Bezpečnostní krytí

Stupeň krytí (IP) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí kapalin, zejména vody. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ následovanými dvěma číslicemi: první číslice udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů, druhá číslice označuje stupeň krytí před vniknutím vody.

  • definice stupňů ochran krytem elektrických zařízení z hlediska:
    • ochrany osob před dotykem nebezpečných částí uvnitř krytu;
    • ochrany zařízení uvnitř krytu před vniknutím pevných cizích těles;
    • ochrany zařízení uvnitř krytu před škodlivými účinky způsobenými vniknutím vody.
  • označování těchto stupňů ochrany;
  • požadavky pro jednotlivá označení;
  • zkoušky stanovené k prověření, zda kryty splňují požadavky této normy.

U hodinek (a lidově i obecně u všech zařízení) je obdobnou vlastností ochrany proti vniknutí vody vodotěsnost.

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých
IP 2x (IPxxB) prstem (>12×12 mm) malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

 

 

stupeň vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)


Stupně ochrany před dotykem nebezpečných částí udávané přídavným písmenem:

A – Chráněno před dotykem hřbetem ruky – sonda dotyku je koule
o průměru 50mm.
B – Chráněno před dotykem prstem – článkový zkušební prst o průměru
12mm a délky 80mm.
C – Chráněno před dotykem nástrojem – sonda dotyku o průměru 2,5mm
a délky 100mm.
D – Chráněno před dotykem drátem – sonda dotyku o průměru 1mm
a délky 100mm.

Sonda dotyku musí mít ve všech případech přiměřenou vzdušnou vzdálenost od nebezpečných částí.

Doplňková písmena:

H – Zařízení vysokého napětí.
M – Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení
v pohybu (např. rotor točivého stroje).
S – Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části zařízení
v klidu (např. rotor točivého stroje).
W – Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek. Krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

Publikováno
V rubrikách B

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *