Fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu na velkoplošných polovodičových fotodiodách. Jednotlivé diody se nazývají fotovoltaické články a jsou obvykle spojovány do větších celků – fotovoltaických panelů. Fotovoltaika je považována za trvale udržitelnou technologii, a to ze dvou důvodů. Především využívá nejdostupnější obnovitelný zdroj energie na Zemi – sluneční záření. Množství slunečního… Pokračovat ve čtení Fotovoltaika

Fyzická osoba

Fyzická osoba (známá také pod zkratkou FO) je právní pojem, který slouží k označení člověka jako jedince. Status fyzické osoby získá každý člověk okamžikem svého narození a ztratí okamžikem smrti či prohlášením za mrtvého, pokud s největší pravděpodobností nežije (u pohřešovaných osob). U fyzických osob se rozeznává dvojí právní způsobilost. Jde o: Způsobilost k právům a povinnostem – právní subjektivita, které… Pokračovat ve čtení Fyzická osoba

Publikováno
V rubrikách F, Ostatní

FUP

Za zkratkou FUP (Fair User Policy) se skrývá opatření, které brání nadměrnému stahování dat. Do objemu přenesených dat se započítávají jak ta stáhnutá, tak i odeslaná. Když zákazník překročí předem stanovený limit, dojde k výraznému zpomalení rychlosti internetu. Jedná se však pouze o dočasnou penalizaci. V následujícím zúčtovacím období, funguje připojení normálně. Pokud ovšem znovu dojde k překročení… Pokračovat ve čtení FUP

Publikováno
V rubrikách F

Frekvence plateb

Frekvence plateb značí, jak často musíte platit příspěvek na penzijní připojištění. Nejtypičtější frekvence bývá měsíční, dále pak čtvrtletní, pololetní, případně roční. Lhůta provádění plateb, která může být měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční. Platba (domácí i zahraniční) – vyberte, pokud chcete zadat domácí nebo zahraniční platbu. Čekající platby – zde naleznete platby k podpisu (tedy k Vašemu schválení) a… Pokračovat ve čtení Frekvence plateb

Publikováno
V rubrikách F, Investice

Fixace úrokové odchylky

Používá se především u dlouhotrvajících úvěrů, jakými jsou třeba hypotéky. Vždy při založení smlouvy takového úvěru máme možnost vybrat si délku období fixace úroku (obvykle na několik let). Záleží pak na nás, jestli situaci riskneme s tím, že čekáme v budoucnu navýšení úroků a dlouhodobá fixace by se tak měla vyplatit nebo raději vsadíme na… Pokračovat ve čtení Fixace úrokové odchylky

Publikováno
V rubrikách F

Fixace hypotéky

Fixace hypotéky je doba, po kterou je s bankou pevně sjednána úroková sazba. V období fixace nemá banka oprávnění měnit smluvně dohodnutou úrokovou sazbu u poskytnutého hypotečního úvěru. Období fixace se začíná počítat ode dne uzavření hypoteční smlouvy. Jakmile dojde ke skončení doby fixace, nabídne banka klientovi novou úrokovou sazbu, která odpovídá aktuální situaci na trhu.… Pokračovat ve čtení Fixace hypotéky

Publikováno
V rubrikách F, Hypotéky

Finanční aktiva

Do finančních aktiv patří všechny finanční produkty, které nám přináší pravidelný příjem nebo je možné je v případě potřeby prodat, zrušit či vypovědět v krátké době. Mezi finanční aktiva řadíme oběživo (mince a bankovky), dluhopisy, akcie či různé pohledávky. V oblasti investování jsou finanční aktiva chápána jako investiční nástroj, který vlastní drží za účelem výnosu (zisku). Vedle finančních… Pokračovat ve čtení Finanční aktiva

Publikováno
V rubrikách F, Investice

Fáze

Fáze je označení vodiče, svazku vodičů, vývodu, vinutí či jakéhokoliv jiného prvku vícefázové střídavé sítí. Za normálních okolností je pod napětím. V elektrotechnice se jako fáze označují tři silové vodiče, které mají určité střídavé napětí proti střednímu vodiči (v elektrotechnice pojem „pracovní nula“). V České republice se jedná 3x 230/400V/50Hz Fáze jsou vůči sobě posunuty vždy o 120°.… Pokračovat ve čtení Fáze

Fosilní paliva

Co jsou fosilní paliva?  Ropa, uhlí a zemní plyn vznikly v zemi postupnou chemickou přeměnou pravěkých organismů.  Právě proto se označují jako fosilní paliva. Jde o nerostné suroviny, jejichž množství je na Zemi omezeno. V České republice vyrábíme zhruba polovinu elektřiny v tepelných elektrárnách, které spalují především uhlí – tedy jedno z fosilních paliv. Automobily a… Pokračovat ve čtení Fosilní paliva

Publikováno
V rubrikách F

Fixace elektřiny

Na konci roku 2008 nabídly tři největší české energetické společnosti fixaci cen elektřiny.  Nový produkt má domácnostem a maloodběratelům zajistit stejné ceny elektřiny na dva roky dopředu. Energetické společnosti fixaci cen elektřiny představily krátce poté, co Energetický regulační úřad oznámil, že bude navyšovat ceny elektřiny. Fixací můžete ovlivnit jen část ceny, a totržní cenu tzv. silové elektřiny,kterou dodavatelé nakupují na… Pokračovat ve čtení Fixace elektřiny