Odhady a ocenění nemovitostí

Odhady a ocenění nemovitostí 

Potřebujete znát hodnotu své nemovitosti? Ve chvíli, kdy ji chcete prodat, použít jako zástavu nebo potřebujete znát její hodnotu kvůli řízení rozvodovému či dědickému, pak musíte využít služeb odborného odhadce, který odhad ceny nemovitosti provede.

Kdy je třeba využít znalecký posudek nemovitosti?

Nechat si vypracovat znalecký posudek nemovitosti musíte v případě, že kupujete či prodáváte nemovitost. Jeho obsahem je podrobný popis dané nemovitosti, do kterého jsou uvedeny veškeré parametry jako je technický stav, její stáří, popis lokality a také například informace o tom, kdo má k domu vlastnická práva a jaké jsou zde omezení. Při vypracování tohoto posudku vychází znalec z platného cenového předpisu, který musí v určitých bodech striktně dodržet. Z tohoto důvodu se odhadní a tržní cena mohou výrazně lišit. Znalecký posudek je vypracován znalcem, kterého jmenoval krajský soud, na základě zákona o oceňování majetku.

Pro vypracování znaleckého posudku je potřeba doložit list vlastnictví, snímek katastrální mapy, projektovou dokumentaci a kupní smlouvu. Znalec vždy kontroluje, zda jsou předložené dokumenty odpovídající skutečnosti.

O výhodnosti budoucí investice tedy napovídá tržní ocenění nemovitostí. Můžeme jej také nazvat prodejní hodnotou nemovitosti stanovenou na základě srovnání s jinou nemovitostí, případně s jejím výnosem. Tržní hodnotu nemovitosti pak ovlivňuje poloha, počet metrů čtverečních, jak je obestavěn prostor, jaká je zde infrastruktura, dopravní dostupnost a občanská vybavenost. Tržní cenu zvyšuje také garáž, parkovací místo nebo balkon, dostatečná zeleň v okolí. Odhadce stanoví cenu, která bude odpovídat současné situaci na realitním trhu. Se správně stanovenou cenou máte jistotu, že nemovitost rychleji prodáte, aniž byste museli cenu dodatečně snižovat nebo naopak zvyšovat.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *