tř. Svobody 1194/12
779 00 Olomouc

IČ: 634 92 555
DIČ: CZ63492555

Zelená linka:  800 888 009
(pracovní dny od 8 do 17 hodin)

E-mail: info@creditas.cz

Kódy pro platby

Bankovní kód pro platební styk v rámci ČR: 2250.

Swiftový kód, tzv. BIC: CTASCZ22.

Rate this post

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno