Credendo

Credendo je evropská skupina úvěrových pojišťoven, která je aktivní ve všech segmentech úvěrového pojištění a svým klientům napříč celým kontinentem nabízí široký sortiment produktů, které kryjí obchodní i politická rizika po celém světě.

Historie

1939 Delcredere Comitee se transformuje v nezávislý veřejný finanční orgán se státní zárukou. Je přejmenována na Nationale Delcrederedienst | Office national du ducroire, zkráceně Delcredere | Ducroire, dnes známá jako Credendo – Export Credit Agency.
1949 Credendo – Export Credit Agency je oprávněna ke krytí dovozů.
1956 Pojistné krytí je rozšířeno o komerční rizika.
1962 Credendo – Export Credit Agency získává oprávnění ke spoluúčasti na finančních operacích, které pojišťuje.
1964 Je možné pojišťovat určité transakce přímo pro Belgický stát.
1970 Krytí je rozšířeno tak, aby zahrnovalo i politická rizika spojená s přímými belgickými investicemi v zahraniční.
1991 Rozsah činnosti se rozšiřuje tak, aby pokrýval mezinárodní ekonomické transakce v širším slova smyslu.
1996 Jsou zahájeny tržně orientované aktivity, které umožňují Credendo – Export Credit Agency i krytí rizik reprezentujících belgické zájmy jen v malé míře.
2004 Credendo – Export Credit Agency zakládá společnost s ručením omezeným, Credendo – Short-Term Non-EU Risks (dříve známá jako Credimundi), aby zajistila plynulost svých služeb pro evropské podniky. Tato společnost pojišťuje politická a komerční rizika běžných obchodních transakcí.

Credendo – Export Credit Agency kupuje 26% podíl ve společnosti Credendo – Excess & Surety (dříve známá jako Trade Credit), belgické soukromé úvěrové pojišťovně, která se specializuje na excess of loss a top up cover.

2005 Na trh jsou uvedeny forfaitingové produkty. Credendo – Export Credit Agency kupuje pohledávky exportérů za jejich zahraničními odběrateli a poskytuje finanční prostředky.
2006 Credendo – Export Credit Agency kupuje 50% podíl v rakouské pojišťovně Credendo – Single Risk (dříve známá jako Garant) spolu s přední ruskou pojišťovnou Ingosstrakh.

Credendo – Export Credit Agency nabízí své produkty finančních záruk pro bankovní půjčky.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Velké Británii.

2007 Credendo – Export Credit Agency získává svůj první rating Standard & Poor’s.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks kupuje 34% podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks (dříve známá jako KUPEG), lídra českého trhu v oblasti krátkodobého úvěrového pojištění.

2008 Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku ve Francii.
2009 Credendo – Export Credit Agency zakládá ruskou akciovou společnost Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance (dříve známá jako INGO-ONDD). Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance se specializuje na krytí úvěrových rizik spojených s domácími a mezinárodními transakcemi na ruském trhu a na trhu zemí SNS.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks zvyšuje svůj podíl ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks z 33 na 67 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Německu.

2010 Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Ingosstrakh Credit Insurance na 67%.

Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 50 na 83 %.

2011 Credendo – Single Risk získává svůj první rating od A.M. Best.
2012 Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Excess & Surety z 26 na 55 %.

Credendo – Single Risk získává svůj první rating od Fitch.

2013 Credendo – Export Credit Agency zvyšuje svůj podíl v Credendo – Single Risk z 83 na 96 %.

Credendo – Short-Term Non-EU Risks otevírá pobočku v Itálii.

Pokračuje konsolidace skupiny jako skupiny Credendo Group, která klade důraz na společné hodnoty a společný přístup a na sílu svých společností.

2015 Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem společnosti Credendo – Excess & Surety.

Credendo – Short-Term EU Risks otevírá pobočku v Polsku.

2016 Credendo – Export Credit Agency se stává jediným akcionářem ve společnosti Credendo – Short-Term EU Risks.
2017 Nový krok v konsolidaci skupiny: všechny společnosti zahrnují do svého názvu jméno Credendo.

 

Pojištění pohledávek

Výhody

 • Jistota úhrady vašich pohledávek
 • Pomůžeme vám s vymáháním pohledávek od vašich obchodních partnerů
 • Díky pojištění pohledávek vám banky mohou poskytnout potřebné financování
 • Výhodné a dostupné pro společnosti bez ohledu na jejich velikost a oblast působení
 • Na základě rozhodnutí o limitu získáte přístup k informacím o finanční spolehlivosti vašich zákazníků

Hlavní charakteristiky

 • Ochrana proti obchodním i politickým rizikům spojeným s obchodními transakcemi v tuzemsku i po celém světě a až 90% krytí obchodních rizik
 • Struktura produktu CREDIRECT a jeho modifikace umožňují širokou škálu řešení, které přizpůsobíme konkrétním potřebám klienta
 • Správa pojistné smlouvy prostřednictvím on-line systému pro správu pojištění, který je dostupný 24 hodin denně, 365 dní v roce. Jednoduše, efektivně, online a bez zbytečné administrativy.
 • Možnost připojištění dalších specifických rizik, jako je krytí výrobních rizik, pojištění projektů, pojištění zálohových plateb, krytí konsignačního skladu, závazné dodávky, atd.
 • Dodatečné pojistné krytí CREDI+ dostupné plně online a bez čekání

Single Risk

Výhody

 • Ochrana vaší rozvahy a podnikových výnosů
 • Mezinárodní expanze obchodování a posílení vašeho globálního významu
 • Vybalancování vaší kapacity v oblasti půjček

Hlavní charakteristiky

 • Pojistnou smlouvu nelze zrušit
 • Pojistnou smlouvu lze obnovit
 • Kombinované krytí, která vás ochrání proti neplnění, zpožděným platbám a proti úpadku
 • Krytí na dobu až 7 let
 • Velmi dobré zajištění díky ratingu A uděleného agenturami AM BEST a FITCH

Předfinancování

Provádíte platby záloh předtím, než je vám dodáno zboží (=předfinancování)? Pak se můžete setkat s rizikem nedodání zboží ze strany svého dodavatele a s rizikem, že vám váš dodavatel zálohu nevrátí. Credendo vás proti tomu dokáže pojistit!

Výhody

 • Máte jistotu, že vám vaše záloha bude vrácena, v případě, že vám dodavatel nedodá zboží
 • Pomůžeme vám s vymáháním peněz od vašich dodavatelů

Hlavní charakteristiky

 • Jako dovozce musíte platit za své zboží předem
 • Naše pojištění v oblasti předfinancování vás chrání před nevrácením vašich záloh, v případě nedodání objednaného zboží
 • Ochrana před komerčními a politickými riziky
 • Oblast pokrytí: celosvětově
 • Až 95% pokrytí v případě politických rizik

XOL – EXCESS OF LOSS

Úvěrové pojištění představuje krytí proti rizikům nezaplacení pohledávek ze strany domácích i zahraničních odběratelů.

Výhody

 • Program na míru, založený na procesech vašeho vlastního systému správy pohledávek, do něhož pojišťovna nezasahuje
 • Plná autonomie úvěrového (kreditního) manažera
 • Můžete zůstat klidní i v případě nepředvídatelných událostí a mimořádných ztrát
 • Nevyžaduje žádnou administrativu navíc
 • Jistota úhrady vašich pohledávek

Hlavní charakteristiky

 

 • Pojištění na míru
 • Krytí insolvence a platební nevůle v souvislosti s obchodními transakcemi
 • Pojištěný sám rozhoduje o parametrech své smlouvy: Buď nese celé riziko Credendo, nebo si klient stanoví část rizika, kterou ponese sám. Výše pojistného závisí na požadovaném krytí rizika
 • Smlouvu lze také rozšířit o krytí výrobních nákladů, krytí konsignačního skladu, závazné dodávky, atd.

XOL PARTNERS

Výhody

 • Přístup k informacím o bonitě vašich zákazníků
 • Plná autonomie vašeho vlastního systému správy pohledávek
 • Řešení na míru
 • Nevyžaduje žádnou administrativu navíc
 • Můžete zůstat klidní – i v případě nepředvídatelných a mimořádných ztrát

Hlavní charakteristiky

 

 • Vhodné pro malé a střední podniky
 • Úvěrové pojištění založené na informacích poskytovaných externím Partnerem
 • Outsourcované vymáhání nezaplacených pohledávek schváleným Partnerem
 • Krytí komerčních rizik (platební nevůle a neschopnost)
 • Pojištěný sám rozhoduje o parametrech své smlouvy: Buď nese celé riziko Credendo, nebo si klient stanoví část rizika, kterou ponese sám, Výše pojistného závisí na požadovaném krytí rizika

TOP UP

Pojištění Top Up vám umožní pokrýt i pohledávky přesahující limity stanovené vaší úvěrovou pojišťovnou. Abyste získali dodatečné krytí Top Up, které doplní vaše tradiční úvěrové pojištění, obraťte se na Credendo – Excess & Surety.

Výhody

 • Ochrana úvěrového rizika bez zasahování do vztahů mezi pojistitelem a pojištěným
 • Program sestavený na míru automaticky zdvojnásobuje základní úvěrový limit udělený vaší pojišťovnou, a tím rozšiřuje vaše finanční možnosti a navyšuje pojištěný obrat. Vše naprosto přehledně a s minimem omezení.
 • Žádná administrativa navíc
 • Můžete zůstat klidní i v případě nepředvídatelných a mimořádných ztrát
 • Díky pojistnému krytí můžete s minimálním rizikem navýšit svůj prodej

Hlavní charakteristiky

 

 • Vhodné pro všechny společnosti využívající tradiční úvěrové pojištění a potýkají se s nedostatečným pojijstným krytím kvůli omezené kapacitě, kterou jim může jejich pojišťovna poskytnout nebo kvůli špatné bonitě či nedostatečným finančním informacím
 • Pojištění šité na míru
 • Krytí komerčních rizik (platební neschopnost nebo nevůle)
 • Automatické zdvojnásobení původního limitu
 • Stejné procentuální krytí jako u vašeho pojistitele

Kontakty

Na Pankráci 1683/127,

140 00 Praha 4,

Česká republika

Tel.: +420 261 097 575

E-mail: info-ste-cz@credendo.com

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *