Češi do stavby bytů investují nejvíce od roku 2010. Podle odborníků za to mohou rostoucí mzdy i špatná legislativa

Podle dat Českého statistického úřadu jsou průměrné náklady na stavbu jednoho bytu nejvyšší od roku 2010. Odborníci tvrdí, že důvodem tohoto trendu jsou rostoucí mzdy napříč odvětvími, ale také nevhodná legislativa, kvůli které se stavba nových bytů často zpožďuje a není tak schopná uspokojit aktuální poptávku. Vyšší mzdy uživatelům zároveň umožňují investovat kromě výstavby i do nákladnějšího vybavení bytů. Současný trend by měl přitom podle odborníků trvat ještě několik let.

Češi v posledních letech investují do bydlení čím dál více. Ukazují to data Českého statistického úřadu, podle kterých průměrné náklady na výstavbu bytů vloni poprvé od roku 2010 překročily hranici 2,7 milionu korun. Velký podíl na tom měly především byty v rodinných domech, investice do tohoto typu bydlení byly totiž dosud nejvyšší v historii, v průměru dosahovaly téměř 3,4 milionu korun. Investice do jednotek v bytových domech překonal z posledního období pouze již zmíněný rok 2010. Tehdy průměrné investice přesáhly 2,5 milionu korun, v loňském roce se přitom vyšplhaly mírně přes 2,2 milionu.

Odborníci uvádějí, že za vývojem v posledních letech stojí hned několik faktorů. „Za růst nákladů může především nedostatek pracovní síly, a to nejen ve stavebnictví. Největší poptávka na trhu práce je po montážních dělnících a dalších méně kvalifikovaných pracovnících, což tlačí na růst mezd a následně na konečné náklady. Nedostatek zaměstnanců lze pozorovat i v ostatních sektorech. To ovlivňuje ceny subdodávek a následně i finální náklady,“ řekl ekonomický analytik společnosti Bossa Štěpán Hájek. Podle něj se do vyšších nákladů částečně promítá i růst cen ropy, která má následně vliv na ceny energií a vstupních surovin. Často uváděným důvodem zvyšujících se nákladů na výstavbu mezi odborníky bývá i zmíněný růst mezd. Vyšší cena práce se totiž na konci promítne právě do celkových nákladů.

Obsah článku

Rostoucí mzdy příznivě ovlivňují uživatele

S růstem mezd však stoupá také poptávka po nových bytech ze strany uživatelů, ti jsou tak díky současnému stavu ekonomiky ochotni investovat do nového bydlení i vyšší částky. „Ekonomická situace je stále příznivá, což se v posledních letech projevuje i na konstantním růstu poptávky po našich produktech. Uživatelé současného stavu využívají a nebojí se do svého bydlení investovat. I díky tomu v letošním roce opět očekáváme mírný nárůst poptávky,“ uvedl Lubomír Valenta ze společnosti Lomax, která se zabývá produkcí garážových vrat a stínicí techniky.

Silnější ekonomické zázemí z pohledu uživatelů se však neprojevuje pouze u stavby. Lidé v Česku jsou v poslední době ochotni více zaplatit i za různá příslušenství v domácnosti. „V posledních letech sledujeme rostoucí zájem o řešení, která jsou uživatelsky komfortnější, zároveň jsou ale spojena s vyššími pořizovacími náklady. Jedná se například o vytápěcí systémy, klimatizace či zařízení pro ohřev vody, u nichž uživatelé čím dál častěji vyžadují především možnost ovládání chytrým telefonem,“ uvedl Ivo Zabloudil ze společnosti Enbra, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky či klimatizačních zařízení. Tento trend zmiňuje i Lubomír Valenta. „Rok od roku registrujeme vyšší zájem o moderní prvky, které poskytují uživateli větší komfort. Jedná se například o větrná čidla či ovládání pomocí chytrého telefonu. Přičítáme to fenoménu takzvané chytré domácnosti, jenž je momentálně na vzestupu,“ doplnil Valenta.

Pokračování trendu v budoucnu

Výhled do budoucna z hlediska nákladů na výstavbu přitom ukazuje, že v nejbližší době k poklesu nákladů na výstavbu zřejmě nedojde. „S ohledem na produktivitu českého hospodářství a udržení jeho konkurenceschopnosti zřejmě v budoucnu dojde k nárůstu minimální mzdy. Posléze budou muset všechny podnikatelské subjekty vyšší mzdy kalkulovat do výsledných cen. Stavebnictví nemůže být výjimkou,“ uvedl technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Pavel Ševčík. Pokračování současného zvyšování nákladů na výstavbu předpovídá i Lubomír Valenta. „Zatím jsme nezaznamenali výraznější signály, že by mělo v dohledné době dojít k výraznějším změnám na trhu práce z hlediska zaměstnanosti. Očekávaný růst mezd se tak určitě projeví do dalšího zvyšování nákladů na výstavbu,“ uvedl marketingový manažer společnosti Lomax. Výrazným faktorem spojeným s pravděpodobným dalším růstem cen je podle odborníků i současná stavební legislativa, která komplikuje povolovací procesy nebo prodlužuje správní lhůty. Plánované byty zároveň často nejsou v souladu s územním plánem, což celý proces dále protahuje. Stavebníkům se tak nedaří plnit požadavky trhu a nedostatek vhodných bytů tak vede k cenovému nárůstu. „V současné době neočekáváme rychlou změnu české stavební legislativy, která by mohla pro tento a dva až tři následující roky cenu bytů snížit,“ doplnil Pavel Ševčík.

Rostoucí trend nákladů na výstavbu předpokládají i výrobci stavebních materiálů. „Vedle růstu cen stavebních materiálů a navyšování platů se předpokládá i růst stavebních prací obecně až o 8 %, což bude mít dopad na výslednou cenu výstavby,“ uvedl vedoucí marketingu společnosti Xella CZ Luděk Suchomel. Setrvání stoupajícího trendu cen předpovídá i Štěpán Hájek. Podle něj bude do budoucna důležitým faktorem též ekonomický cyklus, především pak růst mezd, který výrazně ovlivňuje inflaci a ve výsledku tudíž i náklady na výstavbu. „Mnoho ekonomů se shoduje, že by ekonomika mohla výrazně zpomalit v roce 2020. Právě v době recese strmě klesne poptávka, na což budou společnosti reagovat propouštěním zaměstnanců. Poté lze očekávat první pokles nákladů na výstavbu. Do té doby však k výraznému zlepšení situace zřejmě nedojde. Naopak spolu s růstem inflace budou dále růst i stavební náklady,“ uzavřel analytik společnosti Bossa.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost. 

Společnost Bossa

Bossa působí na polském kapitálovém trhu od roku 1995, řadí se tak mezi nejdéle působících brokery v Polsku. Zároveň je i letitým lídrem na trhu s deriváty. Bossa byla oceněna prezidentem Varšavské burzy za největší obchodní aktivitu na trhu. Od roku 2012 provozuje svoji činnost prostřednictvím své pobočky v Praze. Bossa podléhá dohledu České národní banky. 

Společnost LOMAX & Co s.r.o.

Historie firmy LOMAX sahá až do roku 1992, kdy nastartovala svoji činnost v oboru garážové a stínicí techniky. V současnosti je největším českým výrobcem garážových vrat a předním výrobcem předokenních rolet a venkovních žaluzií. V roce 2017 firma úspěšně zavedla vlastní výrobu hliníkových vchodových dveří. Od vzniku společnosti je její vizí být významnou českou firmou, která se výrazně odlišuje od konkurence nejen svými výrobky a službami, ale také maximální péčí o zákazníky a zaměstnance. Předpokladem plnění vize je vysoká odbornost pracovníků, přesná výroba na CNC strojích s využitím nejmodernější techniky a renomovaní dodavatelé komponentů splňující normy a legislativu EU. Produkty LOMAX vynikají spolehlivostí, precizním zpracováním a nadstandardními zárukami. 

Společnost ENBRA

Firma ENBRA byla založena roku 1991 a od svých počátků až do dnešní doby se profiluje jako klíčový hráč v oblasti technického zařízení budov. Obchodní a zakázkové aktivity společnosti zahrnují mimo jiné také oblast měření spotřeby vody a tepla, indikace dodaného tepla v bytech, rozúčtování nákladů na vytápění, dodávky bojlerů, kotlů, tepelných čerpadel, energetické audity budov a mnoho dalšího. Společnost ENBRA provozuje rovněž nejrozsáhlejší síť špičkově vybavených autorizovaných metrologických středisek v ČR a SR. 

Společnost Xella CZ

Nadnárodní koncern Xella International je v České republice zastoupen společností Xella CZ, s. r. o. Xella v ČR zastupuje proslulou značku pórobetonu YTONG i výrobu sádrovláknitých desek. Výrobky značky YTONG jsou na českém trhu velmi dobře známé a oblíbené, představují synonymum mezinárodního stylu, který je moderní a inovativní. Roční objem stavebního materiálu YTONG v ČR dosahuje téměř 1 milionu m3 a zaměstnává bezmála 300 pracovníků ve třech výrobních závodech. Díky tomu zaujímá společnost Xella CZ, s. r. o., na českém trhu s pórobetonem vedoucí pozici.

 

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *