ERGO pojišťovna

Rizikové životní pojištění

Popis produktu

Rizikové životní pojištění je vhodné pro všechny, kteří nemají zájem spořit a pro které je rozhodující zajištění rodiny v případě smrti.

Jedná se tak o produkt vhodný například ke krytí úvěru či hypotéky, ale i zajištění rodiny.

Výhody produktu

 • pojištění pro případ úmrtí s pevně stanovenou (neklesající) pojistnou částkou
 • možnost sjednání na 1 rok až 50 let
 • pro všechny od 15 do 70 let věku

Pojistná rizika

S rizikovým životním pojištěním máte sjednanou pojistnou ochranu pouze pro případ úmrtí.

V případě úmrtí pojištěné osoby bude vyplacena sjednaná pojistná částka.

Parametry pojištění

 • pojistné může být placeno běžným způsobem (s měsíční až roční frekvencí), i formou jednorázového pojistného
 • minimální vstupní věk je 15 let
 • maximální vstupní věk je 69 let
 • maximální konečný (výstupní) věk je 70 let
 • minimální pojistná doba je 1 rok
 • maximální pojistná doba je 50 let

Úrazové pojištění Skládačka

Popis produktu

Úrazové pojištění na míru každému klientovi s možností měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany i v průběhu trvání smlouvy.

Úrazové pojištění Skládačka je vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků a přitom očekávají od svého pojištění něco navíc.

Vyberte si alespoň 1 ze 3 povinných krytí a přidejte až 5 volitelných rizik. Navíc s bonusy v podobě vybraných úrazových krytí zdarma!

Výhody produktu

 • 10% sleva na pojistné za společné pojištění partnerů po celou dobu trvání smlouvy
 • 50% sleva pro děti od 0 do 14 let (tarif platí až do 18 let)
 • zdarma krytí Zachraňovací náklady ve výši 10 000 Kč pro každou pojištěnou osobu
 • zdarma krytí Rehabilitační management k pojištění Trvalých následků
 • možnost sjednání pojištění s platností již od následujícího dne

Pojistná rizika

Min pojistná částka Max pojistná částka
Trvalé následky s progresivním plněním* 300 000 3 000 000
+ zdarma bonus Rehabilitační management 30 000 100 000
Smrt následkem úrazu* 300 000 3 000 000
Doživotní úrazový důchod* 1 000 15 000
Denní odškodné při pracovní neschopnosti 100 600
Denní odškodné při pobytu v nemocnici / zotavné 100 600
Kosmetické operace 10 000 50 000
Drobná poškození 1 000 5 000
Bolestné 18 000 54 000
+ ke všem krytím bonus Zachraňovací náklady 10 000

Parametry pojištění

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • na jednu smlouvu je možné pojistit až 5 osob
 • všechny dospělé osoby pojištěné jednou pojistnou smlouvou mají stejná pojistná krytí
 • všechny děti pojištěné jednou pojistnou smlouvou mají stejná pojistná krytí
 • minimální vstupní věk je 0 let
 • maximální vstupní věk je 70 let
 • maximální výstupní (konečný) věk je 80 let

Cestovní pojištění

Popis produktu

I při cestách do zahraničí je potřeba myslet na případná neočekávaná rizika. A nemusí se jednat jen o úraz. Stačí těžší chřipka a finanční rozpočet, plánovaný pro pobyt v zahraničí, vezme za své.

Nespoléhejte se pouze na české zdravotní pojištění a „modrou kartičku“. Každá země má svůj systém zdravotní péče a i v případě ošetření akutního problému můžete být vyzváni k zaplacení lékařského paušálu či jiné spoluúčasti na nákladech léčby. Cestovní pojištění již od 20 Kč na den vám tyto starosti vyřeší.

V základní ceně cestovního pojištění ERGO získáte více než 100 rekreačních sportů zdarmaNavíc jako jedni z mála pojišťujeme adrenalinové sporty a extrémní sporty.

Výhody produktu

 • běžné zimní i rekreační sporty bez přirážky
 • jsme specialisté na pojištění adrenalinových sportů a extrémních sportů
 • samozřejmostí je pojištění léčebných výloh v případě teroristického útoku
 • nonstop asistenční služba EuroCenter Prague, s.r.o. na čísle +420 221 860 626
 • možnost sjednat si pojištění online na poslední chvíli z domova
 • ke každé online smlouvě zasíláme SMS s číslem smlouvy a kontaktem na asistenci

Parametry pojištění

 • smlouva se sjednává na dobu určitou či neurčitou
 • platnost pojištění již od následujícího dne
 • minimální vstupní věk je 0 let
 • maximální vstupní věk není omezen

Přehled tarifů

Popis tarifu
E-Trip pojištění pro jednorázovou cestu do Evropy (včetně Egypta, Maroka, Tuniska, Turecka, Kypru a Izraele), léčebné výlohy a asistenční služby
E-TripALL pojištění pro jednorázovou cestu do Evropy (včetně Egypta, Maroka, Tuniska, Turecka, Kypru a Izraele), kompletní ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)
L-Trip pojištění pro jednorázovou cestu do celého světa vyjma USA, Kanady a Austrálie, léčebné výlohy a asistenční služby
L-TripALL pojištění pro jednorázovou cestu do celého světa vyjma USA, Kanady a Austrálie, kompletní ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)
W-Trip pojištění pro jednorázovou cestu do celého světa, léčebné výlohy a asistenční služby
W-TripALL pojištění pro jednorázovou cestu do celého světa, kompletní ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)
W-Travel celoroční pojištění pro opakované výjezdy do celého světa, maximální doba výjezdu je 45 dnů, léčebné výlohy a asistenční služby
W-TravelALL celoroční pojištění pro opakované výjezdy do celého světa, maximální doba výjezdu je 60 dnů, kompletní ochrana (léčebné výlohy, asistenční služby, úraz, zavazadla, odpovědnost)
CZ-ALL pojištění pro jednorázovou cestu po ČR, úraz, zavazadla, odpovědnost
E-CARD celoroční pojištění pro opakované služební výjezdy do Evropy, léčebné výlohy a asistenční služby
W-CARD celoroční pojištění pro opakované služební výjezdy do celého světa, léčebné výlohy a asistenční služby

Bezpečný domov

Popis produktu

Bezpečný domov byl navržen tak, aby ochránil klienta před rizikem podpojištění a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je tedy navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Navíc získá klient zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost za držbu psa či koně nebo odpovědnost pro spolubydlící osoby v pojištěné domácnosti.

Předmět pojištění

 • rodinný dům s jedním až dvěma byty (může být i rekreační stavba)
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • trvale obydlená domácnost (obývaná minimálně 270 dní v roce)

Pojištění lze sjednat i pro

 • budovy s podnikatelskou činností do 1/3 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace

Výhody produktu

 • jednoduchost – stačí znát pouze m2 obytné plochy své domácnosti nebo nemovitosti
 • bezpečnost – zdarma nonstop asistence pro pomoc v nouzi
 • pojištění občanské odpovědnosti zdarma a s celosvětovou platností
 • 10% sleva při současném pojištění nemovitosti i domácnosti
 • pojištění nemovitosti ve stavbě na 1 rok zdarma
 • pojištění vedlejších budov do 50 m2 a drobných staveb v ceně

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu, pád skály, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, sesuv hornin a lavin, zpětné vzdutí kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla
+ pojištění občanské odpovědnosti z držby nemovitosti zdarma.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý úder blesku, nepřímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pád vesmírných a nebeských těles, náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním, loupež, vandalismus
+ pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vrtulníků, vzducholodí a podobných strojů, jejich částí nebo jejich nákladu a pádem vesmírných a nebeských těles, vichřice
+ pojištění občanské odpovědnosti vlastníka nemovitosti ve stavbě nebo demolici zdarma.

Bezpečný domov PLUS

Popis produktu

Bezpečný domov PLUS představuje novou generaci našeho pojištění majetku a odpovědnosti, které bylo oceněné samotnými klienty jako top produkt prostřednictvím nezávislých finančních serverů.

Bezpečný domov PLUS byl navržen tak, aby ochránil klienta před rizikem podpojištění a složitého oceňování majetku. Pojistná částka je tedy navržena paušálně podle m2 obytné plochy pojištěné nemovitosti nebo domácnosti!

Navíc získá klient zdarma pojištění občanské odpovědnosti s možností připojistit odpovědnost vlastníka nebo opatrovatele psa, koně nebo skotu.

Produktem Bezpečný domov PLUS lze pojistit

 • rodinný dům s maximálně dvěma byty (může být i rekreační stavba)
 • byt v osobním vlastnictví
 • nemovitost ve stavbě
 • domácnost – trvale obydlená i rekreační

Pojištění lze sjednat i pro

 • budovy s podnikatelskou činností do 1/2 obytné plochy
 • vybavení kanceláře nebo ordinace
 • vedlejší budovy na jiném pozemku (např. garáže)
 • bazény
 • odpovědnost s limitem až 10.000.000 Kč

Výhody produktu

 • jednoduchost – stačí znát pouze m2 obytné plochy své domácnosti nebo nemovitosti

Pojištění celého spektra základních i katastrofických rizik již v základní ceně, jako například

 • povodně a záplavy
 • rozbití skla z jakékoliv příčiny
 • škody způsobené zvěří na budově nebo bytu
 • zkrat na elektromotorech
 • odcizení stavebních součástí
 • pojištění elektroniky bez limitu
 • nonstop asistenční služba
 • zajištění náhradního ubytování až na 12 měsíců

Pojistná rizika

Pojištění budov a bytů Požár, výbuch, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, sesuv půdy, kouř, pád stromů a stožárů, poškození budovy 3. osobou, srážková voda, pád lavin, vystoupnutí vody z kanalizace, zemětřesení, povodeň, záplava, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, škody na vodovodním zařízení, rozbití skla z jakékoliv příčiny, přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), škody způsobené zvěří, poškození plotu neznámým vozidlem, vandalismus včetně graffiti, náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka, držitele, nájemce nebo správce budovy či bytu.
Pojištění domácnosti Požár, výbuch, kouř, přímý i nepřímý úder blesku, pád letadla (i bez posádky), náraz neznámého vozidla nebo jeho nákladu, zemětřesení, vichřice, krupobití, tíha sněhu nebo námrazy, pád skály, pád lavin, pád stromů a stožárů, imploze, rázová vlna způsobená nadzvukovými letouny, povodeň, záplava, voda z vodovodního zařízení, krádež vloupáním nebo pokus o takový čin, loupež v místě pojištění i mimo něj, vandalismus, rozbití skla z jakékoliv příčiny, pojištění cestovních zavazadel, zkažení mražených potravin, zneužití telefonu, bydliště dětí studujících mimo domov (i v rámci celé Evropy), přepětí a podpětí (vlivem provozovatele el. sítě), náhradní ubytování do 12 měsíců.
Navíc pojištění občanské odpovědnosti zdarma.
Pojištění budovy/bytu ve stavbě Požár, výbuch, přímý úder blesku, střet nebo zřícení letadel, vichřice, odcizení zabudovaného příslušenství budov, povodeň a záplava.
Navíc zdarma pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka budovy ve stavbě nebo demolici.

Parametry pojištění

 • smlouva se sjednává na dobu neurčitou s platností již od následujícího dne
 • pojistné je vždy placeno běžným způsobem, tedy s měsíční, čtvrtletní, pololetní či roční frekvencí

Pojištění odpovědnosti

Popis produktu

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu!

Výhody produktu

 • celosvětová platnost (jste chráněni i během dovolené či jiného běžného pobytu v zahraničí)
 • ochrana pro všechny členy společné domácnosti (manžel/ka, partner/ka, druh/družka a jejich děti vč. osvojených či v pěstounské péči)
 • v ceně odpovědnost za domácí zvířata s výjimkou psů, koní a hospodářských zvířat
 • možnost připojištění odpovědnosti chovatele psa/koně za výhodnou cenu
 • jednotný limit pojistného plnění na škody na zdraví, na majetku i škody finanční
 • pojištění se sjednává vždy bez spoluúčasti
 • sleva v případě sjednání dalších produktů u ERGO

Parametry pojištění

Pojištění občanské odpovědnosti lze sjednat ve 4 variantách dle zvolené pojistné částky
3 000 000 Kč
5 000 000 Kč
7 000 000 Kč
10 000 000 Kč

Kontakty

Sídlo společnosti

ERGO pojišťovna, a.s.
BB Centrum budova BETA
Vyskočilova 1481/4
14000 Praha 4

Tel.: +420 221 585 111
E-mail: info@ergo.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *