Anuita

Anuita je pravidelná splátka úvěru hrazena vždy ve stejné výši. Skládá se z jistiny, neboli částky, která byla vypůjčena, a úroku. V této souvislosti se lze setkat s označením úmor, což je samotná splátka jistiny. Na začátku tvoří větší část anuity úrok. Poměr mezi úrokem a jistinou se ale postupně snižuje a ke konci splatnosti tvoří většinu částky splátka.

S – anuitní splátka

U – půjčená částka

q – q = 1 + úroková míra za časovou jednotku

n – počet období (čas)

Anuita v sobě obsahuje:

  • úmor, což je samotná splátka vypůjčených peněz (tzv. jistiny) a
  • úrok, který představuje odměnu za půjčení peněz.

Příklad:

Zelený- úmor
Červený- úrok

Anuita družstevního bytu znamená dluh

Bytové družstvo bychom si mohli představit jako společenství lidí, kteří vzájemnou dohodou řeší své bydlení. Družstevní byt je ve vlastnictví družstva jako právnické osoby (proto také označení družstevní byt) a člen družstva byt užívá, protože má k bytu právo nájmu. S pojmem “anuita” souvisí zůstatek nesplaceného investičního nebo jiného úvěru.

Výstavbu bytovky je nutné nějak financovat a je běžné, že družstvo toto z velké části kryje dlouhodobým úvěrem. Po kolaudaci bytového domu družstvo uzavírá s členem nájemní smlouvu, jejíž součástí je rozpis nájemného a výše anuitní splátky připadající na bytovou jednotku. Samotní členové družstva se nezadlužují a ani nemusejí nic bance dokládat, jen hradí družstvu měsíční anuitní splátky – zadluženo je samo družstvo. Díky těmto splátkám družstvo úvěr splácí.

Publikováno
V rubrikách A

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *