Citibank

Citibank je bankovní instituce, součást finanční skupiny Citigroup. Byla založena roku 1812 jako City Bank of New York, později First National City Bank of New York. Má pobočky ve více jak 140 zemích světa, mj. i v Česku. Sídlo společnosti je v New Yorku.

Citibank byla v únoru 2012 podle aktiv třetí největší bankovní instituce v USA (po JPMorgan Chase a Bank of America), celkově čtrnáctá ve světě.

Telefonní bankovnictví – CitiService

Oddělení CitiService je specializovaný tým vytvořený za účelem každodenní podpory služeb podnikového bankovnictví. CitiService zajišťuje korporátním klientům osobního CitiService zástupce, který je připraven řešit každodenní požadavky, zodpovědět dotazy ohledně veškerých bankovních produktů, zejména bankovních operací

 • snadná dostupnost– jedno telefonní číslo či e-mailová adresa na Vašeho osobního CitiService zástupce
 • spolehlivost a bezpečnost– informace týkající se Vašeho účtu jsou podávany pouze Vámi pověřeným osobám
 • účinná pomoc při správě vašeho účtu– Váš CitiService zástupce zná Vaše specifické potřeby spojené s vedením Vašeho účtu
 • jednotnost– stejná úroveň služeb ve všech pobočkách Citibank

Služby

 • podporu při provádění Vašich plateb
 • podrobné informace o zůstatcích a pohybech na Vašich účtech
 • dodatečné kopie výpisů
 • informace o nabízených produktech
 • VISA karty – aktivace, blokování a všeobecné informace
 • snadný přístup k odborníkům Citibank
 • podporu při řešení klientských stížností

Internetové bankovnictví – CitiDirect

Možnosti

 • přístup k účtům vedeným i v zahraničních pobočkách Citibank (pro platby i výpisy)
 • zadávat domácí a zahraniční platby, inkasní příkazy
 • export / import dat do Vašeho účetního systému
 • předdefinované platby pro opětovné použití
 • přímý pohled na účet a karetní výpisy
 • zasílání autorizovaných zpráv
 • oznamování událostí
 • přístup prostřednictvím aplikace MobilePass nebo SafeWord® karty (generátoru dynamické hesla)
 • komplexní systém nastavení uživatelských oprávnění podle Vašich představ
 • iniciaci plateb z účtů vedených u jiných bank a lokalizaci do více jak 23 jazyků

 

Podporované platební transakce:

Tuzemské platební příkazy/inkasa:

Platby v rámci clearingových bank s možností iniciace expresních plateb prováděných v rámci jednoho dne.

Zahraniční platby:

Zahraniční platby ve většině běžných měn s možností iniciace SEPA ochozích plateb v rámci EUR zóny.

Worldlink:

Iniciace plateb/šeků do zahraničí ve více jak 130 měnách.

Iniciace z účtů u dalších bank:

Možnost zadávání platebních instrukcí z účtů vedených u dalších bank pomoci SWIFT MT101.

Inkasa:

Iniciace inkas v rámci clearingových bank České Republiky s možností obdržení reportů zamítnutých inkas.

Import transakcí z účetního systému:

Aplikace umožňuje automatické načítání transakcí z většiny běžně používaných účetních systémů.

Platební karty

Citibank VISA Gold Business

Prestižní platební karta kreditního, či debetního charakteru, určená převážně vrcholovému managementu s měsíčním výdajovým limitem CZK 250.000 – 700.000 (standardní limit 350.000 CZK). Na kartě je automaticky nastavené cestovní pojištění pro zahraniční cesty s limitem až 6.000.000 CZK a pojištění proti zneužití platební karty s limitem až 50.000 CZK na autorizované transakce (potvrzené zadáním PIN kódu). V případě ztráty, zničení nebo krádeže této karty v zahraničí je pro držitele karty k dispozici bezplatné vydání náhradní karty či zajištění nouzové hotovosti.

Citibank VISA Business

Platební karta kreditního, či debetního charakteru, určená především vedoucím pracovníkům firem a zaměstnancům cestujícím do zahraničí se standardním měsíčním výdajovým limitem CZK 150.000 – 250.000 (standardní limit 175.000 CZK). Na kartě je automaticky nastavené cestovní pojištění pro zahraniční cesty s limitem až 4.000.000 CZK.

Citibank VISA Classic

Tato karta kreditního, či debetního charakteru, je určená ostatním zaměstnancům firem k bezhotovostním platbám za zboží a služby spojené s pracovními povinnostmi se standardním měsíčním výdajovým limitem CZK 20.000 – 150.000 (standardní limit 105.000 CZK). Na kartě je automaticky nastavené cestovní pojištění pro zahraniční cesty s limitem až 1.500.000 CZK.

Citibank VISA Business Electron

Tato debetní platební karta je určená ostatním zaměstnancům firem k bezhotovostním on-line platbám za zboží a služby a k výběrům hotovosti se standardním výdajovým limitem CZK 250.000. Tato karta spojuje výhody mezinárodních karet standardu Business s výhodou elektronické karty, u které jsou vždy transakce autorizovány proti celkovému „firemnímu“ limitu, individuálnímu kartovému limitu a současně disponibilnímu zůstatku na účtu, ke kterému je vydána. Na kartě je automaticky nastavené cestovní pojištění pro zahraniční cesty s limitem až 1.500.000 CZK.

Ke všem kartám je možné individuálně sjednat rozšíření pojištění proti zneužití karty s limitem až 100.000 CZK na autorizované transakce (potvrzené zadáním PIN kódu), cestovní připojištění dlouhodobého pobytu pro zahraniční pracovní cesty přesahující 90 dní a úrazové pojištění.

Pojištění

Cestovní pojištění

Nedílnou součástí Všech našich služebních platebních karet je automaticky nastavené cestovní pojištění, které Vám nabízíme ve spolupráci s AIG Europe Limited, která je poskytovatelem pojištění. Pojištění je sjednáno po celou dobu platnosti platební karty a automaticky se vztahuje na držitele platební karty během pracovních i soukromých cest a zároveň až na tři další osoby, které cestují společně s držitelem platební karty na stejné místo, ve stejnou dobu a stejným dopravním prostředkem jako držitel platební karty.

Pojištění dlouhodobého pobytu a úrazové pojištění

Volitelné pojištění dlouhodobého pobytu a úrazové pojištění je možné individuálně sjednat k platebním kartám, u kterých je automaticky nastavené cestovní pojištění. Toto volitelné pojištění Vám nabízíme ve spolupráci se společností AIG Europe Limited, která je poskytovatelem pojištění.

Pojištění Bezpečí s Vaší kartou

Volitelné Pojištění Bezpečí s Vaší kartou Vám nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem pojištění. Toto volitelné pojištění je možné individuálně sjednat pro všechny typy nově vydaných karet. Pojištění Vás ochrání před 9 riziky, které mohou nastat v důsledku odcizení Vaší platební karty

Pojištění zneužití 50

Pojištění zneužití 50 je automaticky nastavené ke všem VISA Gold Business kartám. Toto pojištění Vám nabízíme ve spolupráci se společností BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem pojištění. Pojištění chrání držitele VISA Gold Business karet před důsledky ztráty či odcizení karty.

Úvěry

Provozní úvěr

 • krátkodobý úvěr pro pokrytí provozních nákladů
 • doba splatnosti 12 měsíců s možností automatického prodloužení
 • čerpání a splácení úvěru dle Vašich potřeb kdykoliv během smluvního vztahu formou bezhotovostního převodu pomocí internetového bankovnictví
 • výše úvěru až do 4 500 000 Kč
 • úvěr lze poskytnout v měně CZK, EUR, USD
 • zajištění firemní bianko směnkou avalovanou vlastníky

Ready Credit

 • krátkodobý úvěr pro pokrytí provozního kapitálu
 • maximální výše úvěru je individuální a závisí na bonitě klienta a hodnotě zajištění
 • je možné čerpání a splácení úvěru dle Vašich potřeb kdykoliv během platnosti smluvního vztahu formou bezhotovostního převodu přes internetové bankovnictví
 • úvěr lze poskytnout v měně CZK, EUR, USD
 • poplatek za poskytnutí úvěru je individuální
 • úvěr je zpravidla zajištěn nemovitou zástavou, je ho však možné zajistit také technologickým vybavením. Máte možnost získat financování ve výši až 100 % z odhadní ceny nemovitosti nebo až 75 % z odhadní ceny technologického vybavení
 • je vyžadována firemní bianko směnka avalovaná vlastníky

Investiční úvěr

 • splátkový úvěr určený k financování Vašich komplexních investičních záměrů, včetně financování nákupu technologického vybavení. Úvěr je poskytován jako středně až dlouhodobý, s možností nastavit pohyblivou úrokovou sazbu
 • výše úvěrového rámce je stanovena bankou individuálně v závislosti na bonitě klienta a kvalitě poskytnutého zajištění
 • můžete zvolit splácení jistiny a úroku v anuitních nebo individuálně nastavených splátkách, které budou zohledňovat sezónnost Vaší podnikatelské aktivity nebo charakter investice
 • máte možnost individuálního odkladu první splátky
 • splatnost je až 5 let
 • úvěr lze poskytnout v měně CZK, EUR, USD
 • úvěr je zpravidla zajištěn nemovitou zástavou nebo pořizovaným technologickým vybavením. Pro své rozvojové plány máte například možnost získat financování ve výši až 100 % z odhadní ceny nemovitosti, respektive až 75 % z hodnoty technologického vybavení.
 • standardně je vyžadována firemní bianko směnka avalovaná vlastníky

Základní podmínky pro poskytnutí úvěru:

 • minimální doba podnikání v oboru 36 měsíců
 • vedení běžného účtu u Citibank Europe plc

K úvěru předkládáte:

 • vyplněnou žádost o úvěr
 • výpis z obchodního rejstříku
 • kopie OP osob avalujících bianko směnku
 • alespoň 2 daňová přiznání včetně finančních výkazů a přílohy k účetní uzávěrce
 • finanční výkazy k aktuálnímu ukončenému čtvrtletí
 • seznam uzavřených leasingových kontraktů a bankovních úvěrů

Pobočky

Centrála Citibank, pobočka poskytující pokladní služby, Praha

Explora Jupiter, 6. patro

Bucharova 2641/14

158 02 Praha 5

Telefon / pobočka: +420 233 061 111

Pokladní hodiny: 8:30 – 16:00 po – pá

Telefon / pokladna: +420 233 061 665

 

Regionální zastoupení Citibank neposkytující pokladní služby

Regionální zastoupení Citibank, Brno

Brno Business Park, budova C

Londýnské náměstí 881/6

639 00 Brno – Štýřice

Telefon: +420 233 061 252

 

Regionální zastoupení Citibank, Ostrava 

Nádražní 11

700 39 Ostrava

Telefon: +420 233 063 245

Fax: +420 233 063 247

 

Regionální zastoupení Citibank, Pardubice 

Administrativní centrum Pardubice

K Vinici 1256

530 02 Pardubice

Telefon: +420 233 063 484

Fax: +420 233 063 480

 

Regionální zastoupení Citibank, Teplice

Krupská 33/20

415 01 Teplice

Telefon: +420 233 063 215

Fax: +420 233 063 210

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *