Moderní technologie šetří skladovací prostory a zvyšují efektivitu

Najít pro sklad dostatečně prostorné místo v dobré lokalitě není tak snadné jako v minulosti. Z úsporných důvodů se provozovatelé skladů stále častěji přiklání k technologii automatizovaného kapacitního skladování, která je oproti klasickému skladování efektivnější – spočívá ve „zhutnění“ prostoru a zvýšení množství uskladněného zboží při zachování podlahové plochy. Toho lze dosáhnout různými způsoby – jednak minimalizací manipulačních uliček nebo efektivnějším využitím výšky budovy.

Věžové systémy a optimální manipulační technika

Praktickým příkladem řešení jsou automatické věžové systémy na principu výtahu, které umožňují skladování do výšky až 30 metrů. Dále pak technologie paletových tunelů spočívající v eliminaci manipulačních uliček.

Problémy s nedostatkem skladové kapacity samozřejmě řeší i vhodně zvolená manipulační technika. Tedy specializované manipulační vozíky, jako například technika určená do užších uliček, která umožňuje zakládání zboží kolmo ke směru pohybu.

Ale jak vyřešit situaci, kdy by speciální stroje nebyly příliš vytěžovány? Právě z těchto důvodů se spousta provozovatelů uchyluje k používání čelních vozíků a tedy i k nutnému rozšíření uliček, které vede ke snížení skladové plochy. Přitom stačí implementovat otočné rameno se zakládkovými vidlemi. V konečném součtu se šířky manipulačních uliček sníží o polovinu a kapacita skladu vzroste o třetinu.

Truck and trolley

K velmi efektivním opatřením patří také nahrazení klasického elektrického vysokozdvižného vozíku konceptem truck and trolley, který spočívá ve vychystávání z/do roltejnerů. Obsluha manipuluje se zbožím přímo z vozíku a může jich za sebou táhnout i několik. K dalším výhodám (oproti tradičním nízkozdvižným vozíkům) patří také lepší manévrovatelnost, nízká šířka vozíku a schopnost otáčení se kolem své osy. Dané řešení zvyšuje produktivitu o desítky procent.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *