Centrální registr úvěrů

Centrální registr úvěrů je evidence vedená Českou národní bankou (ČNB), jež dozoruje nad českým finančním trhem. ČNB v centrálním registru úvěrů shromažďuje údaje o právnických osobách a fyzických osobách podnikajících (OSVČ), které mají bankovní úvěr nebo ho v posledních deseti letech čerpaly. Dále jsou zde zaznamenávány údaje těch právnických osob a fyzických osob podnikajících, které neoprávněně překročili do debetu na svých běžných účtech. ČNB však shromažďuje pouze údaje od bank působících v ČR, včetně poboček zahraničních bank. Neshromažďuje údaje od nebankovních poskytovatelů půjček a leasingových společností. Bankovní registr fyzických osob (občanů i drobných podnikatelů) provozují společnost Czech Banking Credit Bureau, a.s. či sdružení SOLUS.

Údaje z centrálního registru úvěrů ČNB nejsou sdílena s žádným dalším registrem. V případě potřeby nebo zájmu je možno si nechat vyhotovit výpis z registru. Ten je zpoplatněn částkou 400,- Kč, a je poskytován pouze osobám, na které se informace přímo vztahují.

Sdílení informací o závazcích a platební morálce klientů rozšiřuje okruh nástrojů využitelných v oblasti řízení úvěrového rizika. Předpoklad pozitivního působení na snižování podílu rizikových pohledávek v bankovním sektoru České republiky a zkušenosti z dlouhodobého provozování obdobných úvěrových registrů v zahraničí, zejména v EU, byly základním důvodem pro realizaci projektu CRÚ.

Garantem projektu a dalšího rozvoje systému CRÚ je Česká národní banka. Řešení projektu probíhalo v úzké kooperaci s Bankovní asociací, zohledněny byly rovněž podněty jednotlivých bank. Aplikace CRÚ je založena na využití moderních informačních technologií a splňuje přísné požadavky v oblasti bezpečnosti dat.

Úvěrové registry je možné členit podle nejrůznějších hledisek. Nejdůležitější je jejich členění na registry negativní a pozitivní.

  • Negativní úvěrové registry obsahují pouze takové klienty, kteří mají špatnou platební morálku (z hlediska splácení poskytnutého úvěru).
  • Pozitivní úvěrové registry obsahují pozitivní i negativní informace o platební morálce všech klientů, kterým byl poskytnut úvěr.

Účastníkům Centrálního registru úvěrů je umožněn přístup k: 

  • celkovému úvěrovému zatížení klientů, tj.informacím o souhrnu závazků jednotlivých klientů vůči subjektům bankovního sektoru ČR. Jde o souhrnné hodnoty úvěrových pohledávek za klienty, včetně dluhu po splatnosti, v členění podle typu pohledávek; agregovaná podoba poskytnuté informace vylučuje možnost lokalizace závazků daného dlužníka ve vztahu ke konkrétním účastníkům registru,
  • databázi informací poskytnutých do Centrálního registru úvěrů – jde o všechny vlastní údaje, které příslušný účastník registru do databáze vložil.
Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *