Absorbér

Absorbér je zařízení na získávání nebo odstraňování složky anebo složek z plynné směsi absorpcí v kapalném rozpouštědle.

Zařízení označené jako absorbér je součástí i mnohých bazénů na zahradách rodinných domků.  Takzvaný solární absorbér v tomto případě slouží k ohřevu vody v bazénu. Jeho princip je jednoduchý. Čerpadlo nažene bazénovou vodu do spousty tenkých trubiček solárního absorbéru. V nich se vlivem slunečního záření ohřeje a následně se voda vrací zpět do bazénu.  Výhodou solárního absorbéru je jeho jednoduchá instalace i údržba, ale hlavně jeho velmi ekonomický provoz.

Jako absorbér se označuje i jednoduché zařízení mající za úkol snižovat vzdušnou vlhkost v domácnosti. Absorbér vlhkosti si je možné představit nejčastěji jako pórovitou houbu, popřípadě jako granule.

Jak používat kyslíkový absorbér?

Rychlost reakce závisí na typu absorbéru. Absorbéry mohou být ponechány po dobu jedné hodiny v okolním prostředí bohatém na kyslík beze ztráty podstatné části absorpční kapacity.
Kapacita absorpce je od 10 ml kyslíku u jednoho sáčku až po několik litrů u největších sáčků.
Kyslíkové absorbéry jsou prodávány v různých podobách a typech balení:

  • sáčky ve velkém množství vakuově balené
  • sáčky v řetězovém balení
  • sáčky v nosičích pro automatické podávání
  • jednotlivě balené

Funkce absorbéru kyslíku

Absorpční sáček je vložen do balení, které je pevně uzavřeno. Cílem sáčku ATCO je absorbovat kyslík mezi balením, tj. balicím materiálem, a výrobkem, dále kyslík uvnitř výrobku a kyslík, který prostupuje do obalu. Proto nedojde k žádným ztrátám na chuti a vůni, na barvě, neobjeví se žádné hnědé skvrny, žádné aerobní bakterie ani plísně.
Při delším uchovávání výrobků je především důležité odstranit aerobní bakterie, které mají nejaktivnější metabolismus, a proto jsou odpovědné za většinu ztrát na kvalitě.

Takové technologie jako vakuové balení, vstřikování plynu apod. mohou v těch nejefektivnějších případech snížit úroveň kyslíku na 1 %, ale nijak neovlivní stupeň, množství kyslíku uvnitř výrobku nebo v něm rozpuštěné.
Navíc při použití výše uvedených metod se může u některých výrobků úroveň kyslíku vrátit zpět na 5 – 10 %. Kromě toho tyto metody nemají žádný efekt na objem kyslíku, který proniká do balení z vnějšího prostředí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *