Bankovní úvěr

Bankovní úvěr je půjčka poskytnutá bankou. Dělí se především na osobní a podnikatelské. Osobní bankovní úvěr bývá poskytován jednotlivým fyzickým osobám v zaměstnaneckém poměru, podnikatelský úvěr je pak určen drobným podnikatelům a firemní klientele.

Krátkodobé bankovní úvěry:

 • Krátkodobá bankovní půjčka
  Je to nejjednodušší forma finančního úvěrů. Je krátkodobá, konkrétní, jednorázová, výjimečně opakovaná podle potřeby klienta. Tento úvěr slouží příležitostně.
 • Revolvingový úvěr
  Ten se neustále opakuje. Může ho poskytnout i banka, u které nemá klient zaveden běžný účet. Na základě úvěrové smlouvy jsou poskytnuty klientovi peníze a dohodne se doba, kdy klient bance peníze vrátí. Vrací se celá částka a většinou se jedná o dobu jednoho roku. Po zaplacení banka hned druhý den poskytne úvěr automaticky znovu.
 • Kontokorentní úvěr
  Jedná se o úvěr, který se opakuje, podmínkou však je, aby měl klient u dané banky veden běžný účet. Banka povolí klientovi čerpat z účtu do mínusu, sepíše se klasická úvěrová smlouva, kde se stanoví rámec, kolik může klient vyčerpat do mínusu a částka je většinou ve výši 2 měsíčního obratu na účtu. Sjednává se většinou na dobu 1 roku a klient musí ve stanovený datum částku dorovnat alespoň do 0. Pokud splní tuto podmínku, může za 24 hodin čerpat z kontokorentu znovu
 • Lombardní úvěr
  Je to tzv. úvěr s ručením. Ručení je zde v podobě movité zástavy (lombardy). Můžou to být cenné papíry, zboží, směnky, faktury. Pokud podnik úvěr nesplácí, může banka lombardu prodat a výnos z prodeje použít na splacení úvěru.
 • Eskontní úvěr
  Poskytuje se odkoupením směnky před termínem její splatnosti. Banka tedy nebere směnku do úschovy, ale rovnou jí odkoupí za nižší cenu.

Dlouhodobé bankovní úvěry:

Podmínkou pro poskytnutí takového úvěru je důkladná finanční a ekonomická analýza podniku. Většinou jsou to úvěry na větší částky. Nejčastějším případem jsou Hypoteční úvěry. Jsou to typické úvěry s ručením, kde ručením je zde nemovitost. Pokud klient nemovitost nevlastní, může ručit nemovitostí třetí osoby.

Další rozdělení úvěrů

Podle zajištění:

 • Kryté – osobní (ručení, směnka)
 • Reálné (nemovitosti, movité věci)
 • Nekryté (tzv. bianko)

Podle subjektu:

 • Bankovní (konsorciální úvěr – poskytuje skupina bank)
 • Nebankovní
 • Veřejné – poskytuje státní instituce

Podle příjemce:

 • Komunální
 • Průmyslové
 • Zemědělské

Podle účelu:

 • Provozní
 • Investiční
 • Překlenovací – dočasná potřeba peněžních zdrojů
 • Importní
 • Exportní

Podle povahy úvěrování:

 • Jednorázové
 • Kontokorentní- s variabilním čerpáním peněžních zdrojů
 • Revolvingové – opakované

Podle měny, ve které byly poskytnuty:

 • Úvěry v domácí měně
 • Úvěry v cizí měně (devizové)

Podle účelu, na který se poskytují:

 • Účelové – účel půjčky je od počátku jasně definován, např. hypotéka.
 • Neúčelové – např. kontokorentní půjčka, kreditní karty, osobní půjčky, americká hypotéka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *