HALALI, všeobecná pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna, a. s., se na trhu pohybuje již více než 25 let. Primárně byla založena k pojišťování činnosti při výkonu práva myslivosti.

V současné době tato oblast zůstává stále hlavní činností pojišťovny, ale pojišťovna se rozvíjí i v jiných oblastech neživotního pojištění.

POJIŠTĚNÍ DOMÁCNOSTI

Domov je symbolem existenční jistoty, jsme ochotni do něj investovat nemalé prostředky a takový majetek je rozumné chránit dobrým pojištěním.

PROČ SI POJISTIT DOMÁCNOST?

 • Předběhněte náhodu, chraňte svůj domov výhodným pojištěním.
 • Pojištění domácnosti lze sjednat velmi jednoduše a rychle.
 • Pojištěním domácnosti ochráníte své movité věci.
 • Neměli byste rovněž zapomenout na pojištění odpovědnosti.

HLAVNÍ VÝHODY

 • maximální pojistná ochrana
 • jednoduché uzavření pojistné smlouvy
 • je to jednoduché, rychlé a přehledné
 • smlouvu u nás uzavřete za pět minut
 • navíc vždycky platíte jen za to, co skutečně potřebujete
 • mějte svou domácnost pod kontrolou díky modernímu způsobu pojištění

POJIŠTĚNÍ STAVEB

 • Vlastní bydlení má největší cenu.
 • Mít střechu nad hlavou a bezpečný domov je snem každého.
 • Chraňte s námi svůj domov.

PROČ SI POJISTIT STAVBU?

Pojištění domu v sobě zahrnuje komplexní ochranu Vašeho domova pro případ požáru, poškození domu silným větrem a proti dalším nepředvídatelným událostem a živelným pohromám.
Může Vás překvapit prasklé vodovodní potrubí, krupobitím poškozená střecha či zatopený sklek.

HLAVNÍ VÝHODY

 • Ve srovnání cen jedno z nejlepších pojištění na trhu
 • Pojištění je platné ihned po sjednání a zaplacení smlouvy

PSÍ POJIŠTĚNÍ

Svému psovi můžete sjednat pojištění na úraz, úhyn, nemoc a k tomu pojištění odpovědnosti za škodu.

Pojištění Myslivosti

POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ČMMJ, Z.S.

Pojištění člena ČMMJ z.s. je základní a nedůležitější servis pro člena a je naší snahou ho neustále rozšiřovat.

POJIŠTĚNÍ MIMO ČMMJ, Z.S.

Každý myslivec by se měl dobře pojistit, aby pokryl všechna rizika, která jsou přímo nasnadě.

POJIŠTĚNÍ SPOLEČNÝ LOV

Pojištění společného lovu je spolehlivé pojištění rizik při společném lovu a mělo by být samozřejmostí.

POJIŠTĚNÍ UŽIVATELE HONITBY

Pro uživatele honitby, kteří nejsou kryti skupinovou smlouvou s ČMMJ z.s., a kteří si uvědomují rizika spojená s lovem a myslivostí.

UCHAZEČ O ZKOUŠKY Z MYSLIVOSTI

Cílem a účelem této odborné myslivecké praxe je získání praktických dovedností a návyků uchazečů pro budoucí výkon práva myslivosti.

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ DĚTÍ

Pojištění úrazu dětí v rámci kroužků spojených s myslivostí (Kroužky mladých přátel a ochrany přírody, Zlatá srnčí trofej) by měla být samozřejmost pro všechny.

POJIŠTĚNÍ EXPONÁTŮ VÝSTAV

Zajištění odpovídajícího pojištění Exponátů v rámci a po dobu celé výstavy, tj. včetně instalace.
Pojištění všech typů, které pojišťovna nabízí, si můžete sjednat online.

Kontakty

Lešanská 1176, 140 00 Praha 4, Česká republika

obchodní oddělení 800 130 649

obchodní oddělení 224 948 473

E-mail: info@halali.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *