Českomoravská záruční a rozvojová banka

Obsah článku

Účty

Běžný účet

Je účtem platebním a je základním bankovním nástrojem pro provádění hotovostních a bezhotovostních platebních transakcí, zúčtování a ukládání peněžních prostředků. Běžné účty jsou otevírány a vedeny na základě písemně uzavřené smlouvy mezi ČMZRB, a.s. a majitelem účtu. ČMZRB, a.s. neotvírá anonymní účty, ani účty společné pro několik osob.

Běžné účty jsou otevírány na dobu neurčitou, tj. časově neomezenou s možností výpovědi a slouží k provádění platebních transakcí v korunách českých v České republice.

Na pobočkách ČMZRB, a.s. je na základě Smlouvy o internetovém bankovnictví možné provádět platební styk a získávat informace o účtech pomocí internetové aplikace WebKlient.

Běžný účet je otevírán klientům v souvislosti s poskytnutím bankovního úvěru v rámci programů rozvoje municipální infrastruktury.

ČMZRB, a.s. při otevření běžného účtu zjišťuje identifikační údaje klienta (budoucího majitele účtu), popřípadě osob oprávněných jednat jménem klienta a další údaje v souladu se Zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Majitel účtu je povinen při založení běžného účtu složit na tento účet minimální vklad ve výši 1.500,- Kč a po celou dobu trvání smluvního vztahu udržovat na běžném účtu minimální kreditní zůstatek ve výši 500,- Kč.

Podmínkou zřízení internetového bankovnictví je vlastnictví kvalifikovaného certifikátu ve smyslu zákona č.227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, popřípadě vlastnictví mobilního telefonu pro příjem autorizačních a autentizacích SMS kódů.

Program Expanze

Přináší malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry k financování podnikatelských projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikání. Projekt lze realizovat kdekoliv na území ČR vyjma Prahy, musí být spolufinancován komerčním úvěrem některého ze smluvních partnerů ČMZRB.

Jaký úvěr nabízíme?

 • bez úroku a bez poplatků
 • výše úvěru 1 – 45 mil. Kč
 • až do výše 45 % způsobilých výdajů projektu
 • s dobou splatnosti až 7 let a s dobou odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků komerčního úvěru do výše 1 mil. Kč, pokud je projekt realizován ve zvýhodněném regionu

Na co ho můžete využít?

 • k nákupu nových strojů a zařízení
 • k pořízení či rekonstrukci staveb určených k podnikatelské činnosti
 • k pořízení technologických postupů, programů a licencí a software

Pro koho je určen?

pro malé a střední podnikatele, kteří podnikají v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a dalších

Zvýhodněný úvěr

 • výše úvěru: 1 – 45 mil. Kč, do 45 % způsobilých výdajů projektu
 • úroková sazba: úvěr je bezúročný
 • doba splatnosti: až 7 let
 • čerpání úvěru: až 2 roky
 • odklad splátek jistiny úvěru: až 3,5 roku
 • zajištění: stanoveno individuálně

Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem ČMZRB v programu Expanze

Finanční příspěvek

U projektů ve zvýhodněných regionech se příjemci podpory navíc poskytuje finanční příspěvek k úhradě úroků z úvěru smluvního partnera ČMZRB na spolufinancování projektu, a to v míře, v jaké byl použit k úhradě způsobilých výdajů.

Parametry příspěvku:

 • k úrokům zaplacených příjemce podpory od uzavření smlouvy o úvěru na spolufinancování projektu do uplynutí 4 let od uzavření smlouvy o podpoře
 • až 8 % z výše úvěru na spolufinancování projektu, maximálně 1 mil. Kč
 • výplata v ročních splátkách nebo jednorázově

Banka dále nabízí podporu bydlení PANEL/NOVÝ PANEL.

Kontakty

Provozní doba banky:

pondělí – pátek 8:00 až 15:00 hodin

Podatelna:

Na Florenci 1496/5, 110 00 Praha 1

e-mail: podatelna@cmzrb.cz

Webová podatelna:

e-mail: info@cmzrb.cz

Sídlo společnosti

Praha

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
IČ: 44848943
DIČ: CZ44848943
Kód banky: 4300

Spojovatelka: 255 721 111
Produktová informační linka: 255 721 260
Fax: 255 721 110
E-mail: info@cmzrb.cz
Datová schránka: w9hdkyj

Mapa poboček

Odeslaný screenshot obrázek

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *