CNG

CNG (Compressed Natural Gas) je zkrácené označení pro stlačený zemní plyn. Jedná se o klasický zemní plyn stlačený na 20–30 MPa. CNG je jedna z alternativních palivových hmot, které byly roku 2001 prohlášeny Evropskou unií za potenciálně schopné nahradit současná motorová paliva z více než 5 % v příštích 20 letech. Vedle CNG jsou to ještě vodík a biopaliva. Protože je životnost zásob zemního plynu oproti ropě delší a rozložení nalezišť rovnoměrnější, předpokládá se stále významnější podíl CNG v dopravě.

Obsah článku

Proč CNG?

1. Významná úspora nákladů

 • Cena CNG včetně daně se pohybuje kolem 25 Kč za kilogram. To odpovídá ceně 17,86 Kč za m3, což je ekvivalent jednoho litru benzinu. Náklady na ujetý kilometr se tak pohybují kolem 1 Kč. V některých případech mohou být i nižší.
 • Pro vozy na CNG platí od roku 2009 nulová sazba silniční daně. Minimální výše spotřební daně je dlouhodobě garantována zákonem o dani ze zemního plynu.

2. Ekologický provoz

Ten, kdo má zájem o ekologický přístup k životnímu prostředí, ten určitě zvolí CNG jako pohonnou hmotu pro svůj vůz. Firmy i jednotlivci usilující o ekologický přístup k životnímu prostředí mají díky CNG jedinečnou příležitost. Kromě nižších emisí CO2 totiž CNG omezuje i produkci řady významných škodlivin. Díky tomu se dnes i v České republice objevují tzv. “zelené flotily”.

 • více o ekologických výhodách CNG

3. Dostupná pořizovací cena

Pořizovací cena CNG automobilů je srovnatelná s vozy naftovými. Záleží především na výbavě vozu, speciálních technických požadavcích a dalších nárocích. V některých případech leasingové společnosti nabízejí lepší obchodní podmínky pro ekologické vozy.

4. Bezpečnost

Stlačený zemní plyn je uchováván pod vysokým tlakem. Právě kvůli tomu je bezpečnosti vozů na CNG věnována výjimečná pozornost. Výsledkem je reálně vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů ve srovnání s auty na benzin, naftu či LPG.

 • benzin a LPG patří do I. třídy nebezpečnosti
 • nafta spadá do III. třídy nebezpečnosti
 • CNG se řadí až do IV. třídy nebezpečnosti!

Robustní tlakové nádrže umístěné mimo deformační zóny jsou mimo jiné vybaveny speciálními multifunkčními ventily. Tyto ventily zajišťují bezpečné odhoření plynu i v případě silného požáru. CNG je lehčí než vzduch, takže nehrozí ani jeho hromadění u země.

Spotřební daň z CNG:

 • 2007–2011 sazba 0 Kč/t (0 Kč/m³);
 • 2012–2014 sazba 500 Kč/t (0,36 Kč/m³);
 • 2015–2017 sazba 1 000 Kč/t (0,7 Kč/m³);
 • 2018–2019 sazba 2 000 Kč/t (1,4 Kč/m³);
 • od 2020 – sazba 3 355 Kč/t (2,36 Kč/m³), resp. minimální úroveň dle EU.
složení: Obsahuje 96–98 % metanu.
skladování: Plynné skupenství v tlakových nádobách
hmotnost: Lehčí než vzduch, lze snadno odvětrat.
kvalita: Jednotná díky propojené síti plynovodů. Rozdíl v základní surovině je dán geomorfologií místa vzniku plynu.
parkování: Lze parkovat v moderních odvětrávaných podzemních garážích.

Budoucnost CNG

I plány Evropské unie směřují k zvýšení počtu vozidel na CNG – v roce 2020 by to mělo být 23,5 milionu vozidel. Díky tomu dojde i k rozšíření počtu plnících stanic cca na 20 tisíc (v současnosti 900 stanic). Evropská unie také předpokládá, že CNG se bude v budoucnu využívat pro výrobu vodíku. Celková spotřeba zemního plynu jako motorového paliva by se tedy měla v horizontu deseti let pohybovat ve výši 47 miliard m 3 (v současnosti 0,5 miliard m 3). Navíc je u nás CNG jako palivo osvobozeno do konce roku 2011 od spotřební daně.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *