Servisní pojišťovna

První česká servisní pojišťovna byla založena v roce 1997. Její základní kapitál činí 105 mil. Kč a kapitálově je to ryze česká společnost.

Předsedou představenstva je JUDr. Ing. Ladislav Samohýl, většinový vlastník společnosti Samohýl Motor Holding. Tato společnost sdružuje síť prodejen automobilů a autorizovaných servisů významných světových značek – Mercedes-Benz, Volkswagen, Škoda, Audi, Hyundai, Jeep, Chevrolet.

Znalost problematiky a snaha zabezpečit pro zákazníky maximální servis a dokonalé služby byla i hlavním motivem vzniku pojišťovny, která se specializuje na havarijní pojištění vozidel. Nabízíme proto našim klientům řadu netradičních služeb, kterými se odlišujeme od jiných pojišťoven.

Obsah článku

Havarijní pojištění automobilu

Naše havarijní pojištění je jednoduché, přehledné a poskytuje účinnou ochranu před následky případných škod na Vašem vozidle. U nás si můžete sestavit havarijní pojištění na míru svého vozu dle Vašich konkrétních požadavků. Lze si zvolit nejen standardní krytí ALL RISK v široké škále volitelných spoluúčastí, ale také možnosti velmi výhodných doplňkových připojištění. Základním kamenem havarijního pojištění je pojištění samotného vozidla.

1. Základní pojištění je možné sjednat v rozsahu:

ALL RISK – poškození nebo zničení:

 • Živelnou událostí
 • Havárií
 • Střetem se zvěří
 • Vandalismem
 • Poškození od zvířat na zaparkované voze
 • Odcizením

Pojistná částka

Pojištění lze sjednat na novou (u nového vozidla), nebo obvyklou cenu vozidla (u ojetého vozidla).

Spoluúčast

Pojištění se sjednává se spoluúčastí podle volby pojištěného.
Klientem zvolená spoluúčast se do smlouvy uvádí ve výši v procentech a minimální částce v Kč.

Územní rozsah pojištění

Územní rozsah základního pojištění je na území EVROPY a Turecka s výjimkouu Běloruska, Moldavska, Ruské federace a Ukrajiny.

Zabezpečení vozidla

Při závazku zákazníka, že jeho motorové vozidlo bude zabezpečeno, poskytuje se sleva na pojistném podle toho, jakou kombinaci zabezpečovacích zařízení si zákazník vybral.

Druh zabezpečovacího zařízení Sleva
Mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem, blokující převody vozidla (např. Construct, Defend Lock, Medvěd blok …). 10%
Zařízení pro pasivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného GPS vysílače/přijímače ve vozidle 10%
Zařízení pro aktivní lokalizaci odcizeného vozidla na principu aktivovatelného vysílače /přijímače ve vozidle s celorepublikovou působností, které je napojeno na centrální vyhledávací systém (např. Lo Jack, Patriot…). 20%
Kombinace mechanického zabezpečení a aktivní lokalizace 30%

2. Doplňková pojištění:

K základnímu havarijnímu pojištění lze sjednat následující druhy doplňkových pojištění:

Asistence

Servisní pojišťovna nevyužívá služeb žádné asistenční společnosti, asistenční služby poskytuje přímo. Má k dispozici nonstop službu s kompletním servisem pro pojištěné včetně odtahové služby a náhradních vozidel. Asistenřční služby jsou pro klienty poskytovány ZDARMA v rámci pojištění.

GAP

Pojištění pro nová vozidla, kryje rozdíl mezi hodnoto vozidla v době pořízení a obecnou cenou vozidla v době pojistné události (odcizení nebo totální škoda). Možnost připojištění až na 36 měsíců.

Mimořádná výbava

Pojištění se vztahuje na mimořádnou výbavu uvedenou v pojistné smlouvě. Pojistná částka mimořádné výbavy je zahrnuta do celkové pojistné částky vozidla.

Všechna skla

Pojištění se vztahuje na pojistná rizika živelní událost, havárie a vandalismus. Pojištění je bez spoluúčasti do výše sjednaného limitu.

Půjčovné

Pojištění nákladů na zapůjčení vozidla, stane-li se pojištěné vozidlo nepojízdné následkem pojistné události na dobu delší než 8 hodin a je-li náhradní vozidlo zapůjčeno na území ČR. Pojištění lze sjednat pro osobní nebo užitková vozidla s největší přípustnou (celkovou) hmotností do 3 500 kg s maximálním plněním 1.000,– Kč na den.

Havarijní pojištění motocyklu

Servisní pojišťovna a.s. představuje nový produkt:

Havarijní pojištění motocyklů jako reakci na situaci na tomto trhu, která je charakteristická vysokou cenou pojištění. Naše pojištění přináší do tohoto segmentu řadu nových prvků, jakou je dělená spoluúčast a hlavně velmi zajímavé sazby.

Typy pojištění

Klient si může zvolit ze dvou druhů havarijního pojištění:

 • MOTOCYKL MAXI – program typu All risk pro jednostopá motorová vozidla.
 • MOTOCYKL MINI – program s ochranou proti havárii a živelné pohromě u jednostopých motorových vozidel.

Havarijní pojištění veteránu

Zvláštní kategorií pojištění, které naše společnost nabízí, je havarijní pojištění všech kategorií historických vozidel za velmi výhodných podmínek.

Hlavní výhody pojištění

 • Pojistné krytí ALL RISK nebo pouze na vybraná rizika dle volby klienta
 • Možnost uzavření časově omezeného pojištění na speciální akce (film, svatby, výstavy, filmové natáčení, apod..)
 • Pojištění YOUNG TIMERŮ
 • Vlastní rychlé, reálné stanovení ceny vozidla pro účely pojištění.

Kontakty

Centrála

Zlín – adresa pro doručování
Servisní pojišťovna, a.s.
tř. T. Bati 627
763 02 Zlín – Louky

IČO: 253 45 150
Č.účtu pro platby pojistného: 19-2128150277/0100

e-mail: info@servisnipojistovna.cz
GPS: 49°13’5.07“N, 17°37’54.46“E

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL – NONSTOP

Tel.: 800 149 235

Tel. Zahraničí: +420 725 757 381

INFORMACE PRO KLIENTY

PRACOVNÍ DNY:  8:00-16:00

Tel.: 577 211 000

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *