Cardif Pojišťovna

Společnost BNP Paribas je významná finanční skupina, která vznikla sloučením dvou významných finančních skupin BNP a Paribas v září roku 1999

BNP Paribas Cardif reprezentuje celosvětovou síť pojišťoven. 90 milionů klientů po celém světě je pojištěno některou z pojišťoven BNP Paribas Cardif. V průběhu 40 let od svého založení se BNP Paribas Cardif stal specialistou v pojištění zdraví a majetku svých klientů. Aktuálně najdete pojišťovny BNP Paribas Cardif v 37 zemích světa napříč Evropou, Asií i Latinskou Amerikou.

Pojištění schopnosti splácet

Díky Pojištění schopnosti splácet nemusíte mít obavu z takových nepříjemných životních událostí jako je ztráta zaměstnání nebo dlouhodobá pracovní neschopnost, které by mohly ohrozit Váš pravidelný příjem a tedy i Vaši schopnost splácet své finanční závazky.

Pojištění schopnosti splácet si můžete sjednat k půjčkám, hypotékám, kreditním kartám, ale třeba i k úvěrům na auto a leasingu a v případě výpadku příjmu pak splátky úvěru za Vás platíme my.

 • Budete mít jistotu splácení svých finančních závazků.
 • Pomůžeme Vám v případě ztráty zaměstnání, pracovní neschopnosti, v případě invalidity III. stupně a Vaší rodině v případě Vašeho úmrtí.
 • Pojistit se můžete, i když jste osoba samostatně výdělečně činná.
 • Pojištění sjednáte rychle  a jednoduše – současně s úvěrem, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.
 • Poplatek za pojištění budete platit současně se splátkou úvěru, nemusíte se tedy o nic starat.

Pojištění pravidelných výdajů

V nepříznivých životních situacích, jakými jsou dloudobá pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání nebo i invalidita III. stupně Vám Pojištění pravidelných výdajů pomůže s udržením Vašeho rodinného rozpočtu a zajistí Vám prostředky na úhradu Vašich výdajů na bydlení, energie, dopravu a podobně.

 • Budete mít jistotu finančních prostředků na platby související s běžným chodem domácnosti.
 • Nemusíte mít obavu, že Vaše případná nemoc nebo nezaměstnanost ohrozí Váš rodinný rozpočet.
 • Sám/sama si rozhodnete, jakým způsobem použijete vyplacené pojistné plnění, je to zcela na Vás.
 • Pojištění sjednáte rychle a jednoduše u Vaší banky, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Pojištění vyčrpané částky na kreditní kartě

Stejně jako Pojištění schopnosti splácet Vám i Pojištění vyčerpané částky na kreditní kartě zabezpečí schopnost splácet své finanční závazky. Díky tomuto pojištění za Vás uhradíme celou dlužnou částku na Vaší kreditní kartě v případě, že ztratíte zaměstnání nebo budete dlouhodobě v pracovní neschopnosti.

 • Získáte jistotu ve spojitosti s používáním Vaší kreditní karty.
 • Nemusíte sledovat výši vyčerpané částky na Vaší kartě – v případě, že budete v pracovní neschopnosti nebo ztratíte práci, uhradíme za Vás celý nesplacený zůstatek na kartě.
 • Výše poplatku za pojištění je počítána z načerpané částky, takže pokud kartu nepoužíváte, nic neplatíte.
 • Pojištění sjednáte rychle a jednoduše u Vaší banky, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Pojištění spořících a investičních produktů

Pojištění spořících a investičních produktů Vám umožní pokračovat v pravidelných platbách souvisejících s Vašimi sjednanými spořícími a investičními produkty, jako jsou investiční a kapitálové životní pojištění nebo například stavební spoření a penzijní připojištění. A to v případě, že Váš příjem klesne z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, nezaměstnanosti nebo invalidity III. stupně.

 • Získáte jistotu, že nepřijdete o sjednané spořící a investiční produkty a výhody z nich plynoucí.
 • Po dobu nemoci nebo nezaměstnanosti dostanete měsíční částky odpovídající Vašim platbám na sjednané spořící a investiční produkty.

Pojištění karty a osobních věcí

Pojištění platební karty a osobních věcí chrání Vaši kartu spolu s věcmi, které s sebou nejčastěji nosíte. V případě potřeby Vám uhradíme částku, která byla neoprávněně vyčerpána z Vaší platební karty v důsledku její ztráty nebo odcizení, a také další výdaje spojené s blokací a vystavením nové karty.

Pojištění lze dále rozšířit na klíče, osobní doklady, peněženku nebo kabelku tak, abychom Vám mohli navíc uhradit i náklady na pořízení nových dokladů a věcí, pokud k jejich odcizení došlo současně s platební kartou.

 • Získáte jistotu při používání platební karty – ani v případě její ztráty nebo krádeže nemusíte mít obavy z finančních ztrát.
 • Kromě neoprávněně vyčerpané částky z karty Vám vyplatíme i náklady na její blokaci, vydání nové karty, ale také náklady na nové klíče a vystavení nových dokladů.
 • Pojištění sjednáte rychle a jednoduše u Vaší banky, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Pojištění prodloužené záruky

Standardní dvouletou zákonnou záruku si můžete prodloužit o jeden, dva nebo tři roky a mít tak své výrobky v záruce až po dobu pěti let. Pojištění prodloužené záruky se vztahuje na zboží z kategorie bílé a černé techniky, tedy například na ledničky, pračky, myčky, sporáky, televize, set-top boxy atd.

V případě poruchy Vám zboží zdarma opravíme a pokud to nebude možné, vyplatíme Vám jeho hodnotu.

 • Získáte jistotu, že zakoupené zboží budete moci v klidu používat až po dobu 5 let bez placení za případné opravy.
 • Opravy všech pojištěných výrobků jsou vždy zdarma.
 • A pokud výrobek není možné opravit, dostanete finanční prostředky, za které můžete koupit nový výrobek zcela dle Vašeho výběru.
 • Pojištění sjednáte rychle a jednoduše přímo při koupi výrobku, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Pojištění nahodilého poškození a krádeže

Pojištění nahodilého poškození a krádeže si můžete sjednat při koupi nového domácího spotřebiče nebo mobilního zařízení a v případě, že se vám neúmyslně poškodí, tak vám jej necháme opravit (v konkrétních případech může být požadována spoluúčast). Pokud by už oprava nebyla možná, dostanete od nás vyplacenou jeho časovou hodnotu nebo obdržíte náhradní zařízení.

Stejné výrobky si můžete pojistit i proti krádeži a v tom případě pak od nás dostanete vyplacenou částku, kterou můžete použít na nákup nového výrobku, nebo náhradní zařízení.

Přesnou specifikaci produktu najdete v příslušné rámcové smlouvě. Nejedná se o tzv. „all-risk“ pojištění ani pojištění „na blbost“.

 • Získáte jistotu, že zakoupené zboží budete moci v klidu používat.
 • A pokud výrobek není možné opravit, dostanete finanční prostředky, za které můžete koupit nový výrobek zcela dle vašeho výběru, nebo náhradní zařízení podobné vašemu rozbitému.
 • Pojištění sjednáte rychle a jednoduše přímo při koupi výrobku, bez nutnosti návštěvy pojišťovny.

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění Vám uhradí náklady vynaložené na ošetření, léčbu nebo pobyt v nemocnici při cestách v zahraničí.

Kromě toho lze Cestovní pojištění dále rozšířit o pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu, zpoždění či ztrátu zavazadel, storna zájezdu a zpoždění letu. Nedílnou součástí je také nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce.

 • Budete mít jistotu, že nebudete muset platit náklady na léčbu v zahraničí a případnou kompenzaci dalších nepříznivých událostí v zahraničí.
 • K dispozici Vám bude nepřetržitá asistenční služba v českém jazyce.
 • Cestovní pojištění sjednáte rychle a jednoduše jako součást Vaší platební karty, bez nutnosti návštěvy pojišťovny

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění Vám pomůže zmírnit následky úrazu. Protože úrazy se mohou stát kdykoliv a kdekoliv a následná hospitalizace v nemocnici nebo pracovní neschopnost Vám nebo Vaší rodině mohou zkomplikovat život.

Proto Vám Úrazové pojištění pomůže denní dávkou za každý den Vašeho pobytu v nemocnici a měsíční částkou za každý měsíc pracovní neschopnosti.

 • Budete mít jistotu finančních prostředků v případě, kdy nebudete moci pracovat z důvodu úrazu.
 • Do úrazového pojištění můžete zahrnout i ostatní členy své rodiny.

Kontakty

Obchodní název a sídlo

BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s.

Plzeňská 3217/16, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 250 80 954

Zákaznické centrum BNP Paribas Cardif Pojišťovny

Tel.: 234 240 234

Email: czinfo@cardif.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *