Pojišťovna VZP

PVZP je největším retailovým prodejcem cestovního pojištění a jedničkou na trhu v oblasti zdravotního pojištění cizinců. Poskytuje pojištění zdravotních rizik (úraz, pojištění nemocenských dávek, pojištění v případě závažných onemocnění a další). Má bohaté zkušenosti v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů i podnikatelů včetně profesní odpovědnosti lékařů, farmaceutů a zdravotnických zařízení. Jediným akcionářem PVZP je Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP ČR).

Povinné ručení Jízda

 • odtah do servisu až 150 km
 • výměna pneu
 • dobití baterie
 • dotankování atd.

Limit 45 mil. Kč
Limit 70 mil. Kč + úrazové pojištění řidiče
Limit 140 mil. Kč + úrazové pojištění řidiče

Dalším, koho může nové pojištění vozidel oslovit, jsou řidiči, kteří stojí o komplexní pojištění, ale jejich auto už nepatří mezi poslední modelové řady. Povinné ručení musí mít samozřejmě každý vůz, ale nad havarijním pojištěním spousta řidíčů mávne rukou. Dojem, že starší auto už se nevyplatí pojistit, je přitom chyba – komplexní autopojištění od PVZP je nastavené tak výhodně, že se vyplatí i majitelům starších vozů. Rozhodně totiž nezruinuje vaši kapsu, ale bezpečně vás uchrání před situací, kdy byste v případě zaviněné nehody zůstali bez auta i bez peněz.

Havarijní pojištění Jízda

 • Včetně kompletních asistenčních služeb
 • S povinným ručením odtah až 300 km

Trefa – havarijní pojištění s kompletním rozsahem pro nová i starší vozidla
Klasik – dostupné havarijní pojištění s kompletním rozsahem pro vozidla starší 5 let

Doplňková pojištění

 • Pojištění skel vozidla – pro všechna obvodová skla automobilu s limitem až 100 000 Kč
 • Pojištění ošetření psů a koček – pro úhradu veterinární péče po autonehodě do výše 30 000 Kč
 • Pojištění odcizení – kryje odcizení celého vozidla nebo jeho části
 • Pojištění živelní události – kryje nastalé živelní události, ale i střet se zvěří
 • Pojištění zavazadel – i pro převáženou elektroniku s limitem až 40 000 Kč
 • Úrazové pojištění – pouze pro řidiče nebo pro celou posádku
 • Rozšířené asistenční služby – navýšení limitů nad rozsah asistenčních služeb k povinnému nebo havarijnímu pojištění
 • Pojištění náhradního vozidla – při opravě vozidla po nehodě
 • Pojištění GAP – ve spojení s havarijním pojištěním je při totální škodě nebo odcizení vyplacena cena nového vozidla

Nové balíčky pojištění na cesty

Přibalte si přesně takové pojištění, které potřebujete. Na výběr máte ze tří základních variant (MINI, OPTIMAL, ELITE).

MINI OPTIMAL ELITE
Pojištění léčebných výloh vč. repatriace X X X
Pojištění odpovědnosti X X X
Pojištění osobních věcí X X
Úrazové pojištění X X
Pojištění hospitalizace X

Připojistit si můžete:

 • nebezpečné, extrémní či profesionální sporty, sportovní soutěže
 • pojištění zásahu Horské záchranné služby
 • pojištění veterinární péče pro domácí mazlíčky (psy a kočky)
 • pojištění zpoždění či zmeškání dopravního prostředku
 • pojištění stornovacích poplatků (lze sjednat pouze na pobočkách PVZP, a. s., a VZP ČR)
 • a mnoho dalších připojištění

Základní zdravotní pojištění cizinců

 • Úhrada nákladů na nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace ve všech zdravotnických zařízeních v ČR v nezbytném rozsahu
 • Nepřetržité asistenční služby od renomované společnosti AXA Assistance
 • Lze sjednat od 1 dne do 36 měsíců
 • Je určeno pro všechny věkové kategorie
 • Výše limitu od 1,7 mil. Kč do 2,1 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Vztahuje se na Českou republiku a státy schengenského prostoru
 • Součástí je úhrada za nezbytná vyšetření potřebná ke stanovení diagnózy a léčebného postupu, nezbytné ošetření a hospitalizaci, včetně akutního ošetření zubů, ambulantně předepsaných léků a případnou repatriaci do země původu
 • Možnost připojištění sportovních soutěží, nebezpečných či extrémních sportů

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Plus

 • Unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního pojištění
 • Úhrada za preventivní a dispenzární zdravotní péči včetně péče související s těhotenstvím a porodem, za akutní stomatologii, za lékařem předepsané ambulantní léky a prostředky zdravotnické techniky
 • Není nutné absolvovat vstupní lékařskou prohlídku vyjma připojištění typu „Novorozenec“
 • Možnost připojištění typu „Novorozenec“, které zahrnuje úhradu nákladů v případě poporodní péče o novorozence pojištěné matky
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Pojištění lze sjednat na dobu od 4 do 60 měsíců
 • Výše limitu je volitelná – 1,7 mil. Kč nebo 2,0 mil. Kč na 1 pojistnou událost

Komplexní zdravotní pojištění cizinců Exclusive

 • První komerční zdravotní pojištění pro cizince, které je svým rozsahem zcela shodné s veřejným zdravotním pojištěním ČR
 • Produkt je navíc rozšířen i o další užitečné služby (asistenční služba, repatriace, převoz tělesných ostatků, nehradí se regulační poplatky)
 • Na rozdíl od jiných zdravotních komerčních pojištění zcela bez výluk
 • Nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA Assistance
 • Určeno pro všechny cizince bez rozdílu věku, kteří chtějí mít na území České republiky zajištěnou opravdu kvalitní zdravotní péči
 • Výše limitu pojistného plnění je volitelná – 1,8 mil. Kč nebo 3,0 mil. Kč na 1 pojistnou událost
 • Pojištění plně odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v ČR a je akceptováno Odborem azylové a migrační politiky
 • Rozsah shodný s veřejným zdravotním pojištěním ČR, a to zcela bez výluk
 • Pojištění profesionálních sportů je součástí pojištění
 • Možnost připojištění pojištění léčebných výloh pro území tzv. schengenského prostoru

Pojištění občanů

Pojištění běžné občanské odpovědnosti

 • Náhrada za újmu na zdraví, na věcech movitých i nemovitých a na živém zvířeti způsobenou při běžných činnostech, jako např. při zábavě, rekreaci, sportu, v domácnosti
 • Vztahuje se na všechny členy žijící ve společné domácnosti – manžela/ku či druha/družku, děti, včetně osvojených či svěřených do péče, rodiče i zvířata chovaná v domácnostech. Přesné vymezení spolupojištěných osob je uvedeno v pojistných podmínkách
 • Platnost pojištění na území České republiky a Evropy s možností rozšíření platnosti na Svět
 • Možnost volby limitů pojistného plnění i výše spoluúčasti
 • Nevztahuje se na újmy vzniklé v souvislosti s výdělečnou činností

Na co se pojištění vztahuje?

Újma na zdraví člověka

 • Bolestné, ztížení společenského uplatnění
 • Duševní útrapy blízkých osob v případě usmrcení či vážného ublížení na zdraví
 • Následné finanční škody (ztráta výdělku, ušlý zisk, náklady na léčení apod.)

Újma na věcech movitých i nemovitých

 • Škody na věci způsobené poškozením, znehodnocením, zničením, ztrátou
 • Následné finanční škody (ušlý zisk, likvidace pojištěné věci apod.)

Újma na živém zvířeti

 • Usmrcení, ztráta, zranění zvířete
 • Následné finanční škody (např. ušlý zisk)

Pojištění domácnosti

 • Komplexní ochrana vybavení vašeho domova (movité věci v rodinných domech, chatách a chalupách, v bytech v osobním vlastnictví i v pronájmu, věci v nebytových prostorách např. v garáži či ve sklepě)
 • Možnost sjednání pojištění trvale i rekreačně obývaných domácností
 • Široký rozsah pojistných nebezpečí (od požáru, krádeže vloupáním, povodně nebo záplavy přes vichřici a krupobití až k přepětí či pojištění atmosférických srážek proti tzv. „zatečení“)
 • Vyberte si ze dvou variant pojištění – Standard, nebo Maxi
 • Možnost volby pojistných částek, limitů a spoluúčastí
 • Pojistné plnění převážně v nových cenách (tj. cena, za kterou lze v daném čase a místě pořídit tutéž věc jako novou)
 • Pojištění občanské odpovědnosti za újmy způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění až 15 mil. Kč
 • Maximální variabilita a flexibilita pojištění včetně možnosti sjednání běžné občanské odpovědnosti a odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v jedné smlouvě s pojištěním majetku
 • Technická pohotovostní služba až 3x ročně (v celkové hodnotě až 8 000 Kč) od renomované asistenční služby AXA Assistance zdarma (zablokování dveří, stav nouze)

Pojištění nemovitosti

 • Komplexní pojistná ochrana nemovitostí (rodinné domy, chaty a chalupy, bytů v osobním vlastnictví, vedlejší stavby – např. garáže, oplocení, hospodářské budovy …)
 • Široký rozsah pojistných nebezpečí (od požáru, krádeže vloupáním, povodně nebo záplavy přes vichřici a krupobití až k přepětí, poškození zateplené fasády, poškození stromů a okrasných rostlin na zahradě, pojištění atmosférických srážek – „zatečení“ do budovy,…)
 • Vyberte si ze dvou variant pojištění – Standard nebo Maxi
 • Možnost volby pojistných částek, limitů a spoluúčastí
 • Pojistné plnění převážně v nových cenách (tj. cena, za kterou lze v daném čase a místě vybudovat novostavbu stejného druhu, rozsahu a kvality)
 • Bonus až 25 % za bezeškodný průběh
 • Pojištění občanské odpovědnosti za újmy způsobené třetím osobám s limitem pojistného plnění až 15 mil. Kč (včetně odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nemovitosti)
 • Maximální variabilita a flexibilita pojištění včetně možnosti sjednání běžné občanské odpovědnosti a odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli v jedné smlouvě s pojištěním majetku
 • Technická pohotovostní služba až 3x ročně (v celkové hodnotě až 8 000 Kč) od renomované asistenční služby AXA Assistance ZDARMA (zablokování dveří, stav nouze)

Úrazové pojištění

 • Pojištění smrti úrazem
 • Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění invalidity následkem úrazu
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu
 • Při sjednání není nutná lékařská prohlídka ani potvrzení od lékaře či vyplnění zdravotního dotazníku
 • Vztahuje se i na pracovní úraz
 • Pojištění se vztahuje na úrazy vzniklé v ČR i ve světě
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení lze nastavit tak, aby bylo vypláceno IHNED po stanovení diagnózy
 • Základní pojištění zahrnuje i rekreační sporty
 • Možnost připojištění rizikových sportů
 • Lze kombinovat jednotlivé druhy pojištění
 • Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně
 • Při roční frekvenci placení 1 měsíc pojištění ZDARMA

Dětské úrazové pojištění MEDVÍDEK

 • Úrazové pojištění Medvídek může být sjednáno pro děti ve věku 0–15 let bez potvrzení od lékaře či nutnosti absolvovat lékařskou prohlídku
 • Pojištění je platné po celém světě a zahrnuje rekreační sporty. Nebezpečné či extrémní sporty je možné připojistit
 • Platit lze ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Při roční frekvenci placení 1 měsíc pojištění ZDARMA
 • Pojištění smrti úrazem
 • Pojištění smrti úrazem v motorovém vozidle
 • Pojištění trvalých následků úrazu
 • Pojištění invalidity následkem úrazu
 • Pojištění tělesného poškození způsobeného úrazem
 • Pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu
 • Pojištění hospitalizace následkem úrazu

Zdravotní pojištění Patron

 • Pojištění pro případ hospitalizace – s úhradou až 1 000 Kč denně za hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu či těhotenství a porodu a platností na území celého schengenského prostoru
 • Pojištění pro případ pracovní neschopnosti – s úhradou až 500 Kč denně po dobu pracovní neschopnosti v délce až jednoho roku
 • Při sjednávání není nutné dokládat potvrzení o příjmu ani lékařské vyšetření
 • U OSVČ není vyžadována účast na nemocenském pojištění
 • Pojištění pro případ hospitalizace a pojištění pro případ pracovní neschopnosti lze sjednat společně i zcela samostatně

Pojištění podnikatelů

Obchodní místo Adresa
Brno – Benešova Benešova 10, 659 14 Brno
Brno – Fakultní nemocnice Brno Netroufalky, 625 00 Brno
České Budějovice Žižkova 22, 370 01 České Budějovice
Hradec Králové Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové
Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 17 (bývalý hotel Corso), 466 01 Jablonec nad Nisou
Jihlava Benešova 23, 586 01 Jihlava
Karlovy Vary Dr. Janatky 2, 360 21 Karlovy Vary
Liberec 5.května 170/17, 460 01 Liberec 1
Litoměřice Lidická 5/54, 412 01 Litoměřice
Most Višňová 1, 434 33 Most
Olomouc Horní Lán 1327/6A, 779 00 Olomouc
Ostrava Masarykovo náměstí 24/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Pardubice Karla IV. 73, 530 02 Pardubice
Plzeň Sady 5. května 57/2699, 301 00 Plzeň
Praha 1 – Na Perštýně Na Perštýně 6, 110 00 Praha 1
Praha 2 – Vinohrady Škrétova 12, 120 00 Praha 2
Praha 5 – Motol V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
Praha 6 – Vítězné náměstí Vítězné náměstí 9, 160 00 Praha 6
Teplice 28. října 975/23, 415 01 Teplice
Uherské Hradiště Františkánská 139, 686 01 Uherské Hradiště
Zlín Zarámí 160, 760 01 Zlín

Tel.: +420 233 006 311

E-mail: INFO@PVZP.CZ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *