Základní informace o třídění a výkupu papíru

 Ačkoli se v České republice každoročně vytřídí zhruba milion tun papíru, toto číslo by mohlo být ještě vyšší. V kontejnerech na směsný odpad a na skládkách končí spousta papíru, který by si jistě zasloužil další využití. Recyklace papíru je energeticky mnohem méně náročná a samozřejmě také šetří lesy. Co je vhodné o třídění a výkupu papíru vědět?

Možnosti recyklace papíru

Recyklovat lze nejen kancelářský papír, ale také knihy zbavené vazby a hřbetu, časopisy, reklamní tiskoviny, kartonové obaly a lepenku. Naopak nemá cenu shromažďovat termopapír, uhlový nebo voskovaný papír, tapety, nejrůznější hygienický materiál a v neposlední řadě také znečištěný papír. Před návštěvou sběrny je vhodné papír rozdělit do balíků, aby byl celý proces co nejrychlejší. Nutno podotknout, že v případě výkupu (z kw výkup papíru prosím odkazujte na http://www.tsrcr.cz/nase-sluzby/papir-plast-sklo/) je vhodné čekat, až je papíru opravdu velké množství. Rovněž se vyplatí vystihnout moment, kdy jsou výkupní ceny vyšší.

Cena a vyplacení odměny za vykoupený papír

Nutné je počítat s tím, že při výkupu papíru cena (z kw výkup papíru cena prosím odkazujte na http://www.tsrcr.cz/nase-sluzby/papir-plast-sklo/) není pevně stanovena a její aktuální výši lze zjistit kontaktováním nejbližší sběrny společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. Je to způsobeno proměnlivou poptávkou po recyklovaném papíru. V posledních letech velmi narůstá produkce lepenky, kartonů a různého obalového materiálu. A právě k výrobě těchto papírenských produktů je recyklovaný papír jako stvořený.

Do sběrny se mohou s papírem a také železem nebo barevnými kovy vydat nejen podnikatelé, ale i soukromé osoby. Vyplacení odměny za vykoupený papír probíhá v hotovosti, na rozdíl od výkupu železa, který je možný pouze v bezhotovostní formě. Je to dáno opatřením, jehož cílem bylo předejít rozmáhajícím se krádežím kovových předmětů na veřejných prostranstvích.

Jaké jsou vaše zkušenosti se sběrem papíru?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *