Úvěrový limit

Úvěrový limit je horní hranice úvěrového rizika, jež podstupuje pojišťovna vůči jednomu odběrateli pojistného. Jedná se o maximální výši pohledávky klienta vůči pojišťovně. Hodnota úvěrového limitu je vždy uvedena ve smlouvě a jejím hlavním smyslem je udržení výše pohledávek v patřičných mezích tak, aby se klient nepředlužil a nedostal do jisté platební neschopnosti.

Stanovení výše úvěrového limitu vychází z výše příjmů a zadlužení, dále ze schopnosti splácet úvěr a také z úvěrové minulosti žadatele.

Jak stanovit úvěrový limit?

Na počátku pojistné smlouvy nebo při získání nového odběratele je třeba požádat pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na zákazníka. Aby bylo možné dosáhnout maximálního odškodnění v případě pojistné události, je třeba stanovit správně úvěrový limit. Při jeho výpočtu je třeba vzít v úvahu:

Na počátku pojistné smlouvy nebo při získání nového odběratele je třeba požádat pojišťovnu o schválení úvěrového limitu na zákazníka. Aby bylo možné dosáhnout maximálního odškodnění v případě pojistné události, je třeba stanovit správně úvěrový limit. Při jeho výpočtu je třeba vzít v úvahu:

  • pravidelnost či sezónní charakter dodávek
  • dobu splatnosti
  • velikost jednotlivých faktur
  • trend vývoje obratu (růst či pokles ) s daným zákazníkem

Posouzení úvěrového limitu

Určíte-li požadovaný úvěrový limit pro odběratele z obchodního hlediska, je třeba v dalším kroku posoudit, zda Váš zákazník je schopen takovýto obchodní úvěr reálně od Vás získat. Zde se projevuje velká výhoda pojištění pohledávek, protože obchodníky navržený úvěrový limit posuzuje nezávislý třetí subjekt. V praxi jsou možné různé výsledky takového posouzení:

a) pojistitel schválí limit v plné výši
Ideální situace – můžete obchod rozvíjet podle plánu

b) pojistitel schválí snížený limit
Důležitý signál – finanční ukazatele Vašeho zákazníka varují před vysokým kreditem Lze přijmout následující opatření:

  • omezit velikost dodávek (to ale zřejmě poškodí obchod)
  • zkrátit splatnost faktur
  • získat dodatečné zajištění jinou formou (směnka, záruka atd.)

c) pojistitel zamítne přidělení limitu
To může mít více důvodů. U českých firem je bohužel nejčastější to, že o svém hospodaření nezveřejňují žádné informace. V takovém případě je často možné přesvědčit zákazníka, aby informace pojišťovně poskytl a udržel si tak výhodné podmínky obchodu. Dalším důvodem může být příliš krátká historie firmy nebo (a to je jistě velmi důležitá informace) špatná finanční situace Vašeho zákazníka, která neumožňuje poskytnout kredit. V takovém případě stojí za vážnou úvahu, zda s takovým zákazníkem dále obchodovat na fakturu bez zajištění.

Rate this post

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *