Komerční banka

Komerční banka patří mezi největší banky působící na českém trhu. Stejně jako konkurenční společnosti je vlastněna zahraniční finanční skupinou. Většinovým vlastníkem je francouzská Société Générale, která patří mezi největší peněžní domy v Evropě.

Účty

MůjÚčet

 • účet ZDARMA, který obsahuje všechno pro pohodlnou obsluhu Vašich financí
 • běžný účet v Kč s elektronickým výpisem
 • bezkontaktní platební karta
 • všechny výběry z bankomatů KB
 • ovládání účtu přes internet, telefon nebo mobil
 • pasivní náhled prostřednictvím aplikace pro Apple watch, umožňující přehled základních informací o účtu: zůstatek, historie transakcí, blokace a nejbližší bankomaty
 • všechny domácí příchozí platby v Kč na běžný účet v Kč
 • zdarma nastavení neomezeného počtu trvalých příkazů a povolení inkasa vč. SIPO přes elektronické bankovnictví, do 3 měsíců od otevření nového účtu v Kč jsou zdarma i nastavení na pobočce
 • odchozí transakce jsou zpoplatněny dle platného sazebníku KB
 • doplňkové službypodle Vašeho výběru

MůjÚčet Gold

 • účet pro život bez starostí
 • běžný účet v Kč s elektronickým výpisem
 • Zlatá kartas celosvětově platným cestovním pojištěním
 • ovládání účtu přes internet, telefon nebo mobil
 • všechny domácí platby v Kč na účty v Kč zadané přes internet nebo mobil
 • všechny domácí příchozí platby v Kč na běžný účet v Kč
 • povolený debet
 • doplňkové službypodle Vašeho výběru

Co by Vás dále mohlo zajímat

Se Zlatou kartou získáte zdarma všechny výběry ze všech bankomatů KB i mimo KB, včetně zahraničních. Navíc získáte

 • cestovní pojištěnís nadstandardním krytím pro držitele karty a jeho rodinné příslušníky
 • pojištění zavazadel, zpoždění letu, pojištění odpovědnosti, pojištění právní pomoci
 • nonstop asistenční služba pro motoristy na území ČR a Evropy
 • bezpečné placení na internetu díky službě 3D secure

Balíček MůjÚčet Gold Vám navíc umožní

 • sjednání, změnu nebo zrušení povoleného debetu
 • zdarma založení trvalých příkazů nebo povolení inkasa vč. SIPO na pobočce do 3 měsíců od založení účtu
 • převedeníVašich trvalých platebních příkazů a zrušení účtu u stávající banky na požádání

MůjÚčet Plus

 • účet se vším, co potřebujete
 • běžný účet v Kč s elektronickým výpisem
 • bezkontaktní platební karta
 • všechny výběry z bankomatů KB
 • dva výběry měsíčně z bankomatů cizích bank v ČR
 • ovládání účtu přes internet, telefon nebo mobil
 • pasivní náhled prostřednictvím aplikace pro Apple watch, umožňující přehled základních informací o účtu: zůstatek, historie transakcí, blokace a nejbližší bankomaty
 • všechny domácí platby v Kč na účty v Kč zadané přes internet nebo mobil
 • všechny domácí příchozí platby v Kč na běžný účet v Kč
 • založení, změnu i zrušení trvalých příkazů a povolení inkasa včetně SIPO prostřednictvím mobile nebo internetu
 • povolený debet
 • doplňkové služby podle Vašeho výběru

Balíček MůjÚčet Plus Vám navíc umožní

 • sjednání, změnu nebo zrušení povoleného debetu
 • zdarma založení trvalých příkazů nebo povolení inkasa vč. SIPO na pobočce do 3 měsíců od založení účtu
 • převedení Vašich trvalých platebních příkazů a zrušení účtu u stávající banky na požádání

MůjÚčet Junior

 • zřízení účtu pro děti od 6-15 let
 • vedení účtu možné až do 18 let dítěte
 • platební karta s vlastním designem zdarma.
 • výběry z KB bankomatů a zobrazení zůstatku na účtu v KB bankomatu zdarma
 • mobilní a internetové bankovnictví jak pro dítě, tak pro zákonného zástupce
 • vedení účtu a příchozí transakce zdarma
 • notifikační SMS o zůstatku na účtě zdarma

Spoření

Spořicí konto Bonus

 • spořicí konto pro ty, kteří vyžadují zhodnocení prostředků a zároveň okamžitý přístup ke svým financím
 • peníze jsou úročeny dvousložkovou úrokovou sazbou, složenou ze základní a bonusové úrokové sazby
 • peníze jsou vždy k dispozici bez výpovědní lhůty
 • účet lze ovládat prostřednictvím internetového bankovnictví MojeBanka a Mobilní banka nebo Expresní linky KB
 • spořicí konto je určeno majitelům běžného účtu u KB a je poskytováno bez poplatku za zřízení i vedení účtu
 • minimální riziko – vklad je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách

Spořicí konto Bonus Aktiv

 • spořicí konto bez výpovědní lhůty, které Vám přinese zhodnocení Vašich vkladů a zároveň umožní libovolně nakládat s naspořenými úsporami
 • KB Spořicí konto Bonus Aktiv Vám kromě klasického zhodnocení v podobě základní úrokové sazby (úrok je připisován čtvrtletně) přinese ještě bonus jako odměnu za Vaši další aktivitu u KB
 • Bonusem Vás odměníme za každý měsíc, ve kterém nejméně pětkrát zaplatíte v celkovém součtu minimálně 5 000 Kč některou z platebních karet vydaných k Vašim účtům u KB
  • mezi tyto platby jsou počítány platby debetními i kreditními kartami, a to i těmi, které k Vašim účtům používají zmocněné osoby
  • bonus získáte nejenom za platby kartou v obchodní síti, ale například také za platby kartou na internetu, za nabití mobilního telefonu v bankomatu nebo nabití elektronické peněženky
  • bonus je připisován pololetně a je počítán vždy z nejnižšího zůstatku za dané pololetí
  • výši bonusové sazby Vám garantujeme vždy na celé kalendářní pololetí, za které se bonus vypočítává
  • rozhodující pro vyhodnocení platby je datum zaúčtování transakce

 Spořicí konto Bonus Invest

 • spořicí konto bez výpovědní lhůty, které Vám přinese zhodnocení Vašich vkladů a zároveň umožní libovolně nakládat s naspořenými úsporami
 • minimální riziko – vklad je pojištěn podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách
 • KB Spořicí konto Bonus Invest Vám kromě klasického zhodnocení v podobě základní úrokové sazby přinese ještě bonus jako odměnu za investování
 • Bonusem Vás odměníme za investice do vybraných investičních produktů
  • bonus je připisován pololetně a je počítán z nižší z částek vkladu do vybraných produktů a zůstatku spořicího účtu za dané pololetí
  • výši bonusové sazby Vám garantujeme vždy na celé kalendářní pololetí, za které se bonus vypočítává
  • základní úrok je připisován čtvrtletně

Stavební spoření

 • spořicí produkt se státní podporou až 2 000 Kč ročně
 • výše státní podpory a podmínky pro její poskytnutí se řídí zákonem o stavebním spořeníč. 96/1993 Sb., v platném znění
 • umožňuje čerpat výhodnou půjčku na bydlení, tedy např. koupi, rekonstrukci nebo zařízení bytu či domu
 • jak získat úvěr ze stavebního spoření:
  • zvolíte si cílovou částku, která by měla odpovídat výši potřebných prostředků
  • po naspoření určité části cílové částky a po uplynutí určité doby, můžete zbytek cílové částky získat formou výhodnéhé půjčky ze stavebního spoření
 • pro děti jsme připravili zvýhodněné smlouvy o stavebním spoření, Mopy Junior a Mopísek, se slevou na poplatku nebo zdarma. Naspořené prostředky je potom možné využít jako základ pro pořízení vlastního bydlení nebo například k financování studia. Tyto smlouvy jsou uzavírány na cílovou částku až do výše 150 000 Kč
 • Zvýhodněnou smlouvu s nulovým poplatkem za uzavření jsme připravili také pro klienty ve věku 55+

Dětské životní pojištění Brouček

 • jedná se o investiční životní pojištění pro děti
 • součástí je pojištění pro případ smrti a dožití dospělého
 • dále máte možnost sjednání úrazového připojištěnípřipojištění hospitalizace dítěte i dospělého
 • můžete volit ze dvou variant pojištění: spořicí a ochranné
 • zajistíte finanční prostředky pro dítě v případě nenadálých událostí
 • získáváte garanci kontinuity spoření a pojištění v nepříznivých životních situacích – v případě plné invalidity nebo smrti pojištěného dospělého platí pojistné v plné výši pojišťovna
 • poskytovatelem produktu je Komerční pojišťovna a.s.

Spořící účet Junior?

Hledáte pro Vaše děti výhodnější formu odkládání naspořených peněz místo porcelánového prasátka? Spořicí účet Junior představuje bezpečnou a výhodnou formu ukládání nastřádaných korunek a peněžních dárků od rodiny nebo známých.

  Co účet obsahuje:

 • vedení spořicího účtu s měsíčním výpisem zasílaným elektronicky po pohybu zdarma
 • zvýhodněnou úrokovou sazbu do 50 000 Kč
 • tuzemské příchozí platby v Kč a vklady hotovosti zdarma
 • jednu odchozí tuzemskou elektronickou platbu z účtu v maximální výši 50 000 Kč měsíčně zdarma (jiné odchozí platby nejsou povoleny)
 • přístupy do mobilního a internetového bankovnictví (Mobilní banka a MojeBanka) pro zákonné zástupce
 • od 6 let možnost zřídit mobilní a internetové bankovnictví i pro dítě

Pojištění

MojePojištění plateb

 • jedná se o úrazové pojištění, kterým pokryjete riziko dlouhodobé pracovní neschopnosti, invalidity nebo úmrtí pojištěného následkem úrazu
 • pojištění je spojené s Vaším běžným korunovým účtem vedeným KB
 • máte na výběr ze čtyř variantpojištění: Klasik/Klasik+ a Extra/Extra+
 • varianta Extra/Extra + kryje navíc riziko ztráty zaměstnání
 • výši pojistného plnění Vám určíme z pravidelných plateb odeslaných z Vašeho běžného účtu KB
 • podle typu pojistné události a zvolené varianty bude Vám nebo Vaší rodině vyplácena částka až 10 000 Kč měsíčně
 • v případě náhlého úmrtí následkem úrazu bude navíc Vašim blízkým vyplaceno do 48 hodin rychlé plnění ve výši až 100 000 Kč
 • k jednomu běžnému účtu můžete sjednat 1 nebo 2 pojištění, a to pro majitele nebo zmocněnou osobu k tomuto účtu
 • pojištění sjednáváte na jeden rok s automatickým prodloužením maximálně do 66. roku věku pojištěného (včetně)
 • pravidelnou platbou se pro účely pojistného plnění rozumí měsíční, čtvrtletní, pololetní nebo roční platby hrazené z účtu KB poskytovateli služeb – jedná se např. o tyto položky:
  • nájem / podnájem
  • platby za odběr elektřiny a plynu
  • platba za externí dodávku tepla a teplé vody
  • platba za vodné / stočné
  • příspěvky na fond oprav
  • platby členského podílu u družstevního bydlení
  • platba za telefon, rozhlas a televizi
  • platba za datové služby – internet
  • platba za vzdělání a školské služby
  • platby za parkovací nebo garážové stání
  • a další – vyloučeny jsou pouze splátky úvěrů
 • pojistné plnění v případě pojistné události:
  • pravidelné měsíční pojistné plnění
   • 1/12 celkových ročních výdajů placených z běžného účtu u KB během posledních 12 měsíců před pojistnou událostí
   • maximální výše je dána zvolenou variantou pojištění
   • tato částka je vyplácena po dobu max. 12 měsíců nebo po dobu trvání pojistné události

MojeJistota

 • Základem je pojištění pro případ smrti pojištěného dospělého
 • K rizikovému životnímu pojištění lze pro pojištěného dospělého sjednat následující doplňková pojištění:
  • pojištění pro případ invalidity
  • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
  • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
  • pojištění pro případ poškození úrazem
  • pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu
  • pojištění pro případ pracovní neschopnosti
  • pojištění pro případ hospitalizace
  • pojištění pro případ závažných onemocnění
 • Pro pojištěné dítě (nejvíce 4 děti) lze sjednat následující doplňková pojištění:
  • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
  • pojištění pro případ poškození úrazem
  • pojištění pro případ hospitalizace následkem úrazu
  • pojištění pro případ hospitalizace
  • pojištění pro případ závažných onemocnění

Individuální cestovní pojištění

 • jedná se soukromé pojištění osob na cestách do zahraničí i po České republice
 • k základnímu pojištění nezbytných léčebných výloh v zahraničí (včetně nákladů na léky či převoz klienta) lze doobjednat řadu připojištění (úrazové, odpovědnosti za škodu, zavazadel, storna zájezdu)
 • součástí pojištění jsou i rozsáhlé asistenční služby dostupné 24 hodin denně po celý rok v českém jazyce kdekoli na světě
 • pojištění si můžete dle typu cesty sjednat ve 3 variantách: turistické, pracovní a sportovní
 • pojištění na jednu cestu je k dispozici ve 3 variantách podle délky trvání cesty: a) do 90 dní, b) 91 – 180 dní, c) 181 – 366 dní
 • lze uzavřít také pojištění na opakované cesty po dobu jednoho roku, a to ve formě: a) firemní přenosné pojištění pro 1 osobu, b) osobní nepřenosné pojištění pro 1 osobu, c) pojištění pro 2 osoby
 • k dispozici máte 2 limitní třídy pojistného: třídu A s limitem 3 000 000 Kč a třídu B s limitem 5 000 000 Kč
 • výše pojistného se vedle typu cesty a limitní třídy odvíjí také od destinace, do které cestujete – pro území Evropy (včetně ostrovů ve Středozemním moři a Kanárských ostrovů, Izraele, Kypru, Maroka, Tuniska a Turecka) platí výhodnější cenové podmínky než pro zbytek světa

MojePojištění majetku

Je to pojištění, které Vám pomůže při mimořádných událostech, jako jsou požár, výbuch, úder blesku, poškození vodovodu, zatečení srážek, nebo Vás ochrání před odcizením a vandalismem. V rámci produktu Mojepojištění majetku si můžete pojistit v jedné smlouvě jak nemovitost, tak i domácnost a odpovědnost

Co Vám MojePojištění majetku přináší?

 • vždy aktuální pojistnou hodnotu, nehrozí tak riziko podpojištění
 • získáte maximální ochranu nemovitosti, jejího vybavení i škod, které Vy sám či rodina způsobíte
 • nemusíte se obávat, že zapomenete pojistit některá běžná pojistná nebezpečí a dozvíte se to až při neplnění vzniklé škody
 • nemusíte se obávat, že u některých pojistných nebezpečí stanovíte nižší částku, než je skutečná hodnota zničených věcí, a obdržíte pouze částečnou finanční náhradu

Hlavní výhody MojePojištění majetku

 • neuplatňujeme podpojištění, pojištění jednou sjednáte a dál už žijete bez starostí
 • pojistné plnění je vždy v nových cenách, což znamená plnění v takové výši, která umožní koupit si věc stejnou, případně podobnou
 • nadstandardní asistenční služby zdarma v rámci pojištění majetku
 • uhradíme za Vás až 12 splátek úvěru na bydlení, pokud škoda přesáhne 20 % hodnoty pojištěného majetku
 • při škodě vyžadující celkovou rekonstrukci pojištěné nemovitosti zaplatíme nájem až 10 000 Kč měsíčně po dobu opravy, nejdéle 12 měsíců

Pojištění úrazu

 • Jednoduché a rychlé sjednání
Pojištěné riziko
Pojištěné riziko Dospělý Dítě
Smrt následkem úrazu 100 000 Kč (pojistná částka) 10 000 Kč (pojistná částka)
Trvalé následky úrazu 100 000 Kč (pojistná částka) 100 000 Kč (pojistná částka)
Hospitalizace následkem úrazu 100 Kč (denní dávka) 100 Kč (denní dávka)

Kontakt

Sídlo centrály

Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
P.O. BOX 839,
Česká Republika

IČ: 45317054
DIČ: CZ699001182
ID datové schránky: 4ktes4w

BIC kód: KOMBCZPP
Kód banky: 0100
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *