Vitalitas pojišťovna

Vitalitas pojišťovna, a.s. (dále jen „Vitalitas“) je na českém pojistném trhu aktivní od roku 2003. Těžištěm činnosti je cestovní, zdravotní a úrazové pojištění. Komplexní portfolio produktů je průběžně modifikováno a rozšiřováno o moderní pojistné produkty.  Jediným akcionářem je Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (dále jen „OZP“) a Vitalitas je součástí koncernu OZP.

S ohledem na rozsah činnosti je základní kapitál Vitalitas ve výši 90.000.000 Kč více než postačující a společnost plní s výraznou rezervou všechna kritéria solventnosti, včetně SOLVENCY II.

Obsah článku

Krátkodobé cestovní pojištění

Vysoké limity plnění, volitelná rizika, kvalitní asistenční služby a rychlá likvidace pojistných událostí – to je cestovní pojištění Vitalitas. Vitalitas nabízí cestovní pojištění, které flexibilně reaguje na přání a preference klienta. Umožňuje Vám poskládat si své vlastní pojištění v závislosti na délce pobytu v zahraničí, destinaci či typu zahraniční cesty. To vše za příznivé ceny, navíc s možností využívat příspěvků pro pojištěnce OZP a ZPŠ. Krátkodobé pojištění je určeno pro zahraniční cesty v délce 1 – 90 dní.

Riziko Pojistná částka
Léčebné výlohy v zahraničí 5.000.000,- Kč
Asistenční služby
Repatriace 200.000,- Kč
Náklady na opatrovníka 50.000,- Kč
Trvalé následky úrazu 200.000,- Kč
Smrt úrazem 100.000,- Kč
Pojištění osobních věcí a zavazadel 20.000,- Kč
Pojištění zpoždění zavazadel * 10.000,- Kč
Odpovědnost za škodu na zdraví či majetku 10.000.000,- Kč
Pojištění úhrady nákladů na zapůjčení náhradního sportovního vybavení 5.000,- Kč
Pojištění pro případ nevyčerpání hodnoty skipasu 80 % z nevyčerpané hodnoty skipasu, max. 5.000,- Kč
Pojištění pro případ zrušení cesty / služby ** 20.000,- Kč

Program Zvonek

Zvonek je moderní komplexní pojistný produkt, který kombinuje prvky úrazového pojištění pro děti s poskytováním řady výhod v průběhu pojištění. Zvonek je určen výhradně pojištěncům OZP a ZPŠ, do programu lze vstoupit pouze do 12 měsíců věku dítěte.

 • Pro děti od 0 do 6 let
 • Výhradně pro pojištěnce OZP a ZPŠ
 • S příspěvky pro pojištěnce zdravotní pojišťovny
 • Výhody pro každý rok pojištění
Riziko Maximální pojistná částka
trvalé následky úrazu s progresivním plněním 200.000,- Kč, při 100 % trvalých následcích 1.000.000,- Kč
jednorázové plnění za vyjmenované úrazy 1.000,- Kč
náklady spojené s úrazem 10.000,- Kč
jednorázové plnění za operační zákrok v celkové anestezii 10.000,- Kč
hospitalizace v důsledku úrazu 100,- Kč za každý den pobytu v nemocnici

Cena programu Zvonek

Rok programu Roční pojistné Dárek pro Vás
1 0,- rok programu zdarma
2 500,- * knížka
3 450,- zvýhodněné pojistné
4 500,- 200,- na bezpečnostní pomůcky
5 450,- zvýhodněné pojistné
6 500,- Certifikovaná aktovka pro prvňáčka

Program Gina

Komplexní pojistný program Gina je unikátní program pro děti do 18 let, který vznikl ve spolupráci s OZP, a spojuje prvky zdravotní asistence a kvalitního úrazového pojištění.

 • Pro děti od 0 do 18 let
 • Pouze za 1.000,- Kč ročně
 • S příspěvkem pro pojištěnce OZP: pro prvňáčky na jeden rok zdarma
 • Zvýhodněné pojistné po ukončení programu Zvonek a přechodu na Ginu
Riziko Maximální pojistná částka
trvalé následky úrazu s progresivním plněním 200.000,- Kč, při 100 % trvalých následcích 1.000.000,- Kč
jednorázové plnění za vyjmenované úrazy 2.000,- Kč
náklady spojené s úrazem 10.000,- Kč
hospitalizace v důsledku úrazu 200,- Kč za každý den pobytu v nemocnici
pobyt v lázeňských či rehabilitačních zařízeních v důsledku úrazu 100,- za každý den pobytu v lázních či rehabilitačních zařízeních, max. 10.000,- Kč
náklady na konzultace s odborníkem 10.000,- Kč
náklady na zubní implantát / plastickou chirurgii 20.000,- Kč
jednorázové plnění za operační zákrok v celkové anestezii 10.000,- Kč

Pojištění pobytu v nemocnici

Pojištění pobytu v nemocnici Vám pomůže získat dodatečné finanční prostředky, které lze využít např. na nákup léků, vitamínů nebo potravinových doplňků nebo jako příspěvek na nadstandardní pokoj.

V případě hospitalizace z důvodu nemoci či úrazu Vám vyplatíme sjednanou denní dávku za každý den strávený v nemocnici.

 • můžete si zvolit ze dvou variant denní dávky v hodnotě: 100,- nebo 200,- Kč za každý den strávený v nemocnici
 • roční pojistné u denní dávky 100,- Kč činí pro pojištěnce OZP 350,- Kč, pro pojištěnce ostatních zdravotních pojišťoven 500,- Kč
 • roční pojistné u denní dávky 200,- Kč činí 700,- Kč
 • u pojištění pobytu v nemocnici poskytujeme progresivní plnění: v případě hospitalizace v důsledku úrazu vyplatíme dvojnásobek, v případě pobytu na jednotce intenzívní péče vyplatíme trojnásobek sjednané denní dávky
 • sjednanou denní dávku Vám vyplatíme i v případě hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím a porodem (po uplynutí čekací doby), nebo v případě odborného vyšetření v nemocnici, které trvá déle než 24 hodin

pojištění si mohou sjednat osoby s dobrým zdravotním stavem ve věku od 3 do 55 let a cena za pojištění je pro všechny osoby vez ohledu na věk a pohlaví stejná

Pojištění zimních sportů

 • Léčebné výlohy v zahraničí (5.000.000 Kč)
 • Úrazové pojištění na cesty (200.000 Kč, 100.000 Kč pro smrt úrazem)
 • Škody na osobních věcech či zavazadlech (20.000 Kč)
 • Odpovědnost za způsobené škody (10.000.000 Kč)
 • Úhrada nevyčerpané hodnoty skipasu (5.000 Kč)
 • Úhrada nákladů na zapůjčení náhradního vybavení (5.000 Kč)
 • Sportovní pojištění

Kontakty

Vitalitas pojišťovna, a.s.,

Praha 7 – Holešovice,

Tusarova 1152/36,

PSČ 170 00,

IČO 25710966

E-mail: info.cesty@vitalitas.cz

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *